Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BI6303, Eerste aanleg - meervoudig, 11/510071-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Door de verdediging is een drietal ontvankelijkheidsverweren gevoerd, nml terzake van een onrechtmatige aanhouding, het opnemen van tapgesprekken met een geheimhouder en het indienen van zogenoemde "combi-vorderingen" ex artt. 126m, 126n en 126na Sv. Deze verweren worden verworpen.
 • LJN BI0780, Hoger beroep, 20-001302-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Hennepteelt en hennephandel in verband van criminele organisatie. Witwassen. (1) Telefoontaps met geheimhouders (advocaten, artsen) in dossier die in strijd met art. 126aa Sv niet zijn vernietigd. Hof onderzoekt de hoeveelheid en de inhoud van deze tapgesprekken. Verweer dat OM niet-ontvankelijk moet worden verklaard, wordt verworpen...
 • LJN AZ3564, Cassatie, 00275/06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Beklag ex art. 552a Sv van (oud)advocaat tegen (herhaalde) inbeslagneming computers met bestanden. Bij klager zijn na overleg met OvJ door FIOD/ECD-rechercheurs, die hem thuis als getuige hoorden, computers in beslag genomen. Bij vs van 22-07-05 heeft de voorzieningenrechter de teruggave van de computers gelast...
 • LJN BA5612, Cassatie, 00105/07 B
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Beklag, verschoningsrecht notaris (art. 98 en 125l Sv), ABC-transacties. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN AT4418. De Rb heeft voorwerpen voor ogen ten aanzien waarvan de notaris zich op zijn verschoningsrecht kan beroepen, tenzij zich zeer uitzonderlijke omstandigheden voordoen op grond...
 • LJN AO5070, Cassatie, 02951/03 B
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  1. Afgeleid verschoningsrecht stichting. 2. Afweging verschoningsrecht tegen belang waarheidsvinding. 3. Gegevens werknemers en Wet bescherming persoonsgegevens. Beklag tegen inbeslagneming onder stichting (academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie) en haar directeur van envelop met persoonsgegevens van verdachten ...
 • LJN BI4444, Eerste aanleg - meervoudig, 01/839386-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Een gevangenisstraf van 13 jaren met aftrek van voorarrest en TBS met dwangverpleging voor doodslag van een 77-jarige man op homo-ontmoetingsplaats De Blauwe Kei in Lierop op 26 oktober 2006. Vrijspraak van moord en gekwalificeerde doodslag. Officier van justitie ontvankelijk in zijn vervolging, ondanks verzuim om een aantal zgn...
 • LJN BI6976, Eerste aanleg - meervoudig, 03/993058-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Promis Vonnis - Rechtbank oordeelt OM niet-ontvankelijk wegens het niet tijdig wissen van afgeluisterde telefoongesprekken tussen verdachten en hun raadslieden.
 • LJN BJ1943, Eerste aanleg - meervoudig, 11/510138-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Gevangenisstraf van 15 maanden voor meerdere diefstallen en schuldhelingen samen met een of anderen gepleegd.
 • LJN BI6974, Eerste aanleg - meervoudig, 03/993057-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Promis Vonnis - Rechtbank oordeelt OM niet-ontvankelijk wegens het niet tijdig wissen van afgeluisterde telefoongesprekken tussen verdachten en hun raadslieden.
 • LJN BG9494, Cassatie, 07/13311 B
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Beslag onder verschoningsgerechtigde (notaris). HR verwijst naar conclusie AG die inhoudt dat ‘s Hofs oordeel dat i.c. sprake is geweest van zeer uitzonderlijke omstandigheden die met zich brengen dat het belang van de waarheidsvinding moet prevaleren boven het belang dat door het verschoningsrecht wordt gediend, onjuist, noch onbegrijpelijk is.
 • LJN BD1431, Hoger beroep, 2200022207
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan meerdere afpersingen op in de bewezenverklaring genoemde wijze, die naar het oordeel van het hof in alle gevallen een grote impact op de persoonlijke levenssfeer van de respectieve slachtoffers hebben gehad en mogelijk nog kunnen hebben, mede door de wijze waarop de verdachte zich heeft gemanifesteerd...
 • LJN BH2678, Cassatie, 01858/07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  OM-cassatie. Afluisteren vertrouwelijke gesprekken tussen advocaat en verdachte. Het OM is niet-ontvankelijk verklaard wegens het gebruik van gegevens die vernietigd hadden moeten worden. 1. Bereik art. 126aa.2 Sv (vernietiging gegevens die vallen onder het verschoningsrecht). 2. Ontvankelijkheid OM, 359a Sv...
 • LJN BJ6892, Hoger beroep, 20-002162-09
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-09-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  1. Schoningsactie geheimhouders (art. 218 Sv en art. 126aa Sv). 2. Beroep op art. 6 EVRM. 3. Beroep op het "Karman"-arrest. 4. Ontvankelijkheid openbaar ministerie. (medeverdachte LJN BJ6887) Ad.1: Het hof is van oordeel dat met de in het arrest beschreven handelwijze van de politie en het openbaar...
 • LJN AB1272, Cassatie, 02463/00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-04-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  17 april 2001 Strafkamer nr. 02463/00 Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 25 januari 2000, nummer 23-002298-99, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1952, wonende te [woonplaats]...
 • LJN BA7722, Hoger beroep, 21-002663-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Productie en export van vele miljoenen XTC-pillen naar Australië en de Verenigde Staten, onder meer verborgen in een pizza-oven en een kluis.
 • LJN BG5979, Cassatie, 07/11808 B
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Beklag. Verschoningsrecht arts. OM-cassatie. Zeer bijzondere omstandigheden. HR herhaalt HR LJN AB8107 en HR LJN BD7817. HR verwerpt het beroep.
 • LJN BB0281, Raadkamer, 09/753253-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  De rechtbank is van oordeel dat in deze zaak geen sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden die meebrengen dat het belang dat de waarheid aan het licht komt, moet prevaleren boven het verschoningsrecht van klagers.
 • LJN BC7389, Raadkamer, AVNR 541-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  552a Sv: Het verschoningsrecht van de verschoningsgerechtigde, in dit geval een notaris, is in zoverre niet absoluut dat zich zeer uitzonderlijke omstandigheden kunnen voordoen waarin het belang dat de waarheid aan het licht komt - ook ten aanzien van datgene waarvan de wetenschap de verschoningsgerechtigde als zodanig is toevertrouwd, ...
 • LJN AE4754, Hoger beroep, 2200024702
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  rolnummer 2200024702 parketnummer 1015050401 datum uitspraak 15 mei 2002 tegenspraak GERECHTSHOF TE 'S-GRAVENHAGE meervoudige kamer voor strafzaken ARREST gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam van 29 november 2001 in de strafzaak tegen de verdachte...
 • LJN AX0325, Raadkamer, 09/753134-05; kenmerk RK 05/1882
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Beschikking van de rechtbank 's-Gravenhage op het klaagschrift ex artikel 552a van het Wetboek van Strafvordering van Stichting Thuiszorg Groot Rijnland, primair strekkende tot teruggave van een gesloten en verzegelde envelop inhoudende een 'dossier gezondheidszorg 0-4 jarigen'.
 • LJN BJ6887, Hoger beroep, 20-002161-09
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-09-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  1. Schoningsactie geheimhouders (art. 218 Sv en art. 126aa Sv). 2. Beroep op art. 6 EVRM. 3. Beroep op het "Karman"-arrest. 4. Ontvankelijkheid openbaar ministerie. (medeverdachte LJN BJ6892) Ad.1: Het hof is van oordeel dat met de in het arrest beschreven handelwijze van de politie en het openbaar...
 • LJN BH2222, Raadkamer, 09/758574-07 kenmerk RK: 08/969
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Beschikking raadkamer over bij Parnassia in beslag genomen patiëntendossier.
 • LJN BA2127, Hoger beroep, 2200603405
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  De verdachte is n.a.v. een getapt telefoongesprek met zijn advocaat aangehouden. Het tapgesprek viel onder het verschoningsrecht, (de uitwerking van) dat gesprek is ten onrechte niet vernietigd. Onherstelbaar vormverzuim. De door de verdachte in het tapgesprek vermelde, hem belastende informatie zou...
 •