Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

GemeentewetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA3414, Eerste aanleg - meervoudig, 95/9763, 95/10282, 96/11049, 96/11721 en 96/11823 GEMWET
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  26-02-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Arrondissementsrechtbank te Amsterdam Sector Bestuursrecht meervoudige kamer Uitspraak reg.nrs. : AWB 95/9763 GEMWT, AWB 95/10282 GEMWT, AWB 96/11049 GEMWT, AWB 96/11721 GEMWT en AWB 96/11823 GEMWT Inzake : 1. A. als rechtsopvolger van B. te C; 2. D te E; 3. Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel ...
 • LJN AA7733, Eerste aanleg - meervoudig, 98/3784
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-02-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Noch verordening noch aanslag verschaft duidelijkheid of liggeld voor woonschepen een precariobelasting ex artikel 228 Gemeentewet dan wel een recht ex artikel 229, eerste lid, onderdeel a, Gemeentewet is.Verordening onverbindend (gemeente Amsterdam).
 • LJN AA7964, Eerste aanleg - meervoudig, 98/1500
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-10-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  WS Gerechtshof Arnhem eerste meervoudige belastingkamer nummer 98/1500 U i t s p r a a k op het beroep van X b.v. te Z (hierna te noemen: belanghebbende) tegen de uitspraak van het college van burgemeester en wethouders van P op het bezwaarschrift van belanghebbende tegen de haar voor het jaar 1997 opgelegde aanslag in het rioolafvoerrecht...
 • LJN AA8469, Eerste aanleg - meervoudig, 1999/552
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  09-11-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  9 november 2000 Vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van burgerlijke zaken van de arrondissementsrechtbank te Arnhem in de zaak van 1. de VERENIGING VAN EIGENAREN BLANKENBURG I, statutair gevestigd te Beuningen, 2. de VERENIGING VAN EIGENAREN BLANKENBURG II, statutair gevestigd te Beuningen, 3...
 • LJN AB2163, Eerste aanleg - meervoudig, 99/03156
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  WS Gerechtshof Arnhem derde meervoudige belastingkamer nummer 99/03156 U i t s p r a a k op het beroep van [X] te [Z] (hierna te noemen: belanghebbende) tegen de uitspraak van het hoofd unit heffingen van de gemeente Arnhem (hierna: de Ambtenaar) op het bezwaarschrift van belanghebbende tegen het na te melden gevorderde bedrag aan staangeld...
 • LJN AD4469, Eerste aanleg - meervoudig, 00/2406
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-09-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Vermakelijkheidsretributie te water van de gemeente Amsterdam. Aan­nemelijk is dat de vermakelijkheden te water, met name door de rondvaartboten, voor de gemeente extra kosten oproepen, onder meer voor baggeren en onderhoud van kademuren, zodat is voldaan aan de voorwaarden die worden gesteld aan een vermakelijkheidsretributie...
 • LJN AE1114, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/00919
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem vijfde enkelvoudige belastingkamer nummer 00/00919 Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende : [X] te : [Z] verweerder : de heffingsambtenaar van de gemeente Epe (hierna: de Ambtenaar) aangevallen beslissing : uitspraak op bezwaar betreft : aanslag begrafenisrechten 1999 nummer ...
 • LJN AE5544, Eerste aanleg - enkelvoudig, 94/03588
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 94/03588 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, vijfde enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van de stichting X te Y betreffende na te melden van haar geheven leges. 1. Ontstaan en loop van het geding 1...
 • LJN AF2005, Eerste aanleg - meervoudig, 106848/98-3016/HA ZA
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  28-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  R E C H T B A N K R O T T E R D A M sector civiel recht Zaak-/rolnummer: 106848/98-3016/HA ZA Uitspraak: 28 november 2002 VONNIS van de meervoudige kamer voor de behandeling van burgerlijke zaken in de zaak van: de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid 1. VAN OMMEREN AGENCIES ROTTERDAM B...
 • LJN AP1889, Cassatie, 39101
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Precariobelasting; liggeld woonschepen
 • LJN AQ6730, Eerste aanleg - meervoudig, BK 260/03 Afvalstoffenheffing
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  06-08-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Belanghebbende heeft – kort samengevat – aangevoerd dat een onjuist tarief voor de afvalstoffenheffing wordt gehanteerd.
 • LJN AT5448, Eerste aanleg - meervoudig, BK-04/00919
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Leges bouwaanvraag. De te hanteren heffingsmaatstaf is niet dwingend voorgeschreven door het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning.
 • LJN AU4878, Eerste aanleg - meervoudig, 03/01415
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Heffing van "regenbelasting": rioolafvoerrecht mag worden geheven mede naar de maatstaf van de hoeveelheid hemelwater die vanuit een onroerende zaak op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.
 • LJN AU7349, Cassatie, 39275
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Rioolafvoerrecht, grote lozers, opbrengstlimiet, kosten die slechts zijdelings verband houden met riolering, schending evenredigheidsbeginsel.
 • LJN AU9757, Eerste aanleg - meervoudig, 05/2024
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  De heffingsambtenaar van de gemeente heeft rechtbank de juistheid van de door hem verdedigde, geschatte stichtingskosten van € 315.000 onvoldoende aannemelijk gemaakt.. De aanneemsom voor de oorspronkelijk te bouwen woning bedroeg € 143.430,-. De heffingsambtenaar heeft de wijze waarop het computerprogramma...
 • LJN AZ6726, Eerste aanleg - enkelvoudig, 06/542 LEGGW
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Legesheffing voor een hercontrole (onverbindende bepaling Legesverordening 2005 gemeente Doetinchem) Nu een hercontrole in het kader van het toezicht op de naleving van de voorwaarden van een gebruiksvergunning niet kan worden aangemerkt als een dienst in de zin van artikel 229, eerste lid, onder b, van de Gemeentewet, is artikel 5...
 • LJN BA6744, Voorlopige voorziening, AWB 07/1867 VEROR en AWB 07/2082 VEROR
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  23-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  De Belangenvereniging Marktondernemers Dappermarkt en van een groot aantal marktondernemers hebben bezwaar gemaakt tegen de "Tarieventabel 2007 straathandel". Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder (Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer) dit bezwaar op juiste gronden niet-ontvankelijk verklaard,...
 • LJN BB4603, Eerste aanleg - meervoudig, LEGGW 06/1857-KRD tot en met 06/1860-KRD en 06/1862-KRD tot en met 06/1866-KRD
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Gemeentewet + Legesverordening 2005 van de gemeente Rotterdam Verweerder heeft wegens het in behandeling nemen van vier aanvragen om instemming inzake het leggen, hebben, exploiteren van diverse HDPE buizen alsmede vijf aanvragen om registratie van een melding in verband met een calamiteit aan [X} B...
 • LJN BB5420, Eerste aanleg - enkelvoudig, 06/12364
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Verweerder heeft aan eiser X in verband met zijn huwelijksvoltrekking het tarief van de verschuldigde leges, met toepassing van artikel 7, sub e, van het Reglement burgerlijke stand, verdubbeld. De bevoegdheid tot het vaststellen van tarief en maatstaf is voorbehouden aan de raad en kan niet aan een ander worden gedelegeerd...
 • LJN BF7177, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/3340
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  geen samenvatting
 • LJN BH6097, Hoger beroep, BK-07/00369
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Voor de aanvraag van een bouwvergunning voor een nog op te richten bedrijfshal waarvan de bouwkosten zijn geraamd op € 8.000.000 heeft de gemeente € 100.000 aan leges in rekening gebracht. Het in de tarieventabel voor de heffing van leges opgenomen tarief van € 6,25 per € 500 aan bouwkosten is niet onverbindend...
 • LJN BI6238, Hoger beroep, 08/00173
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Leges. Aanmaningskosten ter zake van niet-betalen leges voor afgewezen gehandicaptenkaart zijn terecht.
 • LJN BI6243, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 08/202
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Bouwleges. Heffingsmaatstaf normatieve bouwkosten.
  Verweerder heeft in beginsel een autonome bevoegdheid met betrekking tot de heffing van rechten als bedoeld in artikel 229 van de Gemeentewet. Deze bevoegdheid van verweerder strekt zich eveneens uit tot de vaststelling van de in aanmerking te nemen heffingsmaatstaf...
 • LJN BJ0212, Hoger beroep, BK-07/00621
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Bouwleges. De billijkheid van de legesverordening is in het algemeen aan het oordeel van de rechter onttrokken. Voor onverbindendverklaring van de legesverordening is eerst plaats ingeval een regeling zou zijn getroffen die in strijd is met enig algemeen rechtsbeginsel, of waarvan het duidelijk is dat...
 •