Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

WegenwetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BA1187, Hoger beroep, 200604909/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 18 november 2003 heeft appellant sub 2 (hierna: het college), het verzoek afgewezen van [wederpartij] om, teneinde een volledige ontsluiting te bieden aan de woning [locatie] en de daarachter gelegen woning, het uitzetten van het pad, aangeduid als "Zijtak van de Noolseweg" ...
 • LJN BD8557, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/3341
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  04-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Aanschrijving verwijdering afsluiting door middel van hekwerk en prikkeldraad in verband met respectievelijk openbare weg en gevaarzetting. Procesbelang indien reeds aan de lastgeving is voldaan. De grondslag voor aanschrijving verwijdering hekwerk moet worden gevonden in artikel 2.1.5.1 APV en niet in artikel 16 van de Wegenwet. Volgt vernietiging.
 • LJN AF9300, Voorlopige voorziening, AWB 03/2017 GEMWT
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  28-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Rechtbank Amsterdam Sector Bestuursrecht Algemeen Voorlopige voorzieningen UITSPRAAK ALS BEDOELD IN DE ARTIKELEN 8:84 VAN DE ALGEMENE WET BESTUURSRECHT in het geding met reg.nrs. AWB 03/2017 GEMWT van Stichting Het Begijnhof, gevestigd te Amsterdam, verzoekster, vertegenwoordigd door mr...
 • LJN AR2903, Hoger beroep, 200401317/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  29-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 17 juli 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente (hierna: het college) appellant, onder oplegging van een dwangsom van € 1.000,-- per week, met een maximum van € 10.000,--, gelast voor 1 september 2002 alle obstakels en belemmeringen die geplaatst...
 • LJN AR7075, Hoger beroep, 200402690/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  08-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 25 april 2003 heeft appellant (hierna: het dagelijks bestuur) de stichting "Stichting Het Begijnhof" (hierna: de Stichting) onder oplegging van een dwangsom gelast de toegankelijkheid van de voetpaden op het Begijnhof te waarborgen, tenminste op het bestaande niveau, inhoudende een toegankelijkheid voor het publiek tussen 08...
 • LJN AV2232, Hoger beroep, 200505849/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  22-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 3 januari 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Dongeradeel (hierna: het college) appellant onder oplegging van een dwangsom gelast een nader omschreven gedeelte van een fietspad Dokkum/Ee aan de Tichelwei te Oostrum binnen vier weken na verzending van de brief waarbij...
 • LJN BE9289, Hoger beroep, 200800604/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  27-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 15 november 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen (hierna: het college) [wederpartij] onder oplegging van een dwangsom aangeschreven het schuttingpaneel op de openbare weg, in de wegenlegger van de gemeente Tubbergen bekend als wegnummer […], te verwijderen en verwijderd te houden.
 • LJN BJ1113, Hoger beroep, 200808278/1/H3
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  01-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij onderscheiden besluiten van 31 maart 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hilversum (hierna: het college) [appellant sub 1] en [appellant sub 3] alsmede [appellanten sub 2] onder aanzegging van bestuursdwang gelast het houten hekwerk, het prikkeldraad, de houten palen met ketting en de borden met de teksten "...
 • LJN BJ1110, Hoger beroep, 200806520/1/H3
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  01-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 18 juli 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ubbergen (hierna: het college) het bezwaar van [appellant] tegen het besluit van het college van 21 juni 2005 opnieuw ongegrond verklaard. Bij laatstgenoemd besluit heeft het college, voor zover thans van belang, [appellant]...
 • LJN AI0917, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 03 / 289 BESLU
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  15-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Eiser heeft zich tot verweerder gewend met het verzoek om duidelijkheid over de mogelijkheden tot een effectief gebruik van de weg welke toegang kan verschaffen tot het perceel dat eiser onlangs in eigendom heeft verworven en dat één geheel vormt met het perceel waarvan de eigendom eveneens bij eiser berust...
 • LJN AE5094, Hoger beroep, 200103305/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  10-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200103305/1. Datum uitspraak: 10 juli 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: [appellant], wonend te [woonplaats] tegen de uitspraak van de president van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden van 23 mei 2001 in het geding tussen: appellant en burgemeester en wethouders van Dongeradeel...
 • LJN AZ7977, Hoger beroep, 200606192/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 19 januari 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen (hierna: het college) appellant onder aanzegging van bestuursdwang aangeschreven het hekwerk op de openbare weg de Galgendijk te Dinteloord te verwijderen.
 • LJN BB0815, Hoger beroep, 200702881/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  01-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 9 december 2004 heeft appellant (hierna: het college) [wederpartij] op straffe van een dwangsom gelast de omheining van twee parkeerplaatsen achter het gemeentehuis nabij de Meent te Bergambacht te verwijderen.
 • LJN AR6170, Kort geding, 95841 / KG 04-430
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  22-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  "Tweewegenleer; onaanvaardbare doorkruising publiekrechtelijke regeling; resultaat bewandelen publiekrechtelijke weg identiek aan resultaat bewandelen privaatrechtelijke weg; Wegenwet; wegenlegger; onderhoudsplicht; Awb; art. 3:14 BW"
 •