Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Vreemdelingenwet 2000Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BA7622, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/49101
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  14-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Ontvankelijkheid beroep / overschrijding beroepstermijn / verschoonbaarheid De vraag of ten aanzien van het op 2 november 2005 ingediende beroepschrift niet-ontvankelijkverklaring achterwege dient te blijven, omdat redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest, dient...
 • LJN BB7179, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 07/38432, 07/38429
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  02-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Herhaalde aanvraag / artikel 15 Definitierichtlijn / geen relevante wijziging van het recht / ongeloofwaardig asielrelaas
  De voorzieningenrechter is van oordeel dat artikel 15, aanhef en onder c, van de Definitierichtlijn, gelet op de tekst daarvan, voor verzoeker geen relevante wijziging van het...
 • LJN BB7194, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 07/38549, 07/38547
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  02-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Herhaalde aanvraag / artikel 15 Definitierichtlijn / geen relevante wijziging van het recht / ongeloofwaardig asielrelaas
  De voorzieningenrechter is van oordeel dat artikel 15, aanhef en onder c, van de Definitierichtlijn voor verzoeker, die afkomstig is uit Angola, geen relevante wijziging van het recht is...
 • LJN BB1379, Hoger beroep, 200704099/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  12-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Vreemdelingenbewaring opgeheven / termijn instellen beroep
  De rechtbank heeft niet onderkend dat voor de betekenis van artikel 69, derde lid, van de Vw 2000 de tekst van de bepaling als uitgangspunt moet worden genomen en in dit artikel in duidelijke bewoordingen is neergelegd dat, voor zover thans...
 • LJN BD8828, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/11281
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  15-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Termijnoverschrijding / adreswijziging / niet verschoonbaar
  Termijnoverschrijding in bezwaar. Nu niet blijkt dat adreswijziging aan gemeente of verweerder is doorgegeven, is de termijnoverschrijding niet verschoonbaar.
 • LJN BC2933, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/14228, 07/16271, 07/15239, 07/26145
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  07-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Rvb / pas op de plaats-beleid / geen rechtmatig verblijf / IVRK / zorgplicht
  Eisers zijn allen minderjarig en behoren tot (kinderen van) de categorie vreemdelingen die ogenschijnlijk voldoen aan de objectieve criteria van de Pardonregeling die op 15 juni 2007 als de ‘Regeling afwikkeling nalatenschap Vreemdelingenwet ...
 • LJN BI7723, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 08/26908
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  09-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Herhaalde aanvraag / bekering tot christendom / Iran
  Eiser heeft een herhaalde aanvraag ingediend en daarbij aangevoerd dat hij zich heeft bekeerd tot het christendom. De rechtbank volgt verweerder niet in zijn standpunt dat geen sprake is van een nieuw gebleken feit of veranderde omstandigheid,...
 •