Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet wapens en munitieJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BH2521, Hoger beroep, 200804756/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  11-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Op 11 mei 2007 heeft de korpschef van het politiekorps van de politieregio Brabant Zuid-Oost (hierna: de korpschef) besloten [wederpartij] naar aanleiding van zijn verzoek om afschriften van alle in 2006 verleende en geweigerde verloven tot het voorhanden hebben van een vuurwapen, een aantal gegevens te verstrekken.
 • LJN BG1218, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/7439 WOB
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  16-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om informatie met betrekking tot vuurwapenverloven. Informatie (deels) verstrekt in een andere vorm dan verzocht. De rechtbank acht de verstrekking in een andere vorm geoorloofd, gelet op de omstandigheden van het geval. Voorzover bij de verstrekking...
 • LJN BH8262, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/3277
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  19-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Wet openbaarheid van bestuur. Verzoek om afschrift van alle in 2006 verleende en geweigerde verloven tot het voorhanden hebben van een vuurwapen. Niet de korpsbeheerder, maar de korpschef is bevoegd om, als bevoegd bestuursorgaan ingevolge de Wet wapens en munitie, op WOB-verzoeken en in dat kader gemaakte bezwaren te beslissen...
 • LJN BF2158, Hoger beroep, 200800117/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  24-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 6 juni 2007 heeft de korpsbeheerder van de politieregio Limburg Zuid (hierna: de korpsbeheerder) aan [appellant] naar aanleiding van zijn verzoek om afschriften van alle in 2006 verleende en geweigerde verloven tot het voorhanden hebben van een vuurwapen, een aantal gegevens verstrekt...
 • LJN BC2501, Hoger beroep, 200700263/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  23-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 7 oktober 2003 heeft de korpschef Limburg-Zuid (hierna: de korpschef) een verzoek om schadevergoeding van [appellant] afgewezen.
 • LJN BJ1370, Voorlopige voorziening, AWB 09/1093
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  02-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  Wet wapens en munitie en de Flora- en faunawet. Intrekking jachtakte en verlof. Onvoldoende grondslag.
 • LJN BF2162, Hoger beroep, 200800614/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  24-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 31 mei 2007 heeft de korpsbeheerder van de provincie Fryslân [wederpartij] naar aanleiding van zijn verzoek om afschriften van alle in 2006 verleende en geweigerde verloven tot het voorhanden hebben van een vuurwapen, een aantal gegevens verstrekt.
 • LJN BD8734, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/4255
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  14-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Verzoek op grond van de Wob tot verstrekking van de verloven tot het voorhanden hebben van een vuurwapen. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder het verzoek van eiser om informatie te beperkt opgevat. Eiser heeft immers verzocht om afgifte van de afschriften van de verloven en daarbij, gelet op de formulering “gegevens als”, een niet...
 • LJN BH2517, Hoger beroep, 200804082/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  11-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 21 mei 2007 heeft de korpsbeheerder van de politieregio Noord- en Oost-Gelderland (hierna: de korpsbeheerder) het verzoek van [wederpartij] om afschriften van alle in 2006 verleende en geweigerde verloven tot het voorhanden hebben van een vuurwapen afgewezen.
 • LJN BE9980, Eerste aanleg - enkelvoudig, 08/6 WOB
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  02-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Wet openbaarheid van bestuur. Weigeringgronden in artikel 10 van de WOB. Weigering op grond van art. 7 van de WOB: rechtbank acht niet aannemelijk dat het fotokopieren en anonimiseren van 350 vuurwapenverloven een zo tijdrovende bezigheid is, dat van verweerder redelijkerwijs niet kan worden gevergd...
 • LJN BD2029, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/2201
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  25-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Verzoek o.g.v. de Wet openbaarheid van bestuur om het verstrekken van afschriften van alle verleende en geweigerde verloven tot het voorhanden hebben van een vuurwapen in 2006.
  Verweerder mocht volstaan met het verschaffen van de gevraagde informatie in de vorm van een samenvatting/overzicht, maar...
 • LJN BG2028, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 08/4543 WOB
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  16-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om informatie met betrekking tot vuurwapenverloven. Informatie (deels) verstrekt in een andere vorm dan verzocht. De rechtbank acht het verstrekking in een andere vorm geoorloofd, gelet op de omstandigheden van het geval. Echter voorzover bij...
 •