Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene wet inzake rijksbelastingenJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA1848, Cassatie, 30757
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-06-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 22 september 1994 betreffende de hem voor het jaar 1988 opgelegde aanslag in de inkomstenbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende is voor het jaar 1988 een aanslag in...
 • LJN AA2304, Cassatie, 33264
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-09-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 27 maart 1997 betreffende na te melden navorderingsaanslag in de inkomstenbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende, die aanvankelijk in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen...
 • LJN AA3304, Cassatie, 32556
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-11-1997
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 12 juli 1996 betreffende na te melden navorderingsaanslag in de inkomstenbelasting. 1. Aanslag en geding voor het Hof Aan belanghebbende is over het jaar 1987 een navorderingsaanslag opgelegd naar een belastbaar inkomen van f 11...
 • LJN AA7723, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/1648
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-03-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het aan belanghebbende verzonden biljet onderscheidt zich naar vorm en inhoud niet van een gangbaar aanslagbiljet behoudens het ontbreken van de gebruikelijke vermelding van de eenheid waar de aanslag is vastgesteld en van een rechtsmiddelverwijzing. Deze gebreken nemen naar ’s Hofs oordeel niet weg...
 • LJN AB0638, Cassatie, 36121
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-03-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 36121 21 maart 2001 YS gewezen op het beroep in cassatie van X tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam, van 13 maart 2001 nr. P99/01648, betreffende na te melden aan belanghebbende opgelegde aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor...
 • LJN AF5377, Eerste aanleg - meervoudig, 97/00091
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 97/00091 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak als bedoeld in artikel 8:66, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch vierde meervoudige Belastingkamer, op het beroep van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X Holding B...
 • LJN AH9298, Eerste aanleg - meervoudig, 02/02846
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Partijen houdt verdeeld, of de voormelde leges terecht op grond van tariefonderdeel 5.5 voormeld zijn geheven. (..) Het aangehaalde tariefonderdeel 5.5 vermeldt geen tarief. Het stelt de belastingplichtige aldus niet in staat de omvang te kennen van de leges voor het in behandeling nemen van een tot partiële herziening van een geldend bestemmingsplan.
 • LJN AH9576, Eerste aanleg - meervoudig, BK 974/01 Baatbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  In geschil is in de eerste plaats het antwoord op de vraag of belanghebbende terecht door de heffingsambtenaar in zijn bezwaar niet - ontvankelijk is verklaard welke vraag door belanghebbende ontkennend en de heffingsambtenaar bevestigend wordt beantwoord. Voorts is in geschil het antwoord op de vraag...
 • LJN AO5334, Eerste aanleg - meervoudig, BK 1506/02 Baatbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Te dezen is in geschil het antwoord op de vraag of belanghebbende op grond van de Verordening terecht in de baatbelasting is betrokken.
 • LJN AO5335, Eerste aanleg - meervoudig, BK 1507/02 Baatbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Te dezen is in geschil het antwoord op de vraag of belanghebbende op grond van de Verordening terecht in de baatbelasting is betrokken.
 • LJN AP4832, Eerste aanleg - meervoudig, BK 1227/02 Baatbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Te dezen is in geschil het antwoord op de vraag of belanghebbende op grond van de Verordening terecht in de baatbelasting is betrokken.
 • LJN AP4847, Eerste aanleg - meervoudig, BK 1268/02 Baatbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Te dezen is in geschil het antwoord op de vraag of belanghebbende op grond van de Verordening terecht in de baatbelasting is betrokken.
 • LJN AR3490, Eerste aanleg - meervoudig, BK-03/02750
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  06-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Artikel 5 AWR juncto artikel 231, tweede lid, onderdeel b, en artikel 233a van de Gemeentewet Leges worden geheven door de inspecteur. In casu heeft als inspecteur in de zin van artikel 5 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen te gelden het hoofd Financiën & Control van de gemeente. Vaststaat...
 • LJN AS8278, Eerste aanleg - meervoudig, 03/01939
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Omzetbelasting. Nu de inspecteur niet op rechtsgeldige wijze de onderhavige naheffingsaanslag omzetbelasting aan belanghebbende binnen de wettelijke vijfjaarstermijn heeft bekendgemaakt, wordt deze aanslag door het Hof vernietigd.
 • LJN BC0998, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/01387
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Baatbelasting Hilversum. Voldoet het aanslagbiljet aan de daaraan te stellen eisen? Geen willekeurige en onredelijke belastingheffing.
 • LJN BC1005, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/04137
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Baatbelasting Hilversum. Heffing redelijk? Is belanghebbende als eigenaar gebaat? Frontbreedte en oppervlakte juist vastgesteld. Aanslagbiljet voldoende duidelijk. Afronding naar boven in Verordening niet voorzien.
 •