Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Burgerlijke RechtsvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BH8393, Hoger beroep, 200.005.485
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  17-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Het hof is van oordeel dat aan Introweb kan worden toegegeven dat het - ter voorkoming van de schijn van het verrichten van (concurrerende) nevenactiviteiten - correcter van [geïntimeerde] zou zijn geweest om Introweb in een eerder stadium bij de plannen van hem en [persoon A] te betrekken. Desalniettemin...
 • LJN BD7543, Kort geding, KG 08/374
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  13-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Partijen hebben een aannemingsovereenkomst gesloten. Er is een geschil ontstaan over de afwikkeling van hun overeenkomst. Voor de oplossing van dit geschil hebben zij zich tot een mediator gewend. Partijen en de mediator hebben een mediationovereenkomst gesloten waarin onder meer staat dat partijen en...
 • LJN BG5032, Hoger beroep, 200.001. 472
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  09-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Art 21 Rv, het hof is van oordeel dat beide ouders de verplichting ex art 21 Rv alle voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren, niet hebben nageleefd en verbindt daaraan consequenties.
 • LJN AV7695, Hoger beroep, 368/2005
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  28-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Inzageverzoek Dexia-belegger op grond van Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • LJN BD9019, Eerste aanleg - enkelvoudig, 122203 / HA ZA 07-773
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  16-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Verjaring, schriftelijke aanmaning in de zin van artikel 3:317 BW
 • LJN BH3509, Eerste aanleg - enkelvoudig, 171681
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  21-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Traffic Web heeft op 17 april 2006 de domeinnaam ‘turkey.eu’ op haar naam laten registreren via Vof VIP Website te Nijmegen bij EURid te Brussel. Zij heeft deze registratie verkregen op basis van haar op 30 november 2005 bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) ingeschreven beeldmerk ‘TU&RKEY’ voor ‘bleekmiddelen’ in klasse 3...
 • LJN AZ1233, Eerste aanleg - enkelvoudig, 73397 / HA ZA 06 - 312
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  18-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Schending van artikel 21 Rv door eiser leidt tot passeren stelling als gevolg waarvan de vordering niet kan worden gebaseerd op nakoming. De vordering wordt vervolgens afgewezen nadat is vastgesteld dat deze ook niet kan worden gebaseerd op de subsidiair aangevoerde ongerechtvaardigde verrijking.
 • LJN BJ4518, Eerste aanleg - enkelvoudig, 356645 CV EXPL 08-1351
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  17-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Eindvonnis. Zie ook LJN BJ4511. Eisende partij licht kantonrechter onjuist in over de toestand van de door een deskundige te onderzoeken woning. Een en ander blijkt nadat de deskundige rapport heeft uitgebracht. De kantonrechter oordeelt deskundigenonderzoek achteraf overbodig, wijst de vordering af...
 • LJN BB4070, Kort geding, 138835 / KG ZA 07-488
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  19-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Artikel 21 Rv. Het komt de voorzieningenrechter voor dat het feit dat van de kant van eisers eerst na de eerste termijn van de behandeling van dit kort geding en de vervolgens niet gelukte schikkingsonderhandelingen tussen partijen melding wordt gemaakt van een nader (reeds eerder bestaand) stuk - en...
 • LJN BJ3022, Kort geding, 157594 / KG ZA 09-266
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  10-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  KORT GEDING tot OPHEFFING van CONSERVATOIR BESLAG. Bij de behandeling van een beslagrekest wordt in de regel de gerekwestreerde niet gehoord. Die omstandigheid legt op de verzoeker van een beslagverlof, nog meer dan dat anders al het geval is, de plicht om in een dergelijk rekest op generlei wijze, bewust of onbewust, misleidend te werk te gaan...
 • LJN BJ6487, Kort geding, 159846 / KG ZA 09-422
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  05-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Opheffing beslag, beslagverlof verleend door een relatief onbevoegde rechter, artikel 21 Rv, ondeugdelijke vordering, bevoegdheid tot inning verpande vordering. Eiseres vordert opheffing van alle door gedaagde ten laste van eiseres gelegde beslagen. Eiseres heeft onder meer gesteld dat de beslagen zijn...
 • LJN BH3356, Eerste aanleg - enkelvoudig, 90199 / HA RK 08-337
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  18-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Afwijzing verzoek voorlopig getuigenverhoor.
 • LJN AT6313, Kort geding, 100546 / KG ZA 05-121
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  26-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Schorsing / Staking executie; zekerheidstelling.
 • LJN AZ3681, Eerste aanleg - enkelvoudig, 70075/HA ZA 03-1036
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  13-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  vermogensrecht/ verdeling gemeenschap/ erfrecht
 • LJN AQ1729, Eerste aanleg - enkelvoudig, 70043 / ES RK 03-1477
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  15-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Partijen zijn niet verschenen bij de mondelinge behandeling van een echtscheidingsverzoek. Omdat partijen de Marokkaanse nationaliteit bezitten en zij in Marokko zijn gehuwd, was vergelijking van de handtekening van de vrouw op de referteverklaring met een handtekening van haar op een ander document niet mogelijk.
 • LJN BJ2219, Hoger beroep, 104.001.211
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  14-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Appellant draagt de bewijslast maar heeft hiervoor informatie van geintimeerde nodig. Geintimeerde betoogt dat de informatie vertrouwelijk is. Het Hof beveelt geintimeerde deze informatie over te leggen en zal aan de hand hiervan besluiten of geheimhouding gerechtvaardigd is.
 • LJN AU2032, Kort geding, 103465 KG ZA 05-281
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  01-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Handelen in strijd met artikel 21 RV. Bij vonnis van 3 juni 2005 heeft de voorzieningenrechter aan gedaagden, waaronder de huidige gedaagde, bevel gegeven tot het verlenen van medewerking aan het bezorgen van de as van wijlen de vader van partijen in de door hem gekozen urn, althans een urn, teneinde...
 • LJN BB6916, Eerste aanleg - enkelvoudig, 59149 / HA ZA 06-753
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  29-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Gelet op het bepaalde in art. 111 jo. 21 Rv. moet eisende partij geacht worden niet te hebben voldaan aan de stelplicht. Eisende partij heeft haar stellingen slechts onderbouwd met een enkele productie die nog niet eens betrekking heeft op de in het geding zijnde hoofdzaak. De beschikbare gedinstukken geven onvoldoende grond tot toewijzing van de vorderingen...
 • LJN AN9679, Eerste aanleg - enkelvoudig, 80069 / HA ZA 02-1168
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  26-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Aannemingsovereenkomst; artikel 21 Rv.
 • LJN BC0427, Eerste aanleg - enkelvoudig, 79219 / HA ZA 07 - 298
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  28-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Ernstige schending artikel 21 Rv leidt tot passeren stellingen en weren van de boosdoener.
 • LJN BG8939, Eerste aanleg - enkelvoudig, 190839/ HA ZA 05-405
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  31-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Letselschade. Verkeersongeval in Servië waarbij een Nederlandse en een Servische auto betrokken waren. Rechtstreekse actie bestuurder en inzittenden Nederlandse auto op Nederlandse WA-verzekeraar. Toepasselijkheid Servisch recht op grond van het Haags verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg van 4 mei 1971, Trb...
 • LJN BB3939, Eerste aanleg - enkelvoudig, 105761/ HA ZA 05-1111
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  12-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Gestolen auto, door politie in beslag genomen onder gedaagde. Verzekeraar vordert verklaring voor recht inzake eigendomsrecht. Gedaagde doet beroep op artikel 3:86 lid 3 BW. Gedaagde stelt sterk wisselend en innerlijk tegenstrijdig. Rechtbank verwijst uitdrukkelijk naar art. 21 Rv. Verweer gepasseerd en vordering als niet-weersproken toegewezen.
 • LJN BC0157, Hoger beroep, 044-R-07
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  07-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Bedenkelijke proceshouding man in eerste aanleg. Artikel 21 Rv. Gevolgen in hoger beroep. Proceskostenveroordeling in eerste aanleg blijft in stand.
 •