Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet belasting zware motorrijtuigenJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA1253, Eerste aanleg - enkelvoudig, M 97/20957
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-08-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem vierde enkelvoudige belastingkamer nr. M 97/20957 Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende : *X B.V. Te : *Z ambtenaar : inspecteur van de Belastingdienst/Centraal bureau motorrijtuigenbelasting te Apeldoorn aangevallen beslissing : uitspraak op bezwaarschrift d.d. 7 augustus 1997 naheffingsaanslagnumer ...
 • LJN AR4251, Eerste aanleg - meervoudig, 97/01017
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-08-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  De in artikel 2 van de Wet bedoelde belasting welke de ondernemer in aftrek brengt, is, voor zover te dezen van belang, de belasting welke in het tijdvak van aangifte door andere ondernemers ter zake van door hen aan de ondernemer verrichte leveringen en verleende diensten in rekening is gebracht op een op de voorgeschreven wijze opgemaakte factuur ...
 • LJN AH9193, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/02157
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  In geschil is het antwoord op de vraag of de belanghebbende ingevolge het bepaalde in de Nedeco-regeling 1999 recht heeft op de door hem geclaimde aftrek ten bedrage van - zoals nader berekend in de conclusie van repliek - fl. 4.147,=.
 • LJN AO8186, Eerste aanleg - meervoudig, 02/04143
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Nu de omzetbelasting ter zake van de levering van het nieuw vervaardigde bedrijfspand in september 2000 aan belanghebbende in rekening is gebracht en het pand eerst op 1 januari 2001 in gebruik is genomen, vindt ingevolge het bepaalde in artikel 15, vierde lid, eerste volzin, van de Wet op de omzetbelasting 1968 ...
 • LJN AU1659, Eerste aanleg - meervoudig, 03/01645
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het geschil betreft het antwoord op de volgende vragen: I. Is de door belanghebbende in aftrek gebrachte omzetbelasting vermeld op de onder punt 2.3.1 genoemde facturen terecht nageheven? II. Is de door belanghebbende in aftrek gebrachte omzetbelasting terzake van de onder 2.4.1 genoemde aankopen...
 • LJN BB0452, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/649 BZM
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Eiser is een zogeheten lijnrijder op een bloemenlijn in Duitsland. In het kader van zijn onderneming vervoert eiser bloemen en planten met een vrachtwagen naar Duitsland om de aldaar gevestigde afnemers, bloemenwinkels en groothandels, te bezoeken en te beleveren. De rechtbank gaat er van uit dat niet...
 • LJN AA6086, Eerste aanleg - meervoudig, 97/00746
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  31-01-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 97/00746 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH UITSPRAAK Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, tweede meervoudige Belastingkamer, op het beroep van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X Computers Nederland B.V. te Q tegen de uitspraak van het...
 • LJN BE0088, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/753 BZM
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  In geschil is het antwoord op de vraag of eiser met betrekking tot het motorrijtuig over het onderhavige tijdvak belasting zware motorrijtuigen is verschuldigd. Het geschil spitst zich toe op de vraag of de vrachtauto in het onderhavige tijdvak uitsluitend was bestemd voor goederenvervoer over de weg. Beroep gegrond.
 • LJN AR4254, Eerste aanleg - meervoudig, 99/01689
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-08-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  De belanghebbende heeft over het onderhavige jaar aangifte gedaan naar een belastbaar inkomen van fl. 76.793,=, waarin begrepen een aftrek op de voet van artikel 35 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (hierna: de Wet IB 1964) in verbinding met de Nedeco-regeling ad fl. 32.558,=. Over een bedrag van fl...
 •