Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet tarieven in burgerlijke zakenJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AZ6599, Eerste aanleg - meervoudig, 04/01995
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Omzetbelasting. Bewijs voor nultarief inzake levering van mobiele telefoons niet geleverd.
 • LJN AB2694, Eerste aanleg - meervoudig, 00 / 925 REA H1 A
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  13-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Nu niet reeds eerder aan eiseres (A B.V.), maar aan voormalig werkgever X loonkostensubsidie (lks) is verstrekt, is aan eiseres ten onrechte een plaatsingsbudget a.b.i. art. 17 Wet REA geweigerd. Werknemer P werkte bij werkgever X, doch werd wegens ziekte tot 1 januari 2000 gedetacheerd bij eiseres, nu bij X geen mogelijkheid was tot herplaatsing...
 • LJN AA4058, Cassatie, 35019
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-01-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 35019 5 januari 2000 gewezen op het beroep in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te ‘s-Gravenhage van 9 december 1998 be-treffende na te melden nahef-fingsaanslag in de omzetbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en ge...
 • LJN BC3724, Eerste aanleg - meervoudig, 06/6717
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Vennootschapsbelasting. Het niet kunnen vormen van een fiscale eenheid met een in Duitsland gevestigde dochtermaatschappij is een belemmering van de vrijheid van vestiging die gerechtvaardigd kan worden.
 • LJN AA8862, Cassatie, 35704
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  06-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 35704 6 december 2000 gewezen op het beroep in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 7 oktober 1999 betreffende na te melden naheffingsaanslag in de omzetbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding...
 • LJN AE0411, Eerste aanleg - meervoudig, BK 635/00
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Nr. 635/00 11 maart 2002 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden, eerste meervoudige belastingkamer, op het beroep...
 • LJN BB3365, Cassatie, 42312
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Artikel 4,7 en 37 Wet OB, artikelen 4,6 en 21, Zesde richtlijn, zuiveringsschap belastingplichtige voor kostenverdeling saneringsprojecten?, kosten voor gemene rekening, voorwaarden voor toepassing artikel 37 Wet OB.
 • LJN AA6120, Cassatie, 35423
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-06-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 35423 7 juni 2000 gewezen op het beroep in cassatie van het samenwerkingsverband X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 24 juni 1999 betreffende na te melden naheffingsaanslag in de omzetbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende is over...
 • LJN AA6603, Eerste aanleg - meervoudig, 953/95
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-03-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Nr. 953/95 12 maart 1999 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden, eerste meervoudige belastingkamer, op het beroep van de coöperatie X b.a. te Z tegen de uitspraak van het hoofd van de eenheid grote ondernemingen van de belastingdienst te P ...
 • LJN AA4060, Eerste aanleg - meervoudig, BK-97/00067
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-12-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE derde meervoudige belastingkamer 9 december 1998 nummer BK-97/00067 UITSPRAAK op het beroep van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z tegen de uitspraak van de Inspecteur, het hoofd van de eenheid P van de Belastingdienst, betreffende na te noemen naheffingsaanslag...
 • LJN AT5246, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK 706/03 Omzetbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Te dezen is in geschil het antwoord op de vraag of de coöperatie recht van aftrek van omzetbelasting tot een bedrag van f. 743.864,-- heeft op de voet van artikel 27, lid 4, van de Wet met betrekking tot het uitgekeerde bedrag van f. 13.283.280,--.
 • LJN AV0978, Hoger beroep, 200505065/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  01-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 13 januari 2003 heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: de Staatssecretaris) appellante (hierna: de stichting) uit hoofde van de toepassing van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 (hierna: de Wet) een eis gesteld met betrekking tot bedrijfshulpverlening en met betrekking tot agressie en geweld.
 • LJN BC8664, Hoger beroep, BK-07/00054
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  De rechtbank heeft met juistheid beslist dat de verhuur van de auto in Suriname een dienst is die belanghebbende op grond van het gestelde in artikel 6, eerste lid, van de Wet, in Nederland heeft verricht. Wat betreft de hier van toepassing zijnde communautaire regelgeving verwijst het Hof naar artikel...
 • LJN AT3988, Cassatie, 40517
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  BUA, privé-gebruik personenauto, artikel 17, lid 6, Zesde richtlijn.
 • LJN AA6288, Eerste aanleg - meervoudig, 92/01766
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  31-01-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 92/01766 GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH UITSPRAAK Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, tweede meervoudige Belastingkamer, op het beroep van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kweekbedrijf en Zaadhandel X B.V. te Y betreffende het bedrag...
 • LJN AZ2028, Eerste aanleg - meervoudig, BK-05/00354
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  31-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  De Inspecteur heeft terecht geen beschikking fiscale eenheid afgegeven voor een fiscale eenheid met een kleindochtervennootschap die in Belgie is gevestigd. De Wet Vpb 1969 staat een grensoverschrijdende fiscale eenheid niet toe. Weliswaar is sprake van een beperking van de vrijheid van vestiging maar...
 • LJN AA9798, Eerste aanleg - meervoudig, 95/03276
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 95/03276 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, tweede meervoudige Belastingkamer, op het beroep van de fiscale eenheid G E B.V. . te B tegen de uitspraak van het Hoofd van de eenheid Grote ondernemingen B van de rijksbelastingdienst ...
 •