Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene wet inzake rijksbelastingenJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA4400, Eerste aanleg - meervoudig, 96/2344
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-03-1997
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 96/2344 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, derde meervoudige Belastingkamer, op het beroep van Beheer- en beleggingsmaatschappij X B.V., te Z (Curaçao), tegen de uitspraak van het hoofd van de eenheid grote ondernemingen te P van de rijksbelastingdienst ...
 • LJN AA4542, Eerste aanleg - meervoudig, 930973
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-09-1994
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  GERECHTSHOF TE 's_GRAVENHAGE, eerste meervoudige belastingkamer. 28 september 1994 nummer: 930973 UITSPRAAK op het beroep van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X Beheer B.V. te Z tegen na te noemen door de Inspecteur, het Hoofd van de eenheid Particu...
 • LJN AB0855, Eerste aanleg - meervoudig, 13/009041-00

  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-03-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE AMSTERDAM Parketnummers: 13/009041-00 Datum uitspraak: 27 maart 2001 op tegenspraak VERKORT VONNIS van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, meervoudige kamer , in de strafzaak tegen: [verdachte] geboren te [geboorteplaats en -datum], ingeschreven in de gemeentelijke...
 • LJN AD8302, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/121
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-12-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Elektronische aangifte. Verzoek om voorlopige teruggave gedaan door voormalig echtgenoot op naam van belanghebbende en met gebruikmaking van haar persoonlijke code. Voorlopige teruggaaf ten onrechte verleend. Verrekening van de voorlopige teruggaaf met definitieve aanslag had daarom niet mogen plaatsvinden.
 • LJN AE0068, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/1699
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Bij aanslag op verzoek wordt voor de beantwoording van de vraag of tijdig aangifte is gedaan aansluiting gezocht bij de verzendtheorie. Belanghebbende heeft voor het onderhavige jaar aangifte gedaan door middel van het indienen van een zogenaamd T-biljet. De aangifte is verzorgd door A (A Consult). Het T...
 • LJN AE6612, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/1699 - uitspraak
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Van belanghebbende is bij de Belastingdienst op 3 januari 2001 een aangiftebiljet inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1997 model T ingekomen, welk biljet is gedagtekend 27 december 2000. Bij beschikking heeft de inspecteur het besluit genomen om ten name van belanghebbende geen aanslag inkomstenbelasting/premie...
 • LJN AF3849, Eerste aanleg - meervoudig, 00/02014
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  GERECHTSHOF TE ARNHEM derde meervoudige belastingkamer nummer 00/02014 (verontreinigingsheffing) UITSPRAAK op het beroep van het College van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap [X] te [Z] (hierna: belanghebbende)tegen de uitspraak van het Hoofd van het bureau verontreinigingsheffing rijkswateren ...
 • LJN AR8255, Eerste aanleg - meervoudig, 03/02609
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Verkoop restaurant gevolgd door aankoop horecabedrijf in zelfde jaar. Afboeken boekwinst op kostprijs nieuwe horecabedrijf?
 • LJN AT3886, Kort geding, KG 05/243
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  14-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  [...] Eisers vorderen - zakelijk weergegeven - de Belastingdienst: primair te gelasten de definitieve aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over 2003 vast te stellen conform de overeenkomst die de Belastingdienst met eisers heeft gesloten; subsidiair te gelasten de voornoemde aanslagen...
 • LJN AZ8204, Eerste aanleg - meervoudig, 00/01206
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  31-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Met dagtekening 20 juli 1999 is aan de belanghebbende de onderhavige aanslag opgelegd naar een ambtshalve vastgesteld belastbaar inkomen van fl. 500.000,= en een verhoging van fl. 250,= wegens niet doen van aangifte. Deze laatste verhoging is bij ambtshalve vermindering van 16 februari 2000 vervallen...
 • LJN BB2114, Eerste aanleg - enkelvoudig, 06/12286
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Eiseres is verplicht om elektronisch aangifte te doen. Eiseres heeft niet op de juiste wijze aangifte gedaan, maar heeft alle van haar in redelijkheid te vergen zorg betracht om te bewerkstelligen dat de aangifte tijdig op de juiste wijze bij verweerder werd ingediend. Avas.
 • LJN BC3840, Eerste aanleg - meervoudig, 07/183
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Correctie op het aangegeven belastbaar inkomen terecht toegepast. Nu het aan opzet van eiseres is te wijten dat een onjuiste aangifte is ingediend blijft de vergrijpboete instand, echter ziet de rechtbank reden tot matiging en acht een boete van 50% passend en geboden, welke wegens tijdsverloop verder wordt gematigd tot 45 %.
 • LJN BD6837, Cassatie, 44098
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Art. 27e AWR. Ambtshalve omkering bewijslast wegens niet doen van de vereiste aangifte; goede procesorde.
 •