Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Strafrecht

 

Artikel 341
Als schuldig aan bedrieglijke bankbreuk wordt gestraft hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren en geldboete van de vijfde categorie, hetzij met één van deze straffen, hij:
a
die in staat van faillissement is verklaard, indien hij ter bedrieglijke verkorting van de rechten van zijn schuldeisers:
1
hetzij lasten verdicht heeft of verdicht, hetzij baten niet verantwoord heeft of niet verantwoordt, hetzij enig goed aan de boedel onttrokken heeft of onttrekt;
2
enig goed hetzij om niet, hetzij klaarblijkelijk beneden de waarde heeft vervreemd;
3
ter gelegenheid van zijn faillissement of op een tijdstip waarop hij wist dat het faillissement niet kon worden voorkomen, een van zijn schuldeisers op enige wijze bevoordeeld heeft of bevoordeelt;
4
niet voldaan heeft of niet voldoet aan de op hem rustende verplichtingen ten opzichte van het voeren van een administratie ingevolge artikel 15i van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, en het bewaren en te voorschijn brengen van boeken, bescheiden en gegevensdragers in dat artikel bedoeld;
b
te wiens aanzien de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, indien hij ter bedrieglijke verkorting van de rechten die zijn schuldeisers jegens de boedel kunnen doen gelden:
1
hetzij lasten verdicht heeft of verdicht, hetzij baten niet verantwoord heeft of niet verantwoordt, hetzij enig goed aan de boedel onttrokken heeft of onttrekt;
2
enig goed hetzij om niet, hetzij klaarblijkelijk beneden de waarde heeft vervreemd;
3
ter gelegenheid van de toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of op een tijdstip waarop hij wist dat hij niet zou kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden, een van zijn schuldeisers op enige wijze bevoordeeld heeft of bevoordeelt;
4
niet voldaan heeft of niet voldoet aan de op hem rustende verplichtingen ten opzichte van het voeren van een administratie ingevolge artikel 15i van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, en het bewaren en te voorschijn brengen van boeken, bescheiden en gegevensdragers in dat artikel bedoeld.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BF0567, Eerste aanleg - meervoudig, 19/830099-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De Hoge Raad heeft beslist1 dat flessentrekkerij wordt gepleegd ter plaatse waar de bestellingen worden verzonden en waar de bestelde goederen worden geleverd. Met betrekking tot de bij [slachtoffer 1] (zaak 3), [slachtoffer 2] (zaak 5), [slachtoffer 3] (zaak 6), [slachtoffer 4] (zaak 9) en [slachtoffer 5] ...
 • LJN BB3739, Eerste aanleg - meervoudig, 08/900006-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Grootschalige fruitfraude Niet-ontvankelijkheidsverweer 126v Strafvordering en art 7 EVRM in verband met het feit dat de curator onrechtmatig zou hebben gehandeld. Vonnis zoon.
 • LJN BI8288, Eerste aanleg - meervoudig, 19/830306-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank rekent het verdachte aan dat hij tweemaal binnen 24 uur is betrokken geweest bij gewelddadige afpersingen en diefstallen van niets vermoedende mensen in hun eigen woningen, alwaar zij zich veilig behoren te kunnen voelen. Verdachte dient in deze als hoofdverdachte -de initiator- te worden aangemerkt...
 • LJN BG9895, Eerste aanleg - meervoudig, 19.605275/08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden straf in aanmerking: de aard en de ernst van het gepleegde feit; de omstandigheden waaronder dit feit is begaan; hetgeen de rechtbank uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken omtrent de persoon van de verdachte; de eis van de officier van justitie...
 • LJN BH5747, Eerste aanleg - meervoudig, 13/497430-2008
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Vervolgingsoverlevering Oostenrijk toegestaan. Geen lijstfeit. Verweer: geen strafbaarheid naar Nederlands recht dus overlevering weigeren. Rb: ook naar Nederlandse maatstaven is er sprake geweest van faillissement, strafbaar gesteld in artikel 343 WvSr. beroep op art 12 EG-verdrag. verworpen. Niet...
 • LJN BG9653, Eerste aanleg - meervoudig, ¨19.605276/08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De tenlastelegging is toegesneden op art. 341, aanhef onder a, Sr. Die bepaling beoogt onder meer alle handelingen van de in staat van faillissement verklaarde, ter bedrieglijke verkorting van de rechten van zijn schuldeisers verricht, waardoor hetgeen rechtens onder bereik en beheer van de curator in...
 • LJN AS6092, Eerste aanleg - meervoudig, 08/996002-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  FDE-zaak. Verdachte E. wordt veroordeeld wegens opzettelijke overtreding van een voorschrift in de Wet toezicht kredietwezen 1992, meermalen gepleegde oplichting en het opdracht geven tot en leiding geven aan bedrieglijke bankbreuk door een rechtspersoon. Geld dat zij ontving van klanten werd nooit belegd...
 • LJN BB7273, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830006-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank rekent het verdachte aan dat hij op slinkse wijze goederen heeft verworven, terwijl hij recent daarvoor terzake van soortgelijke vermogensmisdrijven is veroordeeld. De betrokken ondernemers zijn door verdachtes gedragingen meestal financieel gedupeerd, doordat de onderrhavige goederen niet...
 •