Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Burgerlijke RechtsvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AL4378, Eerste aanleg - enkelvoudig, 84638 / HA ZA 03-325
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  18-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Provisionele vordering. Artikel 223 Rv. Geval waarbij medisch tuchtcollege aan arts waarschuwing heeft gegeven aangezien arts bij een bevalling in zijn zorgplicht tekort zou zijn geschoten. Eiseres vordert van ziekenhuis voorschot op schadevergoeding uit onrechtmatige daad. Medisch tuchtcollege van oordeel...
 • LJN AV6535, Eerste aanleg - enkelvoudig, 242272 / HA ZA 05-2016
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  01-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Incidentele vordering van de gemeente om de schorsing van de tenuitvoerlegging van de tegen opposanten uitgevaardigde dwangbevelen als gevolg van het verzet op grond van artikel 5:26 lid 4 Awb op te heffen. Het komt bij de beoordeling aan op een belangenafweging.
 • LJN AY9703, Voorlopige voorziening, 690565
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  11-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  In deze zaak vraagt de gedaagde in een lopende procedure bij wege van voorlopige voorziening op de voet van art. 223 Rv ontbinding van de huurovereenkomst tussen hem en eiseres.
 • LJN AZ3002, Kort geding, 354527 / KG ZA 06-1912 SR/PvV
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  23-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  NS-Vastgoed is eigenaar van de onroerende zaak bestaande uit een spoorlichaam waarop de voormalige verbinding tussen Amsterdam en Zaandam was gevestigd (de “Hemboog”) aan de Westhavenweg/ Nieuwe Hemweg te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AI, nummers 577, 642 en 648 (hierna: het terrein...
 • LJN BC8075, Hoger beroep, 2007/944
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  15-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het hof is van oordeel dat niet is voldaan aan de voorwaarde, dat aannemelijk is dat het provisioneel gevorderde te zijner tijd in de hoofdzaak zal worden toegewezen. Het hof overweegt daartoe als volgt. In geschil is onder meer de vraag of de PKN-regeling al dan niet (qua inhoud) een CAO is. [appellante] stelt zich op het standpunt dat de PKN...
 • LJN BD9255, Eerste aanleg - enkelvoudig, 393621
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  09-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Darenales heeft tot zekerheid voor een geldlening aandelen in LHBV in pand gegeven aan Millenium. In de hoofdzaak vordert Darenales te bepalen dat het stemrecht van Millenium op de verpande aandelen op haar overgaat overeenkomstig artikel 2:342 BW. Darenales vordert bij wege van provisionele vordering...
 • LJN BF0204, Eerste aanleg - enkelvoudig, zaak/rolnr.: 369820 / CV EXPL 08-229
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  18-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Arbeidsrecht. Artikel 7.663 BW. Welke eisen moeten worden gesteld aan het bewijs dat een werknemer bij overgang van een onderneming ondubbelzinnig heeft laten blijken niet in dienst te willen treden bij de verkrijger.
 • LJN BI0334, Eerste aanleg - enkelvoudig, 97448 / HA ZA 08-1244
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  18-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Provisionele vordering; opheffing conservatoir beslag.
 • LJN BI2313, Eerste aanleg - enkelvoudig, 263301
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  18-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Incident, provisionele vordering tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding, hoor en wederhoor Provisionele vordering tot betaling van voorschot op schadevergoeding, nadat in de hoofdzaak bij tussenvonnis een aantal schadeposten toewijsbaar waren geoordeeld en nadat met betrekking tot een...
 • LJN BI2369, Eerste aanleg - enkelvoudig, 231630 \ CV EXPL 09-74
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  28-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Partijen hebben ter beeindiging van de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst een vaststellingsovereenkomst gesloten en zijn daarin onder meer overeengekomen dat werknemer afstand zou doen van zijn bestaand tegoed aan 'verlofdagen'. Partijen houdt in deze procedure verdeeld of in die 'verlofdagen'...
 • LJN BI4087, Eerste aanleg - enkelvoudig, 258067 / HA ZA 08-2337
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  29-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Incident. Voorlopige voorziening overleggen stukken. Afgewezen. Geen spoedeisend belang.
 • LJN BJ3630, Eerste aanleg - enkelvoudig, 240939 / HA ZA 07-2268
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  01-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Betalen boete na niet-nakomen koopovereenkomst huis. Adviseur die in vrijwaring is opgeroepen moet schade vergoeden aan de koper.
 • LJN BJ4326, Kort geding, 141157/KG ZA 09-237
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  29-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  "misbruik van procesrecht?"; "spoedeisend belang"; "(wijziging) ontwerp"; "vervolgfasen"; "auteursrecht"; "artikel 25 lid 1 sub c AW"; "aanbesteding".
 •