Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafrechtJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA5178, Kort geding, KG 00/66
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  20-03-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  Uitspraak: 20 maart 2000 Kort-geding-nummer: 00/66 VONNIS van de president van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, in het kort geding van: 1. de rechtspersoon naar Duits recht BAYER AG, gevestigd te Leverkusen, Bondsrepubliek Duitsland, 2. de besloten vennootschap naar Nederlands recht BAYER B...
 • LJN AE0793, Eerste aanleg - meervoudig, 03/008042-99, 03/095052-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Feitelijk leiding geven aan het opzettelijk onvolledig opgave doen van het door de werknemers van een B.V. genoten loon, het opzettelijk onjuist en onvolledig doen van bij de Belastingwet voorziene aangiften loonbelasting/Premie volksverzekeringen en het opzettelijk onjuist en onvolledig doen van bij...
 • LJN BB8525, Eerste aanleg - meervoudig, 13/463298-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Verdachte is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf ter zake van smaad en smaadschrift. Overwegingen ten aanzien van klachtvereiste, afwijzing bewijsverweren en beroep op rechtvaardigingsgronden genoemd in 261 lid 3 Sr.
 • LJN AZ4838, Eerste aanleg - meervoudig, 800379-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan belaging. Hij heeft gedurende een lange periode in de directe omgeving van het slachtoffer ruchtbaarheid gegeven aan volgens verdachte bestaande misstanden. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden...
 • LJN AE9142, Eerste aanleg - meervoudig, 00/1970
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-09-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Plaats van leiding van Ierse vennootschap op grond van de omstandigheden - waaronder de Nederlandse woonplaats van feitelijk leidinggever - in Nederland. Voor toepassing Verdrag Ierland uitsluitend inwoner van Nederland, niet van Ierland. Omkering bewijslast in verband met niet volledig beantwoorden...
 • LJN AU5008, Eerste aanleg - enkelvoudig, 07.010114-02 en 07.000852-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Tuf tuf-club, laster t.o.v. ambtenaar, internet
 • LJN BH2026, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830200/08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Zoals onder meer blijkt uit de multidisciplinaire rapportage ten aanzien van verdachte, is het strafbare gedrag van verdachte mede veroorzaakt door zijn persoonlijkheidsstoornis. Verdachte is hiervoor in therapie en gebruikt medicijnen. Los van het onder 1 en 3 tenlastegelegde zijn de feiten waaraan...
 • LJN BG4762, Hoger beroep, 22-000079-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan twee verbale bedreigingen en heeft daarnaast een agent in privé-tijd, die in een volle stationshal per ongeluk tegen de voet van de verdachte stootte, mishandeld. Voorts heeft de verdachte tijdens zijn werk als vuilnisman na een ruzie met één van zijn collega’s,...
 • LJN BA4373, Eerste aanleg - enkelvoudig, 10/642096-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Verdachte heeft tegenover journalisten uitlatingen gedaan over aangever, die beledigend van aard waren en waarvan hij, gegeven de 'smeuïge aard' ervan, heeft moeten beseffen dat die journalisten deze zouden publiceren. Verdachte heeft hiermee aangever moedwillig beschadigd en hem in zijn eer en goede naam aangetast...
 • LJN BB4064, Eerste aanleg - meervoudig, 06/800328-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  T.a.v. het door de raadsman gevoerde preliminair verweer tot nietigheid van de dagvaarding beslist de rechtbank dat de dagvaarding wat betreft het onder feit 1 primair en feit 2 primair ten laste gelegde nietig zal worden verklaard. T.a.v. het onder feit 1 subsidiair en feit 2 subsidiair ten laste gelegde...
 • LJN AE0795, Eerste aanleg - meervoudig, 03/008041-99, 03/095051-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Feitelijk leiding geven aan het opzettelijk onvolledig opgave doen van het door de werknemers van een B.V. genoten loon, het opzettelijk onjuist en onvolledig doen van bij de Belastingwet voorziene aangiften loonbelasting/Premie volksverzekeringen en het opzettelijk onjuist en onvolledig doen van bij...
 • LJN BD8453, Eerste aanleg - meervoudig, 19.606215-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Verdachte heeft zich beledigend uitgelaten ten opzichte van een advocaat via eigen website. Veroordeeld tot voorwaardelijke straf.
 • LJN AZ5504, Hoger beroep, 21-000200-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Smaadschrift ten aanzien van Minister Rita Verdonk. Artikel 261 van het Wetboek van Strafrecht buiten toepassing gelaten in verband met artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden. Ontslag van alle rechtsvervolging.
 •