Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet toezicht effectenverkeer 1995Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BA8781, Eerste aanleg - meervoudig, 149549
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  06-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  De vorderingen van eisersjegens Assurantiewacht zijn gebaseerd op de stelling dat eiser onverschuldigd heeft betaald. Voorts verwijt eiser zowel Assurantiewacht als gedaagde dat zij onrechtmatig jegens hem hebben gehandeld.
 • LJN BD1759, Eerste aanleg - meervoudig, 152654
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  16-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Eiser legt aan zijn vordering ten grondslag dat gedaagde onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld. Hij onderbouwt dat met een aantal concrete verwijten. In de eerste plaats stelt eiser dat gedaagde heeft gehandeld als orderremisier en/of cliëntenremisier (effectenbemiddelaar) zonder te beschikken over...
 • LJN BI4385, Eerste aanleg - meervoudig, 14/904009-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Belegger handelt in futures op AEX zonder vergunning. Artikel 7 van de Wet toezicht effectenverkeer 1995. Geen verandering van inzicht bij de wetgever bij in werking treden van de Wet op het financieel toezicht.
 • LJN BC0017, Eerste aanleg - enkelvoudig, 826828 DX 06-3711
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  17-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Effectenlease, zorgplicht, categoriemodel, wettelijke rente
 • LJN BB9986, Eerste aanleg - enkelvoudig, 816828 DX EXPL 06-3189
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  24-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Effectenlease, aansprakelijkheid tussenpersoon, zorgplicht verdeling nadeel
 • LJN BD2155, Eerste aanleg - meervoudig, 13/993034-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 14a, 14b, 14c, 47 en 57 van het Wetboek van Strafrecht, artikel 82 van de Wet toezicht kredietwezen 1992, artikelen 3, eerste lid, en 7, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 en de artikelen 1, 2 en 6 van de Wet op de economische delicten...
 • LJN AZ9570, Eerste aanleg - enkelvoudig, 127242
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  24-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Eiseres vordert dat de overeenkomst, inhoudende het aangaan en volstroten van een beleggingsrekening bij Fortis wordt vernietigd en Fortis wordt veroordeeld tot restitutie van de door eiseres op die beleggingsrekening gestorte gelden, te vermeerderen met de verschuldigde rente vanaf de dag der storting...
 • LJN BC4395, Voorlopige voorziening, VBC 08/376-ZWI
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  13-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Deskundigheids- en betrouwbaarheidstoetsing van een financiële dienstverlener die valt onder het overgangsregime van de Wet financiële dienstverlening/Wet op het financieel toezicht. Niet volstrekt duidelijk is of aan de eisen van vakbekwaamheid wordt voldaan. De antecedenten bestaan uit een transactie...
 • LJN BA8785, Eerste aanleg - meervoudig, 142888
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  06-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Bij de uitvoering van opgedragen werkzaamheden dient de zorg van een goed opdrachtnemer in acht genomen te worden (artikel 7:401 BW). De te beantwoorden vraag daarbij is of gehandeld is zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot zou hebben gedaan.
 • LJN BG1427, Eerste aanleg - meervoudig, 18/996502-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  De Noordelijke Fraudekamer heeft te Groningen een verdachte in een beleggingsfraudezaak veroordeeld terzake meermalen bij uitgifte aanbieden van effecten, te weten garantiecertificaten, het meermalen plichten van diverse particulieren en een gewoonte maken van witwassen alsmede het zonder vergunning van de AFM effecten uitgeven en op de markt zetten...
 • LJN BH2964, Eerste aanleg - enkelvoudig, 356826 en 370543
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  10-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Vermogensbeheer zonder vergunning, onrechtmatig handelen In strijd met de artikelen 7 Wte en 82 Wtk verrichte rechtshandelingen zijn niet op grond van artikel 3:40 lid 2 BW nietig of vernietigbaar. Gestelde schade en causaal verband niet geconcretiseerd zodat de gevorderde verklaring voor recht dat...
 • LJN BA8787, Eerste aanleg - meervoudig, 142892
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  06-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  De te beantwoorden vraag is of de opdrachtnemer heeft gehadeld zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot zou hebben gedaan.
 • LJN BB8459, Eerste aanleg - meervoudig, 13/993030-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  De rechtbank legt de bv die betrokken is (geweest) bij de verkoop van het All Investement Plan, welk plan samengevat inhoudt: de verkoop van appartementsrechten door middel waarvan wordt geparticipeerd in een luxueus resort op de Dominicaanse Republiek, wegens het overtreden van artikel 82 van de Wet...
 • LJN BE9880, Eerste aanleg - enkelvoudig, 863059 DX EXPL 07-1199
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  07-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  effectenlease, zorgplicht, categoriemodel De kantonrechter in conventie veroordeelt Dexia om aan [eisers in conventie, verweerders in reconventie] te betalen [bedrag]; veroordeelt Dexia in de kosten van de procedure, aan de zijde van [eisers in conventie, verweerders in reconventie] gevallen; veroordeelt...
 • LJN BD2695, Eerste aanleg - enkelvoudig, 223530/ H ZA 06-2883
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  28-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Sprintplan, aandelenlease; 30/70%, rente is (wel) schade
 • LJN AD9059, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 99/852
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  17-01-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  College van Beroep voor het bedrijfsleven No. AWB 99/852 17 januari 2002 21500 Uitspraak in de zaak van: Shell Pensioenfonds Beheer B.V., te 's Gravenhage, appellante, gemachtigde: mr J.B.M. Wuisman, advocaat te 's Gravenhage, tegen de Stichting Toezicht Effectenverkeer, verweerster, gemachtigden...
 • LJN BB1357, Eerste aanleg - meervoudig, 195088 / HA ZA 05-1040
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  08-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Effectenleaseovereenkomsten van Groeivermogen N.V. Collectieve actie van de Vereniging Consument & Geldzaken. Toepasselijkheid Wet op het Consumentkrediet. Kern van het geschil is de vraag of de contracten misleidend zijn en/of Groeivermogen haar zorgplicht heeft geschonden.
 • LJN BD6322, Eerste aanleg - meervoudig, 15/996509-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Beleggingsfraude. Bewezenverklaring: medeplichtigheid aan oplichting, meermalen gepleegd; medeplichtigheid aan overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 7 van de Wet Toezicht Effectenverkeer 1995; medeplichtigheid aan overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 82 van de Wet Toezicht Kredietwezen 1992...
 • LJN BB6617, Eerste aanleg - enkelvoudig, 342129
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  10-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  beleggingshypotheek, zorgplicht bank, dwaling Aan de orde is onder meer de vraag of gedaagden toerekenbaar tekort zijn geschoten in de nakoming van de op hen rustende wettelijke en bijzondere zorgverplichtingen althans of zij onrechtmatig jegens eisers hebben gehandeld. Ook is in geschil of eisers bij...
 •