Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Monumentenwet 1988Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AY3718, Hoger beroep, 200507791/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  12-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 13 november 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland (hierna: het college) aan [vergunninghouder] krachtens artikel 11, tweede lid, van de Monumentenwet 1988 vergunning verleend ten behoeve van de bouw van een woning op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Steenwijk, […...
 • LJN AY7884, Kort geding, KG 06/1023
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  08-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  De Stichting Boogbrug Vianen vordert de Staat te gelasten dat hij ervoor zal zorgdragen dat de sloop van de brug over de Waal bij Zaltbommel zal worden aangehouden totdat de periode van de voorbescherming in de zin van de Monumentenwet 1988 met betrekking tot de complexaanvraag - de aanwijzing als één...
 • LJN AA9697, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/460 WET K1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  15-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Niet volgen van procedurevoorschriften ex art. 3 Monumentenwet 1988 leidt niet tot vernietiging bestreden besluit aangezien aan alle waarborgen - materieel gezien - is voldaan en eiser niet is benadeeld. Aanwijzing villa als beschermd rijksmonument. Hoewel de in art. 3 Monumentenwet 1988 voorgeschreven procedure niet op de in dat art...
 • LJN BC0117, Voorlopige voorziening, AWB 07/3511
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  23-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Van de bouwvergunning voor het vernieuwen van een sportgebouw in de nabijheid van de Citadel te ’s-Hertogenbosch kan gebruik gemaakt worden nu de zogenoemde voorbescherming als bedoeld in artikel 5 van de Monumentenwet - in verband met een aanvraag om monumentenbescherming van de nabij de Citadel gelegen...
 • LJN BH2525, Hoger beroep, 200803005/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  06-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 9 november 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leiden (hierna: het college) aan de gemeente Leiden een monumentenvergunning verleend voor het wijzigen van het pand Roodenburgerstraat 1A te Leiden (hierna: het pand).
 • LJN BF7215, Voorlopige voorziening+bodemzaak, 200806455/1 en 200806455/2
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  03-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 1 juli 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van 's-Hertogenbosch (hierna: het college) aan de gemeente 's-Hertogenbosch (hierna: de gemeente) een vergunning op grond van de Monumentenwet 1988 verleend voor de sloop van een voormalig fabrieksgebouw op het perceel Citadellaan 28 te 's-Hertogenbosch.
 • LJN BA5879, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/1560 BESLU, AWB 07/1561 BESLU en AWB 07/1562 BESLU
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  24-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  De voorzieningenrechter ziet onvoldoende ruimte om in het kader van deze procedure de sloop van het Van Houten-pand aan de Rozenstraat 72, een rijksmonument, toe te staan. De sloop van de aan beide zijden van het pand gelegen overige panden aan de Rozenstraat en van de bebouwing op het binnenterrein...
 • LJN AI1437, Voorlopige voorziening, 200304968/1 en 200304968/2
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  19-08-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 17 december 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek (hierna: het college) aan de Stichting Woningbedrijf Hilvarenbeek een sloopvergunning verleend voor de sloop van 22 woningen op het perceel, kadastraal bekend gemeente Hilvarenbeek, sectie […], nr. […], plaatselijk bekend [locatie 1] en [locatie 2] te [plaats]...
 •