Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet geluidhinderJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AL7594, Eerste aanleg - meervoudig, 200203898/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  08-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 28 mei 2002, kenmerk CC 10307, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Haven Stein B.V." een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een inrichting voor de op- en overslag van bulk...
 • LJN AU4997, Eerste aanleg - enkelvoudig, 200503492/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  26-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 9 maart 2005 heeft verweerder aan de stichting "Stichting Dierenasiel Ter Marse" een vergunning, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Wet milieubeheer, verleend voor het oprichten en in werking hebben van een dierenasiel, gelegen op het perceel...
 • LJN BC4254, Eerste aanleg - meervoudig, 200702721/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  13-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 12 februari 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SITA Recycling Services West B.V. (hierna: vergunninghoudster) een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van...
 • LJN AR7944, Eerste aanleg - meervoudig, 200308537/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  22-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 5 november 2003, kenmerk 2002-36803, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan de commanditaire vennootschap "Den Helder Airport C.V." (hierna: vergunninghoudster) een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een inrichting...
 • LJN BG6413, Eerste aanleg - meervoudig, 200709026/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  10-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 31 oktober 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) geweigerd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Rivierendriesprong Handelsbedrijf B.V. (hierna: Rivierendriesprong B.V.) een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van...
 • LJN AA9609, Eerste aanleg - meervoudig, E01.97.0436
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  01-08-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Besluit GS tot afwijking streekplan is een voorbereidingsbeslissing, niet gericht op zelfstandig rechtsgevolg. Bezwaren tegen dit besluit worden beoordeeld in het kader van het beroep tegen het bestemmingsplan. Vaststelling bestemmingsplan "Beekseweg-Zuid" door de raad van de gemeente Lieshout (thans gemeente Laarbeek...
 • LJN AU4153, Eerste aanleg - meervoudig, 200410010/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  12-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 12 oktober 2004, kenmerk 2003-32278, heeft verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IJzerwerf Overdie B.V." (hierna: vergunninghoudster) een vergunning, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet milieubeheer, verleend...
 •