Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafrechtJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AQ6469, Hoger beroep, 20.000636.04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-08-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Verdachte heeft gedurende een periode van meer dan drie jaren zijn minderjarig dochtertje seksueel misbruikt, welk misbruik onder meer heeft bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam van het slachtoffer door verdachte, op de wijze als in de bewezenverklaring is vermeld en voorts uit het duwen met de vinger...
 • LJN BB6534, Eerste aanleg - meervoudig, 60713-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Grof grensoverschrijdend seksueel gedrag met jonge kinderen. Ontucht gedurende lange periode. Misbruik van het door deze kinderen in verdachte gestelde vertrouwen.
 • LJN AT4777, Eerste aanleg - meervoudig, 10/010049-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  De rechtbank Rotterdam heeft Wik H. veroordeeld tot een maximale gevangenisstraf van twintig jaar en tbs met dwangverpleging voor een achttal feiten. Wik H. wordt veroordeeld voor het verkrachten en doden van het meisje Nienke en het aanranden en poging doodslag van haar vriendje Maikel in het Beatrixpark in Schiedam...
 • LJN AE0440, Hoger beroep, 24-000014-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Parketnummers: 24-000014-01 en 24-001184-99 Arrest d.d. 21 maart 2002 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, tegen de vonnissen van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden d.d. 21 december 2000 en d.d. 2 december 1999, in de strafzaken, oorspronkelijk onder de ressortsparketnummers 24...
 • LJN AY8742, Eerste aanleg - meervoudig, 19.700039-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank is van oordeel, dat uit de verklaring zoals die ter terechtzitting onder ede is afgelegd door getuige, verbalisant Poortman, niet kan worden afgeleid dat er sprake is geweest van het suggestief verhoren van verdachte.
 • LJN BE9649, Eerste aanleg - meervoudig, 04/860582-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Ontucht met minderjarige meisjes. Beroep op niet -ontvankelijkheid van het openbaar ministerie door het niet naleven van de richtlijnen betreffende de opsporing in zedenzaken verworpen. Studioverhoren. Verzoek tot verhoren van de meisjes door de verdediging afgewezen. Beoordeling betrouwbaarheid van de verklaringen van de meisjes door deskundige...
 • LJN BA2579, Eerste aanleg - meervoudig, 12/715415-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  OM niet-ontvankelijk wegens een combinatie van ernstige fouten in het opsporingsonderzoek van een zedenzaak. Dit heeft tot gevolg dat het niet meer mogelijk is om tot een betrouwbare feitelijke grondslag voor een bij einduitspraak te nemen beslissing te komen; een behoorlijk proces is daardoor uitgesloten.
 • LJN AZ5827, Eerste aanleg - meervoudig, 11/500408-06 en 11/720907-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  De rechtbank Dordrecht heeft een 28-jarige man wegens aanranden en seksueel binnendringen bij een aantal jonge jongens veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaren. Ook kreeg de veroordeelde tbs met dwangverpleging opgelegd. Deze veroordeling heeft betrekking op het misbruik van 5 jonge jongens. Veroordeelde...
 • LJN BE9063, Hoger beroep, 20-000488-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  244 Sr, 6 EVRM. Veroordeling in zedenzaak. De verdediging heeft niet in enig stadium van het geding de gelegenheid gehad het minderjarige slachtoffer te (doen) ondervragen. Studioverklaring van het slachtoffer niettemin bruikbaar voor het bewijs, omdat aan de verdachte een aan de eisen van een behoorlijke...
 • LJN AU8792, Eerste aanleg - meervoudig, 05/940095-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Jeugdstrafrecht Art. 244 Wetboek van Strafrecht Verdachte is ten tijde van het tenlastegelegde 12 jaar oud, het slachtoffer een half jaar jonger. Tussen verdachte en het slachtoffer heeft meerdere malen geslachtsgemeenschap plaatsgevonden De rechtbank acht niet bewezen dat de seksuele handelingen tussen...
 • LJN AZ1324, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830308-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Ter terechtzitting is aan verdachte uitdrukkelijk gevraagd of hij wil voldoen aan de voorwaarden betreffende behandeling in het kader van een T.B.S. met voorwaarden, ook indien dit inhoudt opname in een kliniek. De rechtbank is gebleken dat verdachte de noodzaak tot behandeling bagatelliseert. Volgens...
 • LJN BD6047, Eerste aanleg - meervoudig, 851086-07; 850252-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Ontucht met minderjarige dochters en vriendinnetje van dochter. Bezit kinderporno. Eendaadse samenloop. Lagere straf dan gevorderd.
 • LJN AU4694, Eerste aanleg - meervoudig, 11/500401-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  De rechtbank heeft de verdachte wegens onder meer seksueel binnendringen bij zijn zusje dat jonger was dan 12 jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden waarvan 10 maanden voorwaardelijk. De rechtbank overwoog dat het seksueel binnendringen weliswaar door verdachte wordt ontkend, maar dat...
 • LJN BG5602, Eerste aanleg - meervoudig, 07.607290-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  ontucht bewijs strafmaatmotivering
 • LJN AR3975, Hoger beroep, 20.001142.04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Uit de bewijsmiddelen volgt dat de verdachte als gediplomeerd turnleraar/-trainer gedurende een reeks van jaren vrijwel dagelijks turntraining gaf aan een groot aantal pupillen. Gelet op de samenhang, frequentie en duurzaamheid van verdachtes activiteiten binnen de in de bewezenverklaring genoemde turnverenigingen,...
 • LJN AO2902, Eerste aanleg - meervoudig, 03/005696-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Voor de vraag of een handeling als ontuchtige handeling kan worden gekwalificeerd, is niet doorslaggevend of de dader met de handeling zelf ontuchtige bedoelingen had.(...) De rechtbank heeft bij de straftoemeting onder meer in aanmerking genomen dat de verweten strafbare gedragingen bij herhaling en...
 • LJN BB9587, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830151-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat hij, als volwassene, niet zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. Verdachte had zijn gevoelens voor de meisjes [naam slachtoffers] moeten onderdrukken. Verdachte heeft niet laten blijken verantwoordelijkheid te willen nemen voor zijn handelen. Integendeel, verdachte vergoelijkt zijn gedrag...
 • LJN BI0302, Eerste aanleg - meervoudig, 700289-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Dit betreft een ernstige zedenzaak. Verdachte heeft seksueel misbruiik gemaakt van vijf jonge jongens, in leeftijden van 4 tot 11 jaar oud. Bij verdachte werd ook een grote hoeveelheid kinderpornografisch materiaal aangetroffen. De rechtbank Almelo heeft verdachte veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf...
 • LJN AF0761, Eerste aanleg - meervoudig, 03/005434-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Parketnummer: 03/005434-02 Datum uitspraak: 12 november 2002 RECHTBANK MAASTRICHT VONNIS op tegenspraak gewezen door de meervoudige kamer voor strafzaken in de zaak tegen [naam verdachte], geboren te [geboortedatum/plaats], wonende te [woonplaats/adres], doch verblijvende te [verblijfplaats]...
 • LJN AZ7574, Eerste aanleg - meervoudig, 08/710630-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verdachte, een man van (nu) 75 jaar oud, wordt veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf (waarvan 8 voorwaardelijk) voor het in Almelo hebben gepleegd van diverse seksuele gedragingen met een viertal meisjes uit zijn woonomgeving. Daarbij is, behalve met de ernst van zijn gedragingen en de gevolgen...
 • LJN BD3318, Hoger beroep, 20-004405-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Ontucht met minderjarige. Bruikbaarheid voor het bewijs van een door aangeefster heimelijk gemaakte geluidsopname.
 • LJN BA8368, Eerste aanleg - meervoudig, 01/845017-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Promis vonnis rechtbank 's-Hertogenbosch
 • LJN BH1233, Eerste aanleg - meervoudig, 07/400226-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  ontucht, strafmaatmoitvering.
 • LJN AZ8526, Eerste aanleg - meervoudig, 19/830270-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Verdachte is ernstig over de schreef gegaan en beseft dat hij het slachtoffer misschien wel voor het leven heeft beschadigd. De ernst van de feiten en de gevolgen daarvan voor het slachtoffer rechtvaardigen zonder meer een forse onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Anderzijds wil de rechtbank er rekening...
 • LJN AD5861, Eerste aanleg - meervoudig, 12/015196-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE MIDDELBURG meervoudige kamer voor strafzaken Parketnummer :12/015196-00 Datum uitspraak: 14 november 2001 Tegenspraak ------------------------------------------------ Datum inverzekeringstelling: 19 juni 2000 Datum voorlopige hechtenis: 22 juni 2000 Datum schorsing voorlopige hechtenis...
 • LJN BH9908, Hoger beroep, 20-001642-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Verdachte wordt ter zake van Ontucht plegen met zijn minderjarig kind, meermalen gepleegd, en Met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen plegen die mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd, - met als slachtoffers zijn twee dochters - veroordeeld...
 • LJN BA3155, Eerste aanleg - meervoudig, 06/800322-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Langdurig ontucht met kleinkind leidt tot een deels voorwaardelijke vrijheidsstraf en immateriële schadevergoeding
 • LJN BF3954, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830147/08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank neemt bij de strafoplegging in het bijzonder het volgende in aanmerking. Verdachte heeft gedurende een lange tijd ontucht gepleegd met zijn nichtjes [slachtoffer] en [slachtoffer 2], die nog zeer jong waren toen hij met het plegen van de ontuchtige handelingen begon. Deze gedragingen vormen...
 • LJN AO4592, Eerste aanleg - meervoudig, 08/004641-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verdachte heeft zich gedurende een periode van ruim een jaar vergrepen aan zijn dochter, die toen het seksueel misbruik begon slechts zeven jaar oud was. Verdachte heeft meerdere malen zijn penis in haar mond gestopt en ontuchtige handelingen met haar gepleegd. De rechtbank betrekt daarbij dat hij zijn...
 •