Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene wet op het binnentredenJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA4452, Voorlopige voorziening, VBOUW 98/2407-Wl
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-12-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ROTTERDAM Sector Bestuursrecht Reg.nr.: VBOUW 98/2407-Wl Uitspraak van de president van de rechtbank te Rotterdam naar aanleiding van het verzoek om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht in verband met het geding tussen...
 • LJN BF8738, Eerste aanleg - meervoudig, 07.620291-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  onrechtmatige doorzoeking bewijsuitsluiting
 • LJN BH1219, Eerste aanleg - enkelvoudig, 06/416 F
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  08-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Op grond van artikel 93a van de Faillissementswet juncto de artikelen 36 en 40 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden heeft de rechter-commissaris aan de curator een machtiging verleend tot binnentreding op een adres in Curaçao (Nederlandse Antillen).
 • LJN AN9785, Eerste aanleg - meervoudig, 05/095021-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Vrijspraak; identificaties onvoldoende betrouwbaar om te kunnen bijdragen tot het bewijs.
 • LJN AQ8842, Cassatie, 03006/03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Tekst noch wetsgeschiedenis van art. 55a.1 Sv noopt tot het oordeel dat de daar bedoelde machtiging (tot doorzoeking ter aanhouding) schriftelijk moet worden verstrekt. Een dergelijke machtiging kan ook mondeling worden verstrekt.
 • LJN BF8668, Eerste aanleg - meervoudig, 07.620293-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  onrechtmatige doorzoeking bewijsuitsluiting
 • LJN AA7272, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 00/4550
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  17-05-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Vreemdelingenkamer __________________________________________________ UITSPRAAK ingevolge artikel 8:77 Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 34a Vreemdelingenwet __________________________________________________ Reg.nr : AWB 00/4550 VRWET Inzake: A, hierna...
 • LJN AF7504, Hoger beroep, 20.005252.02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  parketnummer : 20.005252.02 uitspraakdatum : 14 april 2003 verstek dnip GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH meervoudige kamer voor strafzaken A R R E S T gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in...
 • LJN AY6927, Cassatie, 02378/05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Ex art. 2.1 Awbi is – behoudens hier niet terzake doende uitzonderingen – voor het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner een schriftelijke machtiging vereist. ’s Hofs oordeel dat i.c. een schriftelijke machtiging tot binnentreden niet was vereist nu “het hier slechts een bijdrage van inspecteur X aan een ...
 • LJN AB2202, Cassatie, 02442/00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  19 juni 2001 Strafkamer nr. 02442/00 Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Leeuwarden van 27 maart 2000, parketnummer 24/000033-99, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1968, wonende te [woonplaats]...
 • LJN BF8768, Eerste aanleg - meervoudig, 07.620292-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  onrechtmatige doorzoeking bewijsuitsluiting
 • LJN BH1476, Cassatie, 07/13054
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  OM-cassatie. 1. Art. 97 Sv. 2. Vormverzuim, 359a Sv. Ad 1. De eerst en derde klacht berusten op de opvatting dat het wettelijk systeem van toedeling van de bevoegdheid tot doorzoeking ten inbeslagneming van een woning zonder toestemming van de bewoner meebrengt dat de beslissing van de RC tot het verstrekken van een machtiging a...
 • LJN BI2470, Eerste aanleg - meervoudig, 07.994552-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  doorzoeking, ontbreken (spoed)machtiging, vormverzuim, bewijsuitsluiting, verboden vruchten, strafmaatmotivering
 • LJN AF7819, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03/13894
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  18-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / staandehouding / binnentreden. In het kader van een geplande strafrechtelijke aanhouding ter zake van overtreding van de Wet Milieubeheer dan wel de Algemene Plaatselijke Verordening zijn twee agenten zonder toestemming van de bewoner een pand binnengetreden. De bevoegdheid tot binnentreding vloeit voort uit het Wetboek van Strafvordering...
 • LJN AT4790, Hoger beroep, 20.001816.04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Verklaart dat het bewezen verklaarde oplevert: sub 1: "Opzetheling"; sub 3: "Handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie". Verklaart de verdachte deswege strafbaar. Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de tijd van vijf maanden.
 • LJN AF4255, Cassatie, 02356/01 B
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  13 mei 2003 Strafkamer nr. 02356/01 B AG/SM Hoge Raad der Nederlanden Beschikking op het beroep in cassatie tegen een beschikking van de Arrondissementsrechtbank te Maastricht van 6 september 2001, nummer RK 01/201, naar aanleiding van een door de Rechter-Commissaris, belast met de behandeling van...
 • LJN BJ2059, Eerste aanleg - enkelvoudig, 301616 / HA ZA 08-496
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  01-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Beroepsfout deurwaarder vanwege verzuim appeldagvaarding te betekenen. Geen schade omdat hoger beroep geen kans van slagen zou hebben gehad.
 • LJN AO5196, Hoger beroep, 200303733/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  10-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Op 12 juli 2001 om 14.00 uur is namens appellant (hierna: het college) [wederpartij] gelast om het verschaffen van nachtverblijf aan meer dan vijf personen in het pand [locatie] te [plaats] (hierna: het pand) terstond te staken en gestaakt te houden. Daarbij is medegedeeld dat het pand diezelfde dag om of rond 17...
 • LJN AH9998, Cassatie, 02580/02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Machtiging tot binnentreden woning behelst bevoegdheid zich de toegang tot en doorgang tot enig vertrek in de woning te verschaffen, voorzover het doel van het binnentreden dit redelijkerwijs vereist. Daaronder valt ook het forceren van de (tussen)deur van een vertrek. Machtiging impliceert geen bevoegdheid tot doorzoeking.
 • LJN BF9913, Eerste aanleg - meervoudig, 14.810248-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Bewijs steunt in belangrijke mate op de verklaring van een getuige, die tevens medeverdachte is. Ter terechtzitting beroept de getuige zich op zijn verschoningsrecht. De rechtbank volgt de lijn van de Hoge Raad en gebruikt de door de getuige bij de politie afgelegde verklaring, nu deze in voldoende mate wordt gesteund door ander bewijs.
 • LJN AD4946, Hoger beroep, 21-001423-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Namens verdachte is gesteld dat de verbalisanten de woning van verdachte onrechtmatig zijn binnen getreden en derhalve het in het verlengde van deze onrechtmatige binnentreding verkregen bewijs buiten beschouwing dient te worden gelaten.
 • LJN AY5423, Hoger beroep, 2200510305
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Verweer m.b.t. onrechtmatige doorzoeking van de woning verworpen; de verdachte kon ten tijde van het binnentreden niet als bewoner of als degene die zich voordoet als gebruiker van die woning worden aangemerkt. Wijziging tenlastelegging, waarbij de tenlastegelegde pleegperiode van het dealen in cocaïne wordt verruimd, acht het hof in casu toegestaan...
 •