Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

WoningwetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AH9334, Voorlopige voorziening, AWB 03/671 WW44 VV
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  11-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  een vergunning als bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Woningwet, zoals deze wet per 1 januari 2003 luidt, (hierna te noemen: de Woningwet (nieuw)) verleend voor het vergroten van een terrasoverkapping
 • LJN AO9309, Voorlopige voorziening, AWB 04/536 WW44 VV
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  03-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Verzoeker en vergunninghouder zijn elkaars directe buren; zij wonen in een ‘twee-onder-één-dakwoning’. De betreffende woningen hebben ieder –van oorsprong– een plat dak. De voordeur van de door verzoeker bewoonde woning is gelegen in de (A-straat) te Voerendaal; de voordeur van de woning van vergunninghouder in de ...
 • LJN BB5449, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK-06_1164
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  Leges aanvraag bouwvergunning tariefstelling, onredelijke en willekeurige belasting
 • LJN AF2510, Hoger beroep, 200205180/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  24-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200205180/1. Datum uitspraak: 24 december 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: [appellant], wonend te [woonplaats], tegen de uitspraak van de rechtbank Breda van 13 augustus 2002 in het geding tussen: appellant en burgemeester en wethouders van Moerdijk. 1. ...
 • LJN AY5891, Hoger beroep, 200509650/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  09-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 11 mei 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Franekeradeel (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een bouwvergunning verleend voor het veranderen/vergroten van een woning op het perceel [locatie] te [plaats], gemeente Franekeradeel.
 • LJN BD8491, Eerste aanleg - meervoudig, 06 / 1553, 06 / 1807 en 06 / 1808 WRO K1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  29-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Verweerder heeft het bezwaar van eisers tegen de bouwvergunning van 23 juni 2005 voor het plaatsen van een woonwagen op de standplaats [adres] te [woonplaats] evenals het bezwaar van eisers tegen de bouwvergunning van 8 juni 2005 voor het plaatsen van een woonwagen op de standplaats [adres 2] te [woonplaats], ongegrond verklaard.
 • LJN BG9726, Hoger beroep, 200803151/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  14-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 24 mei 2006 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Oud-Zuid (hierna: het dagelijks bestuur) aan [belanghebbenden] vrijstelling en reguliere bouwvergunning verleend voor het veranderen van de gebouwen aan de [locatie] te [plaats] (hierna: de percelen).
 • LJN AD4031, Voorlopige voorziening+bodemzaak, 01/302, 01/324 VV
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  29-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  Geen verschoonbare termijnoverschrijding bij te laat beroep tegen niet gepubliceerde verlening van bouwvergunning, nu geen sprake is van publicatieplicht. Bezwaar tegen verleende bouwvergunning door verweerder ongegrond verklaard. Anders dan verweerder heeft overwogen, is de president van oordeel...
 • LJN BH6097, Hoger beroep, BK-07/00369
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Voor de aanvraag van een bouwvergunning voor een nog op te richten bedrijfshal waarvan de bouwkosten zijn geraamd op € 8.000.000 heeft de gemeente € 100.000 aan leges in rekening gebracht. Het in de tarieventabel voor de heffing van leges opgenomen tarief van € 6,25 per € 500 aan bouwkosten is niet onverbindend...
 • LJN BD9558, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/1553, 06/1807, 06/1808 WRO K1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  29-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Vrijstelling conform art 19 lid 1 WRO en bijbehorende bouwvergunningen voor oprichten woonwagens op woonwagencentrum.
 • LJN AK3971, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03 / 93 WRO
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  15-09-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  In dit geding dient te worden beoordeeld of verweerder terecht en op goede gronden heeft besloten om vergunninghoudster, met gebruikmaking van de door hem verleende vrijstelling, als bedoeld in artikel 19, derde lid, van de WRO, –kort gezegd– bouwvergunning te verlenen voor het thans in geding zijnde bouwplan van vergunninghoudster.
 • LJN BB0348, Hoger beroep, 200607495/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  25-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 28 januari 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk (hierna: het college) aan appellant een reguliere bouwvergunning verleend voor het oprichten van 63 recreatiewoningen aan de [locatie] te Noordwijk (hierna: het perceel).
 •