Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

GemeentewetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA1133, Eerste aanleg - enkelvoudig, 96/1220
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-08-1997
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem derde enkelvoudige belastingkamer nr. 96/1220 Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende: X te: Z ambtenaar: de chef Wnanciën c.a. van de gemeente Noordoostpolder aangevallen beslissing: uitspraak op bezwaarschrift tegen aanslag soort belasting: hondenbelasting jaar: 1996 mondelinge behandeling...
 • LJN AA1289, Eerste aanleg - meervoudig, 96/1433
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-06-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem eerste meervoudige belastingkamer nummer 96/1433 U i t s p r a a k op het beroep van X b.v. te Z (hierna te noemen: belanghebbende) tegen de uitspraak van de chef van de afdeling Financiën van de Bestuursdienst van de gemeente Zutphen (hierna: de ambtenaar) op het bezwaarschrift...
 • LJN AA7551, Eerste aanleg - meervoudig, 99/2208
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-08-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Zeehavengeld voor motor-beunschip met zandzuiginstallatie. Het betreft de vragen of de verordening ten onrechte is toegepast, of de verordening verbindend is, of ten onrechte geen frequentiereductie is toegepast, en of het schip ten onrechte niet is aangemerkt als een waddenkrabber of als een werkschip.
 • LJN AA7555, Eerste aanleg - meervoudig, 98/3051
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-09-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Parkeerbelasting gemeente Hoorn.Geen rechtsgeldige aanwijzing van het gebied waarvoor de regels met betrekking tot het vergunning-parkeren gelden.
 • LJN AA7964, Eerste aanleg - meervoudig, 98/1500
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-10-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  WS Gerechtshof Arnhem eerste meervoudige belastingkamer nummer 98/1500 U i t s p r a a k op het beroep van X b.v. te Z (hierna te noemen: belanghebbende) tegen de uitspraak van het college van burgemeester en wethouders van P op het bezwaarschrift van belanghebbende tegen de haar voor het jaar 1997 opgelegde aanslag in het rioolafvoerrecht...
 • LJN AA9171, Eerste aanleg - meervoudig, 99/2026
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  In geschil is een aanslag liggeld voor woonschepen. Het Hof acht aannemelijk dat het baggeren in verband met de ligging van de woonboten in de haven vaker diende plaats te vinden dan zonder woonboten het geval zou zijn geweest. De kosten van het baggeren houden dan ook voldoende verband met de aanwezigheid van woonschepen in de haven...
 • LJN AB2080, Eerste aanleg - meervoudig, 98/02985
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-04-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  HR Gerechtshof Arnhem derde meervoudige belastingkamer nummer 98/02985 U i t s p r a a k op het beroep van X BV te Z (hierna te noemen: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Heffingsambtenaar van de gemeente Harderwijk (hierna: de Ambtenaar) op het bezwaarschrift van belanghebbende tegen de haar...
 • LJN AB2163, Eerste aanleg - meervoudig, 99/03156
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  WS Gerechtshof Arnhem derde meervoudige belastingkamer nummer 99/03156 U i t s p r a a k op het beroep van [X] te [Z] (hierna te noemen: belanghebbende) tegen de uitspraak van het hoofd unit heffingen van de gemeente Arnhem (hierna: de Ambtenaar) op het bezwaarschrift van belanghebbende tegen het na te melden gevorderde bedrag aan staangeld...
 • LJN AS2659, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/00587
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Genotsretributie. Onduidelijke tariefsbepaling in gemeentelijke verordening leidt tot vernietiging van retributieheffing.
 • LJN AU4511, Eerste aanleg - meervoudig, 05/780
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Aanwijzing plaats en tijdstip waarop parkeerbelasting wordt geheven volgens ''Amsterdams systeem'' toereikend bevonden. Aan parkeerder komt in casu geen beroep op overmacht toe.
 • LJN AV8597, Eerste aanleg - meervoudig, 03/01678
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Leges Tariefstelling met betrekking tot het in behandeling nemen van een bouwaanvraag voor een zuivelfabriek leidt tot een onredelijke en willekeurige belastingheffing.
 • LJN AZ2726, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/2543 AFSTHF
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Leidse afvalstoffenheffing onverbindend. De Verordening afvalstoffenheffing 2004 van de gemeente Leiden voorziet in een afvalstoffenheffing met een algemeen tarief van nihil (art. 4, eerste lid) en daarnaast een tarief van € 97 per eenheid afval met een maximale omvang van 0,4 hl indien dit afval aan...
 • LJN BB5420, Eerste aanleg - enkelvoudig, 06/12364
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Verweerder heeft aan eiser X in verband met zijn huwelijksvoltrekking het tarief van de verschuldigde leges, met toepassing van artikel 7, sub e, van het Reglement burgerlijke stand, verdubbeld. De bevoegdheid tot het vaststellen van tarief en maatstaf is voorbehouden aan de raad en kan niet aan een ander worden gedelegeerd...
 • LJN BI0353, Eerste aanleg - meervoudig, 08/00547
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Precariobelasting. Ondergrondse leidingen. Verwijzingsuitspraak na HR 9 mei 2008, nr. 43 463, BNB 2008/184. Belanghebbende exploiteert een leidingenbundel die vier leidingen bevat. Door elk van die leidingen kunnen over wisselende trajecten door verschillende huurders verschillende stoffen worden getransporteerd...
 • LJN BJ3833, Eerste aanleg - meervoudig, 08/734
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Verplichtingen m.b.t. het treffen van beveiligingsmaatregelen voor havenfaciliteiten o.g.v. Europese en nationale wetgeving, voortvloeiend uit de uitbreiding van het Internationale Verdrag tot beveiliging van mensenlevens op zee met een nieuwe International Ship and Port Facility Code. Verweerder heeft veiligheidsheffing in de Verordening haven...
 •