Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Burgerlijke RechtsvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AU7077, Eerste aanleg - meervoudig, 119316 HA ZA 04-2660
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  30-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  De Volksrepubliek Bangladesh heeft verzet gedaan tegen een vonnis van de rechtbank te 's-Hertogenbosch van 14 mei 2003, waarbij zij bij verstek is veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding aan Tulip Computers International BV voor een bedrag van ruim vier miljoen euro wegens toerekenbare tekortkoming...
 • LJN AW4336, Eerste aanleg - meervoudig, 119316 HA ZA 04-2660
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  26-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Het betreft een vervolg op het tussenvonnis inzake een drietal incidentele vorderingen van 30-11-2005 (gepubliceerd). Aan de orde is de vraag of en wanneer de verzettermijn is aangevangen door een daad van bekendheid met het verstekvonnis, gepleegd door de staat Bangladesh. De rechtbank oordeelt dat het lezen van ...
 • LJN AX2179, Eerste aanleg - enkelvoudig, 249794 / HA ZA 05-3217
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  10-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Incidentele vordering tot zekerheidsstelling voor proceskosten door de Democratische Republiek Congo. De uitzonderingsbepaling van artikel 224 lid 2 sub b Rv is niet van toepassing.
 • LJN BA5006, Eerste aanleg - enkelvoudig, 361314
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  18-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Incident (zekerheidstelling) proceskosten tegen zeventien verweerders. Afwijzing jegens twaalf van hen in verband met woonplaats in Nederland, EEX-verordening of verdragsrechtelijke uitzonderingen. Proportionele toewijzing jegens vijf van hen.
 • LJN BC8286, Eerste aanleg - enkelvoudig, 162629
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  26-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Incidentele vordering tot het stellen van zekerheid (art. 224 Rv.). Vordering toegewezen, echter tot een lager bedrag dan gevorderd.
 • LJN BD3658, Eerste aanleg - enkelvoudig, 164148 HA ZA 07-1801
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  11-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Incident zekerheidstelling proceskosten. Het vereiste van 224 Rv is niet een formaliteit als bedoeld in artikel 5 lid 2 Berner Conventie. De schadevergoeding waar artikel 224 lid 1 Rv op doelt betreft de schade die een rechtstreeks gevolg is van het in rechte opkomen van gedaagde. Het gaat niet om de...
 • LJN BD9258, Eerste aanleg - enkelvoudig, 387795
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  09-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Eiser is in de VS woonachtig. Gedaagde vreesde dat een eventuele (kosten)veroordeling van eiser niet (op eenvoudige wijze) ten uitvoer gelegd zou kunnen worden in de VS. Echter, op basis van Artikel 5 van het Verdrag van Vriendschap, Handel en Scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika van 5 december 1957 ...
 • LJN BD9478, Eerste aanleg - enkelvoudig, 310297 / HA ZA 08-1437
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  30-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  De incidentele vordering tot zekerheidsstelling afgewezen. De beslissing omtrent de proceskosten aangehouden.
 •