Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

GemeentewetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA6089, Voorlopige voorziening, VBESLU 00/648-SIMO
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  01-05-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Intrekking aanwijzing van betaalde parkeerplaatsen is geen besluit als bedoeld in art. 1:3 Awb. Besluit tot intrekking van aanwijzing van betaalde parkeerplaatsen. Deze intrekking gaat gepaard met fysieke opheffing van de parkeerplaatsen. In verband...
 • LJN AQ9967, Eerste aanleg - meervoudig, 02/04399
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Forensenbelasting. De tariefstelling van de forensenbelasting van de gemeente Apeldoorn is niet in strijd met enig rechtsregel.
 • LJN AR4802, Eerste aanleg - meervoudig, 02/01806
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Leges. De in de Legesverordening van de gemeente Enschede opgenomen drempelbepaling inzake het verstrekken van fotokopieën is niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel.
 • LJN AY7289, Eerste aanleg - enkelvoudig, 05/1504 RIOOLR
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Hantering WOZ-waarde als maatstaf heffing rioolrecht acceptabel. De rechtbank vindt in de door eiser aangevoerde argumenten geen grond voor het oordeel dat hantering van de WOZ-waarde als maatstaf voor de heffing van het rioolrecht in strijd is met de wet of algemene rechtsbeginselen dan wel leidt tot...
 • LJN AZ3095, Eerste aanleg - meervoudig, 05/00509
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Reinigingsrecht bedrijfsvuil. De geraamde baten van de heffing zijn hoger dan de geraamde lasten. Dit is het gevolg van de wijze waarop de gemeente de totale kosten van het inzamelen van afval heeft toegerekend aan het reinigingsrecht respectievelijk de in dezelfde verordening geregelde afvalstoffenheffing voor het inzamelen van huisvuil...
 • LJN BA3437, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06 / 908 FB AZ1 A
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  De uit de tariefbepaling forensenbelasting voortvloeiende belastingbedragen moeten niet alleen tot elkaar in verhouding staan, maar ook tot de overige lokale belastingen die - ook van ingezetenen van de gemeente Losser - worden geheven. Niet valt in te zien dat niet-ingezetenen van de gemeente Losser...
 • LJN BA3443, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06 / 909 FB AZ1 A
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  De uit de tariefbepaling forensenbelasting voortvloeiende belastingbedragen moeten niet alleen tot elkaar in verhouding staan, maar ook tot de overige lokale belastingen die - ook van ingezetenen van de gemeente Losser - worden geheven. Niet valt in te zien dat niet-ingezetenen van de gemeente Losser...
 • LJN BA3444, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06 / 910 FB AZ1 A
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  De uit de tariefbepaling forensenbelasting voortvloeiende belastingbedragen moeten niet alleen tot elkaar in verhouding staan, maar ook tot de overige lokale belastingen die - ook van ingezetenen van de gemeente Losser - worden geheven. Niet valt in te zien dat niet-ingezetenen van de gemeente Losser...
 • LJN BA6744, Voorlopige voorziening, AWB 07/1867 VEROR en AWB 07/2082 VEROR
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  23-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  De Belangenvereniging Marktondernemers Dappermarkt en van een groot aantal marktondernemers hebben bezwaar gemaakt tegen de "Tarieventabel 2007 straathandel". Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder (Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer) dit bezwaar op juiste gronden niet-ontvankelijk verklaard,...
 • LJN BB5420, Eerste aanleg - enkelvoudig, 06/12364
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Verweerder heeft aan eiser X in verband met zijn huwelijksvoltrekking het tarief van de verschuldigde leges, met toepassing van artikel 7, sub e, van het Reglement burgerlijke stand, verdubbeld. De bevoegdheid tot het vaststellen van tarief en maatstaf is voorbehouden aan de raad en kan niet aan een ander worden gedelegeerd...
 •