Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

BeroepswetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BD5401, Voorlopige voorziening+bodemzaak, 08/2451 WWB-VV, 07/5969 WWB, 07/5970 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  24-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Intrekking en verlaging bijstandsuitkering. Overschrijding vermogensgrens. Waarde van bezittingen vaststellen op waarde in economisch verkeer bij vrije oplevering. Koopsom uitgangspunt voor waardebepaling?
 • LJN AQ5975, Hoger beroep, 01/6032 NIOAW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  26-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Omvang geding; onbesproken gebleven beroepsgrond door rechtbank bij gegrondverklaring van het beroep. Berekening inkomen; aftrekposten.
 • LJN BJ3970, Hoger beroep, 08/1660 WIA
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  17-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Bedrijfsarts kan niet gelijkgesteld worden met een behandelaar in de Standaard ‘Communicatie met behandelaars’.
 • LJN BH1764, Hoger beroep, 07/2959 WWB + 07/2960 WWB + 08/6263 WWB + 08/6264 WWB + 08/6265 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  20-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Toestemming voor het verrichten van vrijwilligerswerk. Tewerkstelling bij (inmiddels in staat van faillissement verkerende) Stichting. (Activerings)premie. Schade. Procesbelang. Geen hoger beroep staat open voor degene die geen beroep heeft ingesteld bij de rechtbank en aan wie dit redelijkerwijs kan worden verweten.
 • LJN BH2303, Hoger beroep, 07/3834 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  27-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Bevoegdheid van het College tot (verdere) terugvordering en invordering. Invordering via een incassobureau.
 • LJN AU2739, Hoger beroep, 03/5161 WAJONG
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  14-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Korting op WAJONG-uitkering wegens inkomsten als zelfstandige. Niet-ontvankelijk verklaring wegens termijnoverschrijding. Terugvordering.
 • LJN BJ2326, Hoger beroep, 07/5408 WW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  18-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Dubbel hoger beroep. Verwijtbaar werkloos. Het Uwv wijzigt de grondslag van de weigering WW-uitkering. Uit vaste rechtspraak van de Raad volgt dat een overheidswerkgever bij een besluit ten aanzien van een WW-uitkering aan een (gewezen) werknemer als zodanig belanghebbende is (ook wel aangeduid als: categoriaal belanghebbende...
 • LJN BA3243, Hoger beroep, 05/7426 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  17-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Gevolgen van het eigenrisicodragerschap na toekenning van een uitkering ingevolge de WAO aan een (ex-)werknemer, moet worden aangemerkt als een besluit in de zin van Awb, strekkende tot het opleggen van een betalingsverplichting.
 • LJN BD7001, Hoger beroep, 07/420 WVG
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  09-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Procesbelang. Woonvoorziening. Verzoek om herziening. Geen nieuw gebleken feit of veranderde omstandigheid.
 • LJN BI1001, Hoger beroep, 07/2629 AW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  02-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Finale geschilbeslechting. Geen schadebesluit. Geen formele aanvraag. Bezwaar mede als aanvraag voor aanvulling op het invaliditeitspensioen aangemerkt. Geen begin van bewijs voor de onmogelijkheid voor appellant om binnen de voorgeschreven termijn bij het college melding te maken van de benodigde gegevens...
 • LJN BA3285, Hoger beroep, 05/6626 NABW e.a.
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  17-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Opschorting en intrekking bijstand. Afwijzen van nieuwe aanvraag.
 •