Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Monumentenwet 1988Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BC1044, Kort geding, 73223 KGZA 07-222
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  02-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Krakers bezetten een pand waarvoor een sloopvergunning is afgegeven. Zij voeren actie gericht op behoud van het pand en verzorgen voor belangstellenden rondleidingen in het pand. De sloopvergunning is niet bruikbaar omdat voor het pand de status van Rijksmonument is aangevraagd, waardoor er niets aan...
 • LJN BC8340, Voorlopige voorziening, AWB 07/9151 GEMWT en AWB 07/9155 WW44
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  14-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verzoek om voorlopige voorziening in de vorm van een bouwstop ten aanzien van werkzaamheden (bouw parkeergarage) naast museum Panorama Mesdag in Den Haag. Verzoek afgewezen, nu voorshands niet aannemelijk is dat vergunninghouder in strijd handelt met de voorwaarden van de bouwvergunning.
 • LJN AA9697, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/460 WET K1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  15-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Niet volgen van procedurevoorschriften ex art. 3 Monumentenwet 1988 leidt niet tot vernietiging bestreden besluit aangezien aan alle waarborgen - materieel gezien - is voldaan en eiser niet is benadeeld. Aanwijzing villa als beschermd rijksmonument. Hoewel de in art. 3 Monumentenwet 1988 voorgeschreven procedure niet op de in dat art...
 • LJN BB2136, Hoger beroep, 200701005/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  22-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 23 augustus 2005 heeft de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna: de Staatssecretaris) een verzoek van appellante om de stalen boogbrug over de Lek bij Vianen (hierna: de brug) als beschermd monument aan te wijzen afgewezen.
 • LJN AO9975, Eerste aanleg - enkelvoudig, 03/01601
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  De “eigen woning” als bedoeld in artikel 42a, zevende lid, van de Wet waardering onroerende zaken omvat in dit geval zowel het landhuis als de onder 2. genoemde bijgebouwen en gronden. Nu in 1999 uitsluitend het landhuis in het register bedoeld in artikel 6 van de Monumentenwet 1988 was ingeschreven...
 • LJN AU7360, Cassatie, 40183
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Bouwleges. Art. 43 Woningwet. Groot of gewoon onderhoud.
 • LJN AT6400, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 04/665 BESLU
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  27-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verweerder heeft de historische buitenplaats Den Treek te Leusden, bestaande uit het hoofdgebouw, de historische tuin- en parkaanleg en elf andere samenstellende onderdelen, aangewezen als beschermd monument.
  In de redengevende omschrijving van deze aanwijzing ten aanzien van het hoofdgebouw wordt...
 • LJN AP5601, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 03/76 BESLU V05
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  14-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Betreft het beroep van de eigenaren van een villaboerderij met arbeiderswoning tegen de aanwijzing van die gebouwen als beschermd monument in de zin van de Monumentenwet. Het beroep wordt gegrond verklaard omdat niet is gebleken dat degene die het bestreden besluit namens de staatssecretaris heeft genomen ...
 • LJN AX9066, Hoger beroep, 200508844/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 12 november 2001 heeft de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, met ingang van 1 oktober 2003 de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna: de Staatssecretaris), het [boerderijcomplex] gelegen aan de [locatie] te [plaats], aangewezen als beschermd monument.
 • LJN AI0336, Eerste aanleg - enkelvoudig, 02/02664
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Heffingsgrondslag voor te vorderen bedrag aan bouwleges. Bouwkosten en onderhoud. Beroep gegrond.
 • LJN BB5447, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/3956
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  28-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Ten aanzien van het ravelijn – ook bezien in samenhang met de Citadel – geen sprake van een bedreigd topmonument. Geen reden om af te wijken van ”Tijdelijke beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten” 2004 en 2006.
 •