Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

HandelsnaamwetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AD3419, Kort geding, 76644 / KG ZA 01-460
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  06-09-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Arrondissementsrechtbank te Arnhem Sector civiel recht Zaak/rolnummer: 76644 / KG ZA 01-460 Datum uitspraak: 6 september 2001 Zaak/rolnummer: 76644 / KG ZA 01-460 Vonnis in kort geding in de zaak van A., h.o.d.n. Erotainment, wonende te K., eiser bij dagvaarding van 23 juli 2001 , procureur mr...
 • LJN BH7294, Kort geding, 137375/KG ZA 09-46
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  06-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Handelsnaam, domeinnaam, inbreuk, verwarringsgevaar, naamsbekendheid, beschrijvend, woordcombinatie, Goodwill, overdrachtactiva, auteursrecht, eigendom, artikel 50 lid 6 TRIPS-Vedrag, artikel 1019i Rv.
 • LJN AA6390, Kort geding, KG 97/1192 OdC
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  15-05-1997
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  OdC/JT vonnis 15 mei 1997 DE PRESIDENT VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE AMSTERDAM, RECHTSPREKENDE IN KORT GEDING in de zaak: rolnummer KG 97/1192 OdC van: 1. de naamloze vennootschap LABOUCHERE N.V., gevestigd te Amsterdam, 2. de naamloze vennootschap BANK LABOUCHERE N.V., gevestigd te Amsterdam, 3...
 • LJN AZ5778, Kort geding, 79525 / KG ZA 06-387
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  09-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  De vordering om inbreuk te maken op een roggebroodmerk en het aanhaken bij de naamsbekendheid te staken wordt toegewezen. Geoordeeld wordt dat sprake is van enig verwarringsgevaar met betrekking tot de merknaam. Niet van belang is welke onderneming de naam op het roggebrood aanbrengt.
 • LJN AA7260, Kort geding, 40293 KG ZA 253-2000
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  26-09-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ALMELO Kort Geding zaaknummer: 40293 kg za 253 van 2000 datum uitspraak vonnis: 26 september 2000 (mk) [Eiser], handelende onder de naam C & C Slaaptotaal, wonende en zaakdoende te Oldenzaal, eiser, hierna te noemen [Eiser] , procureur: mr. J.D. Onland, tegen [Gedaagde],...
 • LJN AP2221, Kort geding, 110030
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  30-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Strijd met art. 5 Handelsnaamwet.
 • LJN BH1593, Eerste aanleg - enkelvoudig, 338924 AZ 08-4
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  09-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Een eetcaféhouder in Zutphen (verzoeker) verzocht de kantonrechter om de eigenaren (verweerders) van een ander eetcafé in Zutphen te verbieden dezelfde naam voor dat eetcafé te gebruiken. De kantonrechter wijst het verzoek af: De kantonrechter is ambtshalve bekend dat in de zaak met nummer 43758 AZ 08...
 • LJN BH1595, Eerste aanleg - enkelvoudig, 343758 AZ 08-8
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  09-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Een eetcaféhouder in Zutphen (verzoeker) verzocht de kantonrechter om de eigenaren (verweerders) van een ander eetcafé in Zutphen te verbieden dezelfde naam voor dat eetcafé te gebruiken. De kantonrechter wijst het verzoek af: [verzoeker] verzoekt de kantonrechter primair om [verweerders] te bevelen...
 • LJN AA1036, Kort geding, KG 1999/608
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  25-10-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  vonnis d.d. 25 oktober 1999 Vonnis van de president van de arrondissementsrechtbank te Arnhem in het kort geding van 1. de naamloze vennootschap Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, 2. de vennootschap naar buitenlands recht, Alitalia Linee Aeree Italiane S...
 • LJN BH3276, Kort geding, 148511 / KG ZA 08-402
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  25-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Handelsnaamwet; gebruik van domeinnamen. Vaststelling termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv ook inzake zaak betreffende Handelsnaamwet.
 • LJN BG9888, Kort geding, 152200 / KG ZA 08-595
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  13-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  - een rechtspersoon kan behoudens uitzonderingen in een bij dagvaarding ingeleid kort geding slechts verschijnen door een advocaat of door iemand die statutair bevoegd is namens die rechtspersoon in en buiten rechte op te treden. - het openen ten behoeve van bedrijfsvoering door gedaagde van een website met een domeinnaam die ...
 • LJN AD8056, Kort geding, 81086 / KG ZA 01-714
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  11-01-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Arrondissementsrechtbank te Arnhem Sector civiel recht Zaak/rolnummer: 81086 / KG ZA 01-714 Datum uitspraak: 11 januari 2002 Vonnis in kort geding in de zaak van 1. EVERARDUS HUBERTUS CORNELIS MARIA BOSMAN, wonende te Millingen aan de Rijn, 2. MARGARETHA GEERTRUIDA BOSMAN-PUNTER, wonende te Millingen aan de Rijn, 3...
 • LJN BB1707, Kort geding, 160096 KG ZA 07-380
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  07-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Inbreuk ie-rechten, maar te beperkt belang om alle gebruikelijke ingrijpende voorzieningen toe te wijzen.
 • LJN BI0001, Eerste aanleg - enkelvoudig, 4352200
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  26-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Handelsnaamwet. Geschil tussen apothekers over handelsnaam en internetdomeinnaam. Afwijzing verzoek tot gebod tot wijziging aangezien verzoekende partij selectief is in wat volgens haar verwarrend is.
 • LJN BJ2415, Eerste aanleg - enkelvoudig, 67135/ KG ZA 09-46
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  22-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  Eiseres verkoopt en monteert kunststofvloersystemen. Zij heeft een woordmerk in 1996 ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau. Ook heeft zij die naam als handelsnaam geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Gedaagden, die ook kunststofvloeren verkopen, hebben de domeinnaam dat lijkt op de domeinnaam...
 • LJN AQ6830, Kort geding, 113932
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  27-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Merkenrecht. Handelsnaamrecht.
 • LJN AA9658, Eerste aanleg - enkelvoudig, 79429
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  12-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Kantongerecht Heerlen
  KANTONGERECHT HEERLEN BESCHIKKING OP VERZOEK EX ART. 6 HANDELSNAAMWET. Beschikking d.d. 12 december 2000 Zaaknr. 79429 ej 00-2099 De kantonrechter te Heerlen gezien het op 18 september 2000 ontvangen verzoekschrift met bijlagen van [naam verzoekster], hierna te noemen verzoekster, wonende te [woonplaats...
 • LJN AU4616, Cassatie, R05/032HR
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  17-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Geschil tussen fitnesscentra over voeren van de handelsnaam “Life” of andere naam waarvan dit woord onderdeel uitmaakt; gedingstukken, hoor en wederhoor; proces-verbaal onjuist en onvolledig?; rechtsstrijd in hoger beroep, levert de vermelding in een proces-verbaal dat partijen de visie van de rechter...
 • LJN BB3934, Eerste aanleg - enkelvoudig, 361416
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  18-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  merkenrecht, handelsnaamrecht, redelijke en evenredige gerechtskosten art. 5 en 5a Hnw, art. 2.20 BVIE, art. 1019 en 1019 h Rv Intrum Justitia Nederland BV stelt dat gedaagde, Evia Justitia BV, inbreuk maakt op haar merkenrecht alsmede op haar handelsnaam. Strijd met het merkenrecht en/of de handelsnaamwet wordt door de rechtbank echter niet aangenomen...
 • LJN BI2149, Hoger beroep, 106.006.053/01
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  27-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Gebruik van de handelsnaam Elle voor kledingwinkels in Nederland is niet onrechtmatig tegenover WE. Zal bij het relevante publiek niet tot verwarring leiden. Monopolie op het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden kan niet worden aanvaard.
 • LJN AQ5691, Hoger beroep, C0300411/HE
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  20-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  De centrale vraag in deze procedure is of de handelsnamen "Atos Origin B.V." en "ATOS beleidsadvies en -onderzoek B.V." in zo geringe mate van elkaar afwijken, dat in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn bij het publiek verwarring tussen de beide ondernemingen te duchten is...
 • LJN AI0688, Eerste aanleg - enkelvoudig, 59011 KG ZA 03-181
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  29-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  ProperMat heeft Pro Mat gesommeerd het gebruik van de naam Pro Mat met betrekking tot haar onderneming en de door haar op de markt gebrachte artikelen te staken, aan welke sommatie Pro Mat geen gehoor heeft gegeven ProperMat vordert veroordeling van Pro Mat om binnen vijf dagen na dagtekening van het...
 • LJN BB0882, Hoger beroep, 1906/06
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  19-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Volledige proceskostenveroordeling op grond van EG-Richtlijn 2000/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Het Gerechtshof gaat uit van de redelijkheid en evenredigheid van de gemaakte kosten. Beroep op de billijkheid niet gehonoreerd.
 • LJN AA6377, Kort geding, KG 00/1312 OdC en KG 00/1313 OdC
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  29-06-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  #@!$OdC/MN vonnis 29 juni 2000 DE PRESIDENT VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE AMSTERDAM, RECHTSPREKENDE IN KORT GEDING in de gevoegde zaken: rolnummer KG 00/1312 OdC van: DE STICHTING B4, tevens handelend onder de naam VELOTYPE INTERNATIONAL, gevestigd te Apeldoorn, e i s e r e s bij dagvaarding van 25 mei 2000, procureur mr L...
 • LJN AX9713, Kort geding, 78046 / KG ZA 06-119
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  30-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Stichting Zorgzaam mag de naam "Zorgzaam" blijven gebruiken. De vereniging ZorgSaam kan zich hier niet tegen verzetten.
 • LJN BH7477, Kort geding, 180845
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  23-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Executiegeschil. De vraag of eiser dwangsommen heeft verbeurd door niet te voldoen aan de veroordeling in het eerdere kortgedingvonnis (verbod tot gebruik domeinnaam) wordt ontkennend beantwoord.
 • LJN AA6243, Kort geding, KG 00/735 JRB
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  13-04-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  JRB/CS vonnis 13 april 2000 DE PRESIDENT VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE AMSTERDAM, RECHTSPREKENDE IN KORT GEDING in de zaak: rolnummer KG 00/735 JRB van: [eiser], wonende te [woonplaats], handelend onder de naam I DO! I DO!, e i s e r e s bij dagvaarding van 11 februari 2000, procureur mr D...
 • LJN BF0746, Kort geding, 172413
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  08-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  De vraag die nu voorligt is of het door gedaagde voorgenomen gebruik van de vermelding ‘Eigenaar: gedaagde’ op de pui van de slagerij, in reclame-uitingen of in publicaties, naast het gebruik van de niet verwarrende handelsnaam ‘Keurslagerij voornaam gedaagde’, moet worden beschouwd als het voeren van...
 • LJN BG8588, Kort geding, 320405 / KG ZA 08-1138
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  30-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Handelsnaam
  verwarringsgevaar in relatie tot plaats van vestiging
  (Brielle - Maassluis)
 • LJN BB9314, Hoger beroep kort geding, 2007/679
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  09-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Naar het voorlopig oordeel van het hof moet aan de handelsnaam "Medi Lease" door het gebruik ervan gedurende bijna 20 jaar in de relatief specialistische markt en door de marktpositie die Medi Lease zich in die periode heeft verworven, een voldoende onderscheidend vermogen worden toegekend. Uit het door...
 •