Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet geluidhinderJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AU7161, Eerste aanleg - meervoudig, 200409621/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  30-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 1 oktober 2004, kenmerk MW03.43025, heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het repareren en onderhouden van (eigen) bagger- en andere vaartuigen...
 • LJN AU7581, Eerste aanleg - meervoudig, 200500414/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 4 mei 2004, kenmerk MB/04.030489A, heeft verweerder afwijzend beslist op het verzoek van appellant van 27 januari 2004 om de revisievergunning die op 13 maart 1998 aan Betonmortelcentrale Flevoland B.V. is verleend, in te trekken.
 • LJN AF1479, Eerste aanleg - meervoudig, 200002174/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  04-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200002174/1. Datum uitspraak: 4 december 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: 1. de stichting "Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving", gevestigd te Buggenum, en [appellant] en anderen, allen wonend te [woonplaats] of [woonplaats], 2...
 • LJN AO3371, Eerste aanleg - meervoudig, 200302770/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  11-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 25 juli 2002, kenmerk LMV 2001105965 (hierna: het primaire besluit), heeft de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de Minister) krachtens artikel 72, tweede lid, van de Wet geluidhinder voor de gevels van de te saneren woningen gelegen binnen de...
 • LJN BD3116, Eerste aanleg - meervoudig, 200705399/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  04-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 26 juni 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Drenthe (hierna: het college) een veranderingsvergunning, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet milieubeheer, verleend aan de stichting Stichting Circuit van Drenthe ten behoeve van het TT-circuit gelegen aan De Haar te Assen...
 • LJN AF4382, Eerste aanleg - meervoudig, 200202008/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  12-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200202008/1. Datum uitspraak: 12 februari 2003 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Betonmortelcentrale Flevoland B.V.", gevestigd te Dronten, appellante, en het college van gedeputeerde staten van Flevoland, verweerder...
 • LJN AP3227, Voorlopige voorziening, 200403622/2
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  18-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 1 maart 2004, kenmerk 2003-18796, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een scheepswerf op de percelen [locaties] te [plaats]. Dit besluit is op 19 maart 2004 ter inzage gelegd.
 • LJN AL7639, Eerste aanleg - meervoudig, 200300452/2
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  08-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 10 december 2002, kenmerk 6.7/2002011445, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan de stichting "Stichting Circuit van Drenthe" een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een circuit ten behoeve van motor- en autoraces, motor- en autotrainingen, motor...
 • LJN AS4692, Eerste aanleg - meervoudig, 200403622/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  02-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 1 maart 2004, kenmerk 2003-18796, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een scheepswerf op de percelen gelegen aan de [locatie 1] en [locatie 2] te [plaats]. Dit besluit is op 19 maart 2004 ter inzage gelegd.
 •