Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de omzetbelasting 1968Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AB0103, Eerste aanleg - meervoudig, 99/01707
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Niet zuivering van een document T1, voor vervoer van auto’s naar Polen. Door belanghebbende is, ten bewijze dat de goederen hun bestemming hebben gevolgd, een 7e exemplaar van het T1 document overgelegd. Bij onderzoek bleek dat dit document voorzien was van valse stempels. De inspecteur was van mening...
 • LJN AB0105, Eerste aanleg - meervoudig, 99/01946
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het betrof niet zuivering van een document T1, waarbij onbekend was waar de goederen waren gebleven. Omdat er geen aanwijsbare fysieke handeling kon worden onderkend, baseerde de inspecteur de uitnodiging tot betaling op art 204 CDW, maar was, in tegenstelling tot belanghebbende, van mening dat wel sprake was van het belastbare feit invoer als bedoeld in art...
 • LJN AQ0093, Cassatie, 39666
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Douanerechten / Omzetbelasting, CDW artikel 78, 203, 204, Aantonen onjuistheden aangifte T1, Onttrekken
 • LJN AZ2712, Eerste aanleg - meervoudig, 04/357 DK
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  31-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Ten aanzien van ontstane belasting- en douaneschuld kan belanghebbende niet worden aangemerkt als douaneschuldenaar omdat niet is komen vast te staan dat hij de goederen zelf heeft onttrokken dan wel heeft deelgenomen aan de onttrekking aan het douanetoezicht. Evenmin is komen vast te staan dat hij de niet...
 • LJN BB9039, Eerste aanleg - meervoudig, 06/9961
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Douane. Auto is in Nederland geplaatst onder de regeling extern communautair douanevervoer en niet aangebracht op het kantoor van bestemming. Eiseres heeft niet het in artikel artikel 365, tweede lid, van de Uitvoeringsverordening CDW voorgeschreven bewijs geleverd. Auto is aan douanetoezicht onttrokken. Douaneschuld ontstaan in Nederland.
 • LJN BC1862, Eerste aanleg - meervoudig, 05/00927
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  17.600.000 sigaretten worden ontvreemd uit containers op een opslagterrein. Belanghebbende heeft de aankomst van de containers alsmede hun nummers en de gegevens van de boot waarop zij werden geladen doorgegeven aan twee anderen. Dezen hebben met gebruik van deze gegevens de containers van het opslagterrein afgevoerd...
 • LJN BC6766, Eerste aanleg - meervoudig, 03/3492
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De goederen noch het document zijn op de plaats van bestemming aangebracht. Met betrekking tot het feitelijk vervoer en bestemming is niets komen vast te staan. Er is sprake van onttrekking aan het douanevervoer. Nederland is terecht op grond van artikel 215, eerste lid, van het CDW tot inning van de douaneschuld overgegaan.
 • LJN BC6768, Eerste aanleg - meervoudig, 03/3493
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Op grond van artikel 38, lid 1, van de Douanewet is een verzuimboete opgelegd. Het beroep op afwezigheid van alle schuld wordt verworpen. De Douanekamer acht de boete passend en geboden. De boete wordt onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 22 april 2005, nr. 37.984, met 10 percent gematigd,...
 • LJN BD3468, Eerste aanleg - meervoudig, 04/00370
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Op grond van een FIOD onderzoek kan als vaststaand worden aangenomen dat de aangegeven goederen zijn onttrokken aan het douanetoezicht. Er is in het onderhavige geval een douaneschuld ontstaan. Op grond van het destijds geldende artikel 379 van het UCDW moest het kantoor van vertrek de aangever hiervan...
 • LJN BD3473, Eerste aanleg - meervoudig, 04/00371
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Op grond van een FIOD onderzoek kan als vaststaand worden aangenomen dat de aangegeven goederen zijn onttrokken aan het douanetoezicht. Er is in het onderhavige geval een douaneschuld ontstaan. Op grond van het destijds geldende artikel 379 van het UCDW moest het kantoor van vertrek de aangever hiervan...
 • LJN BF6371, Eerste aanleg - meervoudig, 07/120
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Uitspraak na verwijzing door de Hoge Raad der Nederlanden. Vermissing van goederen in douane-entrepot na verbreking van de verzegeling. Er is sprake van onttrekking aan het douanetoezicht als bedoeld in artikel 203 CDW. De douanewaarde van de vermiste auto’s wordt herberekend.
 •