Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Gemeentewet

 

Artikel 222
1
Ter zake van de in een bepaald gedeelte van de gemeente gelegen onroerende zaak die gebaat is door voorzieningen die tot stand worden of zijn gebracht door of met medewerking van het gemeentebestuur, kan van degenen die van die onroerende zaak het genot hebben krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, een baatbelasting worden geheven, waarbij de aan de voorzieningen verbonden lasten geheel of gedeeltelijk worden omgeslagen. Indien de aan de voorzieningen verbonden lasten ter zake van een onroerende zaak krachtens overeenkomst zijn of worden voldaan, of met toepassing van artikel 6.17, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening zijn of behoren te worden voldaan, wordt de baatbelasting ter zake van die onroerende zaak niet geheven.
2
Voordat met het treffen van voorzieningen wordt aangevangen, wordt door de raad besloten in welke mate de aan die voorzieningen verbonden lasten door middel van een baatbelasting zullen worden verhaald. Een besluit als bedoeld in de eerste volzin bevat een aanduiding van het gebied waarbinnen de gebate onroerende zaak is gelegen. Het besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 139.
3
Of een onroerende zaak is gebaat wordt beoordeeld naar de toestand op een in de belastingverordening te bepalen tijdstip, dat is gelegen uiterlijk een jaar nadat de voorzieningen geheel zijn voltooid.
4
Tot invoering van de belasting wordt besloten uiterlijk twee jaren nadat de voorzieningen geheel zijn voltooid.
5
De belasting wordt ineens geheven, met dien verstande dat de belasting op verzoek van de belastingplichtige in de vorm van een jaarlijkse belasting wordt geheven gedurende ten hoogste dertig jaren, een en ander volgens in de verordening vast te stellen regelen.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA5818, Eerste aanleg - meervoudig, 97/22497
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-03-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem tweede meervoudige belastingkamer nummer 97/22497 U i t s p r a a k Uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem, tweede meervoudige belastingkamer, op het beroep van X te Z, (hierna: belanghebbende), tegen de uitspraak van het Hoofd van de afdeling gemeentelijke belastingen van de gemeente Arnhem ...
 • LJN AA7782, Eerste aanleg - meervoudig, 98/1044
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-01-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Verordening baatbelasting onverbindend omdat niet alle gebate onroerende zaken in de heffing zijn betrokken en ook in materiële zin niet is voldaan aan het bepaalde in de tweede volzin van het eerste lid van art. 222 Gemeentewet dat de baatbelasting niet wordt geheven indien de aan de voorzieningen verbonden...
 • LJN AA7836, Cassatie, 34290
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-10-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 34290 25 oktober 2000 gewezen op het beroep in cassatie van het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem (hierna: B en W) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 4 maart 1998 betreffende na te noemen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B...
 • LJN AA8917, Eerste aanleg - meervoudig, 99/00274
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-11-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 99/00274 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, eerste meervoudige Belastingkamer, op het beroep van X B.V., te A, tegen de uitspraak van het hoofd van de afdeling belastingen van de bestuursdienst van de gemeente Breda ...
 • LJN AA9358, Eerste aanleg - meervoudig, 98/04106
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  ak Gerechtshof Arnhem derde meervoudige belastingkamer nummer 98/04106 U i t s p r a a k op het beroep van X te Z (belanghebbende) tegen de uitspraak van de Heffingsambtenaar van de Gemeente West Maas en Waal (de ambtenaar) op het bezwaarschrift van de belanghebbende tegen de hem opgelegde aanslag baatbelasting over het jaar 1998 met aanslagnummer 1...
 • LJN AB0273, Cassatie, 35583
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-02-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 35583 28 februari 2001 gewezen op het beroep in cassatie van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Doetinchem tegen de uitspraak van het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch van 30 juli 1999, nr. 98/04749, betreffende de aan X voor het jaar 1995 opgelegde aanslag in...
 • LJN AB2465, Cassatie, 00/367
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het bekostigingsbesluit in de zin van artikel 222, tweede lid, van de Gemeentewet geeft geen raming van de kosten van aanleg van riolering in het deelgebied waarop de onderhavige verordening baatbelasting betrekking heeft en geeft ook geen aanwijzing over de mate waarin de lasten van de voorzieningen in dat deelgebied zullen worden verhaald op eigenaren etc...
 • LJN AB3119, Cassatie, 35618
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-08-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 35.618 10 augustus 2001 JV gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 19 augustus 1999, nr. 96/0496, betreffende na te melden aanslag in de baatbelasting herinrichting voetgangersgebied binnenstad van de gemeente Doetinchem. 1. Aanslag, bezwaar...
 • LJN AD3495, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/01817
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-08-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem achtste enkelvoudige belastingkamer nummer 99/01817 U i t s p r a a k op het beroep van [X te Z], (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het hoofd van de sector Financieel Beleid en Beheer van de gemeente Epe (hierna: de Ambtenaar) op het bezwaarschrift van belanghebbende...
 • LJN AD7346, Eerste aanleg - meervoudig, BK 769/00
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-12-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Nr. 769/00 13 december 2001 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwar-den, tweede meervoudige belastingkamer, op het beroep van X en Y te Z (voorheen te De Punt en Roden...
 • LJN AE0409, Eerste aanleg - meervoudig, BK 894/00
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Nr.894/00 15 maart 2002 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden, tweede meervoudige belastingkamer, op het beroep van X te Z tegen de...
 • LJN AE0500, Eerste aanleg - meervoudig, 97/21915
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem derde meervoudige belastingkamer nummer 97/21915 U i t s p r a a k op het beroep van [X te Z], (hierna: belanghebbede) tegen de uitspraak van het hoofd van de sector Financieel Beleid en Beheer van de gemeente Epe (hierna: de Ambtenaar) op het bezwaarschrift van belanghebbende betreffende...
 • LJN AE2298, Cassatie, 36766
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-08-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 36.766 8 augustus 2003 SE gewezen op het beroep in cassatie van X1 B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 30 november 2000, nr. 99/00276, betreffende de na te melden aanslag in een baatbelasting van de gemeente Breda. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof...
 • LJN AE2312, Cassatie, 36778
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-08-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 36.778 8 augustus 2003 SE gewezen op het beroep in cassatie van X7 te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 30 november 2000, nr. 99/00301, betreffende na te melden aanslag in een baatbelasting van de gemeente Breda. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof...
 • LJN AE2712, Eerste aanleg - meervoudig, BK 572/00
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN tweede meervoudige belastingkamer UITSPRAAK nummer: 572/00 3 mei 2002 Uitspraak van het gerechtshof te Leeuwarden,...
 • LJN AE2853, Eerste aanleg - meervoudig, 97/22125
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem derde meervoudige belastingkamer nummer 97/22125 U i t s p r a a k op het beroep van [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het hoofd van de sector Financieel Beleid en Beheer van de gemeente Epe (hierna: de Ambtenaar) op het bezwaarschrift van belanghebbende...
 • LJN AE5691, Eerste aanleg - meervoudig, 98/04089
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Baatbelasting Hilversum. Vervolg op BNB 2001/328. Alleen eigendommen die grenzen aan de heringerichte openbare ruimte zijn gebaat. De samenstelbepaling in de Verordening kan er niet toe leiden dat aangrenzende eigendommen van dezelfde eigenaar, die niet aan de heringerichte openbare ruimte grenzen, als gebaat worden aangemerkt.
 • LJN AE5692, Eerste aanleg - meervoudig, 98/04148
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Baatbelasting Hilversum. Vervolg op BNB 2001/328. Eigendommen die grenzen aan de heringerichte openbare ruimte zijn gebaat. Tot de te verhalen kosten mag ook ‘renteverlies voorfinanciering’ worden gerekend. De totale verhaalde kosten blijken door een vergissing een fractie hoger geweest dan de werkelijke kosten...
 • LJN AF0150, Eerste aanleg - meervoudig, 00/00320
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem derde meervoudige belastingkamer nummer 00/00320 Uitspraak op het beroep van [X] te [Z], (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het Hoofd van de sector middelen van de gemeente Didam (hierna: de Ambtenaar) op het bezwaarschrift van belanghebbende betreffende de na te noemen aan haar opgelegde aanslag baatbelasting riolering 1998...
 • LJN AF9312, Eerste aanleg - meervoudig, 01/833
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  In de baatbelasting wordt ten onrechte niet betrokken een perceel dat door de aanleg van het onderhavige nieuwe gedeelte van de gemeentelijke riolering wel is gebaat en daar ook daadwerkelijk op wordt aangesloten. Verordening niet verbindend.
 • LJN AO3646, Eerste aanleg - meervoudig, 02/06620
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  06-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Beleid van verweerder om in afwijking van Verordening niet per onroerende zaak, maar per kadastraal perceel één aanslag in de baatbelasting op te leggen leidt niet tot vernietiging van de aanslag.
 • LJN AP4374, Cassatie, 38235
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Baatbelasting. Onaanvaardbaar verschil met bedrag krachtens overeenkomst. Verordening onverbindend.
 • LJN AP9664, Cassatie, 39148 39149
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Baatbelasting herinrichting binnenstad. Gemeente Leeuwarden.
 • LJN AU0469, Eerste aanleg - meervoudig, 03/00001
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  K_03/00001 Baatbelasting ter zake van de aanleg van riolering. Te laat gemotiveerd bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. De in de heffing betrokken objecten zijn gebaat. Het niet in de heffing betrekken van één gebaat object leidt in casu niet tot onverbindendheid van de Verordening. In...
 • LJN AU2770, Cassatie, 38815
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Baatbelasting Hilversum. Voorzieningen. Rentetoerekening eigen vermogen. Willekeurige en onredelijke verdeling van de lasten? Samenstelbepaling in de baatbelasting.
 • LJN AU8544, Eerste aanleg - meervoudig, 05 / 172 BAATBL AZ1 A
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Eiseres is ter zake van de haar in eigendom toebehorende onroerende zaak aan de Drienerstraat 3 te Hengelo voor het jaar 2003 op grond van de Verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting van de Enschedesestraat(Westzijde)/Wemenstraat op 31 maart 2005 aangeslagen tot een bedrag van € 6.457,94.
 • LJN AU9242, Eerste aanleg - meervoudig, 05 / 340 BAATBL AQ1 A
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Eiser is ter zake van de hem in eigendom toebehorende onroerende zaak aan de [adres] te [woonplaats] voor het jaar 2003 op grond van de Verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting van de Marktstraat/Willemsplein op 31 maart 2004 aangeslagen tot een bedrag van € 6.225,26
 • LJN AU9243, Eerste aanleg - meervoudig, 05 / 275 BAATBL AQ1 A
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Eiseres is ter zake van de haar in eigendom toebehorende onroerende zaak aan de Nieuwstraat 14 te Hengelo voor het jaar 2003 op grond van de Verordening baatbelasting Binnenstad Zuid op 31 maart 2004 aangeslagen tot een bedrag van € 11.756,75.
 • LJN BB0985, Hoger beroep, 2006/319
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  24-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  In geval van een voorziening van openbaar nut [...] is sprake van een gesloten stelsel van kostenverhaal. De Gemeente meent echter kennelijk dat tot de kosten van voorzieningen van openbaar nut niet gerekend kunnen worden kosten voor een voorziening, in casu een rioolaansluiting, die (telkens) slechts één perceel grond betreffen...
 • LJN BC0992, Hoger beroep, 06/00327
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  De bewijslast dat het geheel van de voorzieningen tot een meer dan verwaarloosbare baat leidt voor de onroerende zaak berust bij de heffingsambtenaar. Naar het oordeel van het Hof is de heffingsambtenaar in die bewijslast niet geslaagd. Het Hof neemt hierbij, naast het in 4.3 overwogene, mede in overweging...
 • LJN BH2884, Hoger beroep, 06/00044
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Baatbelasting Verordening baatbelasting gemeente Hengelo onverbindend nu geen sprake is van een wezenlijke verandering van het geheel van voorzieningen.
 •