Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AR8605, Hoger beroep, 21-004038-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan handelingen die er feitelijk toe stekken de handel – waaronder de uitvoer naar Groot-Brittannië – van een aanzienlijke hoeveelheden heroïne te faciliteren. Verdachte is als leverancier en transporteur van deze verdovende middelen opgetreden. Door op dergelijke...
 • LJN BA9455, Eerste aanleg - meervoudig, 15/694119-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  De rechtbank Haarlem veroordeelt een verdachte tot 6 jaar en 6 maanden gevangenisstraf vanwege het meermalen medeplegen van de invoer van een materiaal bevattende cocaïne (waarvan eenmaal met een hoeveelheid van 36 kilogram), het plegen van voorbereidingshandelingen, gericht op het invoeren van cocaïne...
 • LJN BC6770, Eerste aanleg - meervoudig, 18/994616-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Kernenergiewet Opzettelijk zonder vergunning invoeren en vervoeren van verarmd uranium
 • LJN AV1897, Eerste aanleg - meervoudig, 11/088420-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  De rechtbank veroordeelt een 30-jarige verdachte tot een gevangenisstraf en een ontzegging van de bevoegdheid motorvoertuigen te besturen voor het, door roekeloos rijden, veroorzaken van een verkeersongeval waarbij een ander is gedood. Het verwijt dat verdachte, met name te maken valt, is dat hij zich...
 • LJN AU7704, Eerste aanleg - meervoudig, 19/035046-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Onder de geschetste omstandigheden was de verbalisant naar het oordeel van de rechtbank bevoegd om toe te zeggen, althans de indruk te wekken, dat met toezending van de omruilfactuur van vervolging zou worden afgezien. Het bovenstaande dient ertoe te leiden dat de officier van justitie in de onderhavige...
 • LJN BI1645, Hoger beroep, 24-001991-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Verdachten (een internet serviceprovider en de eigenaar van dat bedrijf) worden vervolgd wegens: primair: (mede)plegen van smaad(schrift), dan wel laster, en subsidiair: medeplichtigheid aan smaad(schrift) dan wel laster. De rechtbank heeft de officier van justitie niet-ontvankelijk verklaard omdat ...
 • LJN BI1643, Hoger beroep, 24-001995-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Verdachten (een internet serviceprovider en de eigenaar van dat bedrijf) worden vervolgd wegens: primair: (mede)plegen van smaad(schrift), dan wel laster, en subsidiair: medeplichtigheid aan smaad(schrift) dan wel laster. De rechtbank heeft de officier van justitie niet-ontvankelijk verklaard omdat ...
 • LJN AD4516, Raadkamer, Kl. 01.0138
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Kl. 01.0138 GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH Beschikking van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 10 oktober 2001 inzake het beklag ex artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering van: [naam klaagster], hierna aan te...
 • LJN BI0573, Hoger beroep, 22-005866-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  De verdachte heeft als ambtenaar een gift, te weten een personenauto, aangenomen, terwijl hij wist dat deze gift hem werd gedaan teneinde hem te bewegen iets te doen of na te laten in strijd met zijn ambtsplicht. Naar het oordeel van het hof kan op dergelijk strafbaar handelen in beginsel niet anders...
 • LJN AA8923, Raadkamer, 2200144899
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  12-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  kenmerk 359BIJZ00 rolnummer 2200144899 datum uitspraak 12 december 2000 GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE raadkamer BESCHIKKING gegeven op het verzoekschrift ex artikel 591a van het Wetboek van Strafvordering, ingediend door: [verzoeker], geboren te [geboorteplaats], zonder bekende woon...
 • LJN AA8946, Raadkamer, 2200144799
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  12-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  kenmerk 358BIJZ00 rolnummer 2200144799 datum uitspraak 12 december 2000 GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE raadkamer BESCHIKKING gegeven op het verzoekschrift ex artikel 591 en artikel 591a van het Wetboek van Strafvordering, ingediend door: [verzoeker], geboren te [geboorteplaats], wonende...
 • LJN BG4941, Eerste aanleg - meervoudig, 10/600165-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  De rechtbank verklaart ruim euro 450.000,= aan contant geld verbeurd in witwaszaak. Het geld was bij verdachten aangetroffen, een deel in een plastic zak in de kofferbak van de auto van de ene verdachte en een deel bij de andere verdachte thuis. Een van de verdachten was eerder veroordeeld in verband met ...
 • LJN BB5775, Hoger beroep, 21-002005-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Verdachte heeft zich gedurende een lange periode tezamen met anderen uit winstbejag schuldig gemaakt aan het overtreden van het voorschrift van artikel 82 lid 1 Wet toezicht kredietwezen 1992. Hij heeft zich, zonder zijn cliënten noemenswaardige zekerheid te bieden voor de aanzienlijke beleggingen waartoe...
 •