Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Vreemdelingenwet 2000Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BA8538, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/51582
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  05-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Intrekking verblijfsvergunning / toetsing aan artikel 3 EVRM / medische situatie Verweerder heeft de verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd ingetrokken, nu eiser bij zijn asielaanvraag onjuiste gegevens heeft verstrekt met betrekking tot zijn etniciteit en herkomst. Eiser is niet zoals bij zijn...
 • LJN AT7843, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 04/13769, e.v.
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  03-06-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Afghanistan / bloedwraak. Het relaas van eisers bevat elementen die niet anders verstaan kunnen worden dan als argumenten waarom een niet-gewelddadige oplossing onmogelijk is. De dood van de zoon van eiser kan inderdaad nog, zoals verweerder ter zitting heeft betoogd, worden begrepen als een onbedoeld...
 • LJN BC6361, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/12712
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  29-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Taalanalyse / land van herkomst / nationaliteitsverklaring
  Verweerder heeft de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd afgewezen wegens het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het achterhouden van gegevens, dit op grond van het feit dat uit een taalanalyse...
 • LJN BD6553, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07 / 326 en AWB 07 / 21360
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  08-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Ongewenstverklaring / weigering van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd / toepassing van glijdende schaal / berekening periode rechtmatig verblijf
  Over de periode van 1 oktober 1997 tot 1 oktober 1999 is eiser in het bezit geweest van een voorlopige vergunning tot verblijf (vvtv) op grond van artikel 12b van de Vw ...
 • LJN AF7223, Hoger beroep, 200206882/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  04-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Ter bepaling van de omvang van de door hem te verrichten beoordeling in geval van een besluit op een herhaalde aanvraag zal de rechter direct moet treden in de vraag of aan de aanvraag nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden ten grondslag zijn gelegd. Afwijzing (hernieuwde) aanvraag verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd...
 • LJN AZ9970, Cassatie, AWB 06/12207
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  22-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Intrekken verblijfsvergunning / terugwerkende kracht / onjuiste gegevens Aan eiser is bij besluit van 25 oktober 1996 een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (vvtv) verleend, met ingang van 20 september 1994, geldig tot 20 september 1995, onder gelijktijdige verlenging van de geldigheidsduur van de vergunning tot 20 september 1997...
 • LJN AZ3342, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/11334
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  17-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Intrekking vot asiel / artikel 35 Vw 2000 / onjuiste gegevens moeten onomstotelijk vast staan / geen doorslaggevende betekenis conclusies taalanalyse. Verweerder heeft de verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd van eiser, van Sudanese nationaliteit, ingetrokken. Verweerder heeft uitsluitend op...
 • LJN BH6949, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 08/24817 ONGEWN
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  25-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  De rechtbank is van oordeel dat verweerder terecht heeft gesteld dat eiser sinds 1 juni 2004 geen rechtmatig verblijf meer heeft gehad in de zin van artikel 67, eerste lid, aanhef en onder c, van de Vw 2000 aangezien zijn vorige verblijfsvergunning per die datum zijn geldigheid heeft verloren en hij...
 • LJN AU4441, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 04/45523
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  11-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Afghanistan / Hindoe / artikel 3 EVRM / motiveringsgebrek. Allereerst stelt de rechtbank vast dat verweerder in het bestreden besluit de geloofwaardigheid van eiser asielrelaas niet in twijfel trekt. Het standpunt van verweerder komt er derhalve op neer dat wordt betwist dat op grond van dit relaas de...
 • LJN BA8602, Eerste aanleg - meervoudig, Awb 06/60990
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  04-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Intrekking verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd / rechtmatig verblijf / verblijfsdocument Verweerder heeft bij besluit van 4 januari 2006 de aan eiser verleende verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd ingetrokken. Gedurende de behandeling van het door eiser op 31 januari 2006 ingestelde beroep...
 • LJN AE5231, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 99/9730
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  11-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Procesbelang / vluchtelingenstatus / vordering tot schadevergoeding. Verweerder stelt zich op het standpunt dat het beroep van eisers niet-ontvankelijk moet worden verklaard omdat zij thans in het bezit zijn van een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd. Eisers betwisten verweerders standpunt...
 •