Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene bijstandswetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA8964, Voorlopige voorziening, 00/1050 en 00/1051 NABW 58
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  27-10-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Standpunt dat door verzoekster niet tijdig, te weten vier weken voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de vergunning, een aanvraag om voortgezette toelating is gedaan en mitsdien het Besluit gelijkstelling toepassing mist, is naar voorlopig oordeel onjuist te achten. Naar voorlopig oordeel...
 • LJN AO8561, Voorlopige voorziening, 03/6444 NABW , 04/778 NABW-VV
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  13-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Aanvraag bijstand bedrijfskapitaal zelfstandige. Geen inzicht in stappen tot herfinanciering. Onvoldoende medewerking van aanvrager.
 • LJN AU6381, Hoger beroep, 04/823 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  15-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Toepassing Kopppelingswet. Vergoeding van kosten van algemene bijstand door het Ministerie aan gemeente aan vreemdelingen aan wie vóór 1 juli 1998 toestemming was verleend de procedure hier af te wachten. Omvang van het geding. Ambtshalve aanvullen rechtsgronden.
 • LJN AX8558, Hoger beroep, 04/7117 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  24-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afwijzing aanvraag bijzondere bijstand in de legeskosten voor het verkrijgen van verblijfsdocumenten.
 • LJN BB5524, Hoger beroep, 06/2168 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  02-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afwijzing aanvraag bijstand. Schending inlichtingenverplichting. Recht op bijstand niet vast te stellen vanwege niet verstrekken gevraagde gegevens.
 • LJN AU6509, Hoger beroep, 04/212 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  15-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Koppelingswet. Beëindiging bijstand van vreemdeling zonder verblijfstitel. In hoeverre dient Rijk uitgekeerde bijstand te vergoeden aan gemeente? art 26 IVBPR. Rechterlijke uitspraak mbt Wetsuitleg is rechtsvaststellend.
 • LJN AA7098, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 00/2161
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  06-07-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage zittinghoudende te 's-Hertogenbosch Sector Bestuursrecht -------------------------------- Uitspraak -------------------------------- AWB 00/2161 VV Uitspraak van de president op het verzoek als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb...
 • LJN AJ9794, Hoger beroep, 99/1681 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  17-04-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verrekening inkomsten uit arbeid; fictief inkomen; feitelijke werkzaamheden; minimumloon; bijstandsbehoevende omstandigheden.
 •