Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op belastingen van rechtsverkeer

 

Artikel 3
1
Als verkrijging wordt niet aangemerkt die krachtens:
a
boedelmenging, erfrecht of verjaring;
b
verdeling van een huwelijksgemeenschap of nalatenschap, waarin de verkrijger was gerechtigd als rechtverkrijgende onder algemene titel;
c
natrekking van een zaak op het tijdstip waarop die zaak wordt aangebracht op, aan of in een onroerende zaak, tenzij van die zaak omzetbelasting wordt geheven ter zake van de levering en de vergoeding, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968, te zamen met de verschuldigde omzetbelasting, lager is dan de waarde, bedoeld in artikel 9, dan wel omzetbelasting wordt geheven ter zake van het beschikken over die zaak voor bedrijfsdoeleinden en de vergoeding, bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968, te zamen met de verschuldigde omzetbelasting, lager is dan de waarde, bedoeld in artikel 9, en de verkrijger die omzetbelasting op grond van artikel 15 van die wet niet of niet nagenoeg geheel in aftrek kan brengen.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt de waarde ten minste gesteld op de kostprijs van de zaak, met inbegrip van de omzetbelasting, zoals die zou ontstaan bij de voortbrenging door een onafhankelijke derde op het tijdstip van de natrekking.
2
Als verkrijging als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, wordt niet aangemerkt hetgeen wordt verkregen krachtens de uitoefening van een wilsrecht als bedoeld in de artikelen 19, 20, 21 en 22 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AE4777, Eerste aanleg - meervoudig, 00/01843
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem Eerste meervoudige belastingkamer nummer 00/01843 U i t s p r a a k op het beroep van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [X] B.V. te [Z] (belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/Registratie en successie [P] (de Inspecteur...
 • LJN AT0666, Eerste aanleg - meervoudig, BK 486/03 Inkomstenbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Het geschil betreft de vraag of de inspecteur op grond van de door hem aangebrachte correcties de navorderingsaanslagen terecht heeft opgelegd en of over 2001 terecht een boete werd opgelegd, welke vragen belanghebbende ontkennend en de inspecteur bevestigend beantwoordt.
 • LJN AO8527, Eerste aanleg - meervoudig, 02/05058
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Artikel 15, vierde lid, van de WBR is niet van toepassing bij de onderhavige integratielevering.
 • LJN AA4410, Eerste aanleg - meervoudig, 96/2130
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-09-1997
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE tweede meervoudige belastingkamer 25 september 1997 nummer 96/2130 UITSPRAAK op het beroep van de naamloze vennootschap N.V. X te Z tegen de uitspraak van de Inspecteur, het hoofd van de eenheid registratie en successie van de belastingdienst, betreffende na te noemen naheffingsaanslag...
 • LJN BB7372, Eerste aanleg - meervoudig, 795007-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  notarisklerk veroordeeld inzake malversaties bij kavelruil
 • LJN AA2457, Cassatie, 32467
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-03-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de naamloze vennootschap X N.V. gevestigd te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 13 juni 1996 betreffende na te melden aan haar opgelegde naheffingsaanslag in de overdrachtsbelasting. 1. Naheffingsaanslag, bezwaar en geding voor het Hof...
 • LJN AA5244, Eerste aanleg - meervoudig, 99/01029
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-01-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  WS Gerechtshof Arnhem eerste meervoudige belastingkamer nummer 99/01029 U i t s p r a a k op het beroep van X en X-Y te Z (hierna te noemen: belanghebbenden) tegen de uitspraak van de inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren P op het bezwaarschrift van belanghebbenden tegen het na te melden bedrag aan overdrachtsbelasting...
 • LJN AO7627, Eerste aanleg - meervoudig, 03/00254
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Ingevolge artikel 15, lid 1, aanhef en onderdeel a, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (hierna: de WBR) is - voor zover hier van belang - een verkrijging krachtens levering als bedoeld in artikel 11, lid 1, aanhef en onderdeel a, ten eerste, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: Wet OB...
 • LJN AR6636, Eerste aanleg - enkelvoudig, 03/04372
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  BV’s enige activiteit is het verhuren van een bedrijfspand aan een zuster-BV. De BV wordt, gezamenlijk met de zuster-BV, verkocht aan één van de 50% aandeelhouders, die daardoor een 100% belang krijgt. De activiteiten van de BV dienen te worden aangemerkt als het exploiteren van onroerende zaken in de...
 • LJN AA1300, Eerste aanleg - meervoudig, 97/20150
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-03-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem eerst meervoudige belastingkamer nummer 97/20150 U i t s p r a a k op het beroep van *X te *Z, (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de inspecteur van de Belastingdienst/Registratie en successie *P (hierna: de inspecteur) op het bezwaarschrift betreffende na te melden voldaan bedrag aan overdrachtsbelasting...
 • LJN AD8349, Eerste aanleg - meervoudig, 99/01687
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-12-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem Derde meervoudige belastingkamer nummer 99/01687 U i t s p r a a k op het beroep van [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/Registratie en successie [P] (hierna: de Inspecteur) op het bezwaarschrift betreffende het na te melden op aangifte voldane bedrag aan overdrachtsbelasting...
 • LJN AZ2737, Eerste aanleg - meervoudig, BK 1125/04 Overdrachtsbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  In geschil is het antwoord op de vraag of de vrijstelling van artikel 15, eerste lid, aanhef en onderdeel t, Wbr van toepassing is.
 • LJN AN7744, Cassatie, 38420
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 38.420 7 november 2003 wv gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 28 juni 2002, nr. 98/04538, betreffende na te melden op aangifte voldaan bedrag aan overdrachtsbelasting. 1. Voldoening, bezwaar en geding voor het Hof...
 • LJN BB1897, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/2285
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Naheffingsaanslag overdrachtsbelasting terecht opgelegd. Beroep op het vertrouwensbeginsel faalt. Uit de omstandigheid dat tegen een uitspraak van het Gerechtshof geen beroep in cassatie is ingesteld kan niet zonder meer kan worden afgeleid dat door de staatssecretaris van Financien het standpunt werd...
 •