Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Burgerlijke RechtsvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AO4941, Hoger beroep, B573/03 en B574/03
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  02-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Het hof stelt voorop dat partijen het erover eens zijn dat de gezondheidstoestand van de rechthebbende inmiddels van dien aard is dat er juridisch voldoende grond is voor het instellen van een vermogensbewind en het instellen van een mentorschap. Partijen verschillen alleen van mening wie van hen als bewindvoeder en/of mentor moet worden benoemd...
 • LJN AR5537, Eerste aanleg - enkelvoudig, 64399 FARK 04/1523
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  10-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  verklaring voor recht niet biologische vader aanmerken als belanghebbende in alle procedures minderjarige
 • LJN BB8825, Hoger beroep, 1776-R-06
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  10-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Bewind. Is een derde, in dit geval een crediteur van de onderbewindgestelde, als belanghebbende aan te merken bij een machtigingsprocedure die speelt tussen de bewindvoerder en de kantonrechter? Kan deze crediteur in hoger beroep komen tegen de weigering van de kantonrechter om de bewindvoerder te machtigen openstaande facturen te betalen? Neen.
 • LJN BB8986, Hoger beroep, 032-H-07
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  17-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Is de vennootschap belanghebbende in een echtscheidingsprocedure, waarbij een alimentatieverzoek wordt behandeld, waarvan de gevolgen naar stelling van de vennootschap, haar rechtstreeks treffen ? Het hof beantwoordt die vraag ontkennend.
 • LJN BJ5115, Hoger beroep, 200.024.183/01
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  10-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Uithuisplaatsing ten aanzien van 16-jarige door hof beëindigd. Ten aanzien van zijn 7 broers en zussen: niet-ontvankelijk.
 • LJN BJ5462, Hoger beroep, 200.016.263.01
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  02-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Curatele. Verzoeker, kleinzoon van de zwager van betrokkene, behoort niet tot de kring van belanghebbenden, zoals volgt uit de artikelen 1:389 en 1:379 BW, dan wel 798 Rv.
 •