Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AZ9284, Hoger beroep, 20-003226-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  art. 97 Sv: onrechtmatige doorzoeking van de woning zonder toestemming van de bewoner. Door de hulpofficier van justitie te machtigen is de rechter-commissaris, naar het oordeel van het hof, voorbijgegaan aan de bepaling die is neergelegd in artikel 97 Sv. dat, wanneer een rechter-commissaris verhinderd...
 • LJN BE9384, Eerste aanleg - meervoudig, 08/997001-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Vangen van en handelen in beschermde in- en uitheemse vogels. Werkstraf van 200 uur en voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden. "Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan het opsporen, vangen, bemachtigen, vervoeren en onder zich hebben van beschermde inheemse en/of beschermde uitheemse vogels...
 • LJN BH1476, Cassatie, 07/13054
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  OM-cassatie. 1. Art. 97 Sv. 2. Vormverzuim, 359a Sv. Ad 1. De eerst en derde klacht berusten op de opvatting dat het wettelijk systeem van toedeling van de bevoegdheid tot doorzoeking ten inbeslagneming van een woning zonder toestemming van de bewoner meebrengt dat de beslissing van de RC tot het verstrekken van een machtiging a...
 • LJN BJ6124, Hoger beroep, 23-002658-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Handelingen verbalisanten worden aangemerkt als doorzoeking. Geen machtiging. Element vrijwilligheid doorzoeking slaapkamerkast ontbreekt nu verdachte, die wel heeft verteld waar de sleutel van de kast ligt, voor het voldongen feit is gesteld dat - bij het uitblijven van toestemming - deze kast (naar verdachte moet hebben begrepen...
 • LJN BI2830, Eerste aanleg - enkelvoudig, 10/651030-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Promis. De raadsman heeft een aantal verweren gevoerd, waarvan het verweer dat van de binnengekomen CIE-info - waarvan de niet kon worden beoordeeld en bovendien ten aanzien van één adres foutief gebleken informatie bevatte - onvoldoende basis vormt voor de afgifte van de machtigingen tot (spoed)doorzoeking voor de woningen van de verdachte wordt verworpen...
 • LJN AA6650, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 00/1013
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  16-02-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage zittinghoudende te Amsterdam Sector Bestuursrecht Enkelvoudige kamer UITSPRAAK op grond van artikel 8:70 van de Algemene wet bestuursrecht jo artikel 34a Vreemdelingenwet reg.nr.: AWB 00/1013 VRWET inzake : A, van (gestelde) Algerijnse nationaliteit, zich ook genoemd hebbende...
 • LJN BB4256, Hoger beroep, 20-002563-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Vrijspraak van gewoontewitwassen omdat er mogelijk wel aanwijzingen zijn dat er ten aanzien van het in beslag genomen geld sprake is geweest van één of meer illegale bronnen, maar hiermee niet kan worden gezegd dat het niet anders kan zijn dan dat het geld van misdrijf afkomstig is. Veroordeling van verdachte wegens, kort gezegd...
 • LJN AR7763, Hoger beroep, 21-001030-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Veroordeling tot 5 jaar gevangenisstraf wegens deelname aan een criminele organisatie, enkele geweldsdelicten en overtredingen van de Wet wapens en munitie.
 • LJN AE1738, Cassatie, 02079/01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  2 juli 2002 Strafkamer nr. 02079/01 EW/SM Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 11 december 2000, nummer 23/003678-99, in de strafzaak tegen: [verdachte], ook bekend als [verdachte], geboren te [geboorteplaats] (voormalig Joegoslavië...
 • LJN AB2873, Cassatie, 01819/00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  5 februari 2002 Strafkamer nr. 01819/00 AS Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Arnhem van 4 november 1999, nummer 21/001053-97, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboortedatum] (Turkije) op [geboortedatum] 1949, wonende te [woonplaats]...
 •