Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

GrondwetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BJ3842, Hoger beroep, 20-001431-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  1. Onder zich hebben van veertien beschermde inheemse vogels, voorzien van een gesloten pootring (art 13 Flora- en faunawet). Aankoop op de vogelmarkt(en) te Barneveld en te Liempde. Geen controle door verdachte t.a.v. deugdelijkheid pootringen. Hof: op verdachte, als leek op dit terrein, rustte in het...
 • LJN AA2760, Cassatie, 33286
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-05-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 14 maart 1997 betreffende na te melden aan hem opgelegde naheffingsaanslag in de parkeerbelasting en beschikking kosten wielklem van de gemeente Amsterdam. 1. Naheffingsaanslag, bezwaar en geding voor...
 • LJN AE9154, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/1029 WOB
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  04-01-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Geen informatieverstrekking buiten Wob om; wel verschillende afweging van belangen mogelijk gelet op persoon van de verzoeker.
 • LJN AG0129, Voorlopige voorziening, 03/594
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  10-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
 • LJN AF6148, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/017583-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  RECHTBANK ROERMOND Parketnummer : 04/017583-02 uitspraak d.d. : 24 maart 2003 TEGENSPRAAK VONNIS van de politierechter te Roermond, in de zaak tegen: naam : [verdachte] voornamen : [voornamen verdachte] geboren op : [geboortedatum] te [geboorteplaats] adres : [adres] plaats : [woonplaats] 1. Het...
 • LJN AA4446, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 98/155 ABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  22-01-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Arrondissementsrechtbank ’s-Gravenhage Sector Bestuursrecht Eerste kamer, meervoudig UITSPRAAK als bedoeld in artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) Reg.nr.: AWB 98/155 ABW Inzake het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden, eiser, tegen...
 • LJN BJ4901, Hoger beroep kort geding, 200.019.452/01 en 200.020.381/01
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  04-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Hof staat huiszoeking door (voormalig) werkgever niet toe.
 • LJN AB1968, Eerste aanleg - meervoudig, 16/130630-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE UTRECHT Tegenspraak Verkort vonnis Raadsman: mr. J.J. Weldam G/T: Ja V O N N I S van de arrondissementsrechtbank te Utrecht, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: [Verdachte.] Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 17 mei 2001...
 • LJN AF8756, Cassatie, 01927/02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-09-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  23 september 2003 Strafkamer nr. 01927/02 LR/IV Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Arnhem van 19 maart 2002, nummer 21/002515-01, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] (Kongo Kinshasa) op [geboortedatum] 1966, wonende te [woonplaats]. 1. De bestreden uitspraak...
 • LJN AT9700, Hoger beroep, 200410318/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  20-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 6 oktober 2003 heeft de Minister van Justitie (hierna: de Minister) afwijzend beslist op het verzoek van appellanten om de geslachtsnaam van hun minderjarige dochters te wijzigen van [naam appellante] in [naam appellant].
 • LJN AA1086, Eerste aanleg - meervoudig, 98/155
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  22-01-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage Sector Bestuursrecht Eerste kamer, meervoudig UITSPRAAK bedoeld in artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) Reg.nr.: AWB 98/155 ABW Inzake het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden, eiser, tegen de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, verweerder...
 • LJN AS7329, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/358
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  09-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  Verzoek wijziging achternaam kinderen. Geen strijd met gelijkheidsbeginsel, EVRM en IVBPR. Motiveringsgebrek met in stand laten rechtsgevolgen.
  Uitspraak in hoger beroep bevestigd; LJN AT9700.
 • LJN BI8567, Hoger beroep, 20-003315-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Verkoop van (ongeringde) fazanten aan particulieren. Overtreding van artikel 13, eerste lid, onderdeel a, Flora- en faunawet en artikel 79 Flora- en faunawet (in strijd handelen met aan een verleende ontheffing gestelde voorschriften/beperkingen). Eendaadse samenloop. Gelet op f&o is naar het oordeel van het hof de R...
 • LJN AO4783, Hoger beroep, 200304810/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  03-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij brief van 27 september 2002 heeft de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (hierna: het UWV) appellante meegedeeld dat haar brieven van 22 juli 2002 en 30 augustus 2002, inclusief bijlagen, integraal zijn toegevoegd aan de dossierstukken, die ten grondslag liggen aan...
 • LJN AY7854, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/1897 WWB
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Een onaangekondigd huisbezoek zonder bijzondere aanleiding is bij een lopende bijstandsuitkering niet toegestaan.
 • LJN AZ6851, Hoger beroep, 200603030/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  24-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 30 maart 2004 heeft appellant (hierna: de burgemeester) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Megabucks B.V." (hierna: Megabucks) onder oplegging van een dwangsom gelast om binnen een week na de verzenddatum van het besluit de overtreding te beëindigen...
 • LJN AA5025, Eerste aanleg - meervoudig, 17/080347-98 en 17/085431-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-11-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE LEEUWARDEN Beknopt Vonnis Uitspraak d.d. 30 november 1999. Parketnummer 17/080347-98 en hierbij gevoegd parketnummer 17/085431-99. VONNIS van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de ter terechtzitting gevoegde zaken van het openbaar ministerie tegen de verdachte...
 • LJN AA4808, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/1486 ABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  20-12-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE UTRECHT Reg. nr: 98/1486 ABW UITSPRAAK van de arrondissementsrechtbank te Utrecht, enkelvoudige kamer voor de behandeling van bestuursrechtelijke zaken, in het geding tussen: A, wonende te B, e i s e r e s, en het college van burgemeester en wethouders van Utrecht, v e r w e e r d e r...
 • LJN AE4696, Hoger beroep, 98/8248 MAW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  03-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  In casu is sprake van een genoegzame wettelijke grondslag voor het aan militair opgelegd drankverbod. Appellant is tuchtrechtelijk gestraft op grond van het feit dat hij “in kennelijke staat van dronkenschap, al bierdrinkend” op een werkdag om 8.30 uur is aangetroffen in het onderofficiersverblijf van schip X...
 • LJN AO9528, Hoger beroep, 20.000341.02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Verdachte wordt veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf voor deelname aan een criminele organisatie, overtredingen van de opiumwet en de Wet wapens en munitie.
  Bespreking van verweren betreffende de ontvankelijkheid van het openbaar ministerie
 • LJN AA3482, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 99/352
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  06-05-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ZWOLLE Sector Bestuursrecht Meervoudige Kamer Reg.nr.: AWB 99/352 UITSPRAAK in het geschil tussen: A te B, eiser en de Minister van Justitie, verweerder. 1. Aanduiding bestreden besluit Besluit van verweerder d.d. 17 december 1998. 2. Zitting Datum: 29 maart 1999...
 • LJN AF3056, Hoger beroep, 2200336102
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  rolnummer 2200336102 parketnummer 0992559301 datum uitspraak 13 december 2002 tegenspraak GERECHTSHOF TE 'S-GRAVENHAGE meervoudige kamer voor strafzaken ARREST gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage van 16 juli 2001 in de strafzaak tegen de verdachte...
 • LJN BA7530, Eerste aanleg - enkelvoudig, 360206 / HA ZA 07-77 (AV)
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  20-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Geen onrechtmatige aantasting van persoonlijke levenssfeer van eisers door systeem Postcodeloterij.
 • LJN BJ3843, Hoger beroep, 20-001577-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  1. Het begrip 'ter uitoefening van de jacht' a.b.i. art 50 Flora- en faunawet. De tenlastelegging is toegesneden op het zich met andere dan tot jagen geoorloofde middelen ‘ter uitoefening van de jacht’ in het veld bevinden (twee lange honden). Verweer verdachte: weliswaar met twee lange honden in het veld bevonden, doch niet ter uitoefening van de jacht ...
 • LJN AN7891, Eerste aanleg - meervoudig, 200302761-1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  12-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 17 januari 2002, kenmerk Leij/024.653, heeft verweerder een verzoek van appellant om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot het tenniscomplex [naam], gelegen op het perceel [locatie] te [plaats], afgewezen. Bij besluit van 17 maart 2003, verzonden op 19 maart...
 • LJN BB9480, Hoger beroep, 200701804/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  05-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 21 november 2005 heeft het Hoofd van de afdeling Veiligheidsonderzoeken namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: de Minister) geweigerd om ten behoeve van appellant een verklaring van geen bezwaar af te geven.
 • LJN AV7143, Voorlopige voorziening, AWB 06 / 634
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  27-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Bij het in de aanhef van deze uitspraak genoemde besluit van 7 februari 2006 heeft verweerder op grond van artikel 7, eerste lid, juncto artikel 3, eerste lid, onderdeel b van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB) besloten de bij besluit van 15 april 2002 verleende vergunning ...
 • LJN AY0882, Eerste aanleg - enkelvoudig, 134189
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  17-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Letselschade
 • LJN AA7424, Voorlopige voorziening+bodemzaak, VGEMWT 99/1821-SIMO GEMWT 99/1822-SIMO
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  11-07-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Art. 174a Gemeentewet als zodanig niet in strijd met art. 8 EVRM; indien bewoner van te sluiten woning geen schuld heeft aan de situatie, dient sluitingsbevel gepaard te gaan met aanbod van passende woonruimte. Algehele sluiting van woning ex art. 174a Gemeentewet waarvan verzoeker bewoner is. Ambtshalve...
 • LJN AF9759, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 02/1123
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  05-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  eiser bij verweerder een verzoek gedaan op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) hem de onderliggende stukken toe te zenden van het individuele ambtsbericht van 5 juni 2001 inzake eiser, dit met het oog op eisers asielprocedure.
 • LJN AA6842, Hoger beroep, 199900115/1.
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  06-06-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Raad van State 199900115/1. Datum uitspraak: 6 juni 2000 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: [appellante], wonend te [woonplaats], appellante, tegen de uitspraak van de president van de arrondissementsrechtbank te Breda van 23 maart 1999 in het geding tussen: appellante en de burgemeester van Breda...
 • LJN AE2857, Hoger beroep, 98/3868 MAW, 98/3870 MAW en 98/8245 MAW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  25-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Aanwijzing C-TL, nr. A-001, inzake haardracht tijdens VN/NAVO-missies, niet in overeenstemming met het Besluit van Minister van Defensie van 8 juli 1971. Appellant is in juni 1996 uitgezonden naar Italië. Bij besluit van 31 juli 1996 is zijn uitzending beëindigd, omdat hij zich niet heeft gehouden aan de aanwijzing C...
 • LJN AU2543, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 04/3685 WWB
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  01-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  De rechtbank is van oordeel dat de bijzondere omstandigheden van dit geval de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van eiser, die verweerder met het onderhavige huisbezoek heeft gemaakt, gerechtvaardigd doen zijn en dat het doel van het huisbezoek – controle van de aan verweerder opgegeven woonsituatie – niet op minder ingrijpende wijze kan worden bereikt...
 •