Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de economische delicten

 

Artikel 1
Economische delicten zijn:
1
overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens: de Algemene douanewet, de artikelen 1:4, eerste en tweede lid, en 3:1, voorzover betrekking hebbend op goederen die ingevolge regelingen van internationaal of nationaal recht worden aangemerkt als strategische goederen;de Distributiewet, de artikelen 4, 5, 6, 7, 8, 15, tweede, vierde en vijfde lid, 16 en 17; de Diergeneesmiddelenwet, de artikelen 2, eerste lid, 7, 13, 17, eerste lid, 18, 21, eerste lid, 24, tweede lid, 30, eerste lid, 31, eerste lid, 32, 33, 37, eerste lid, 38, 44, eerste lid, en 49;de Geneesmiddelenwet, de artikelen 18, eerste lid, 28, eerste lid, 39, tweede lid, 40, eerste en tweede lid, 61, eerste lid, en 62de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, de artikelen 17 tot en met 21, 25, 26, 29, 30, 31b, 98, 100 en 101a;de Hamsterwet, de artikelen 3 en 4; de Kaderwet diervoeders, de artikelen 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, onderdelen a, b, c en e, 34, 37 en 39;de Landbouwwet, artikel 19;de Noodwet financieel verkeer, de artikelen 3, 4, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 26 en 28, tweede lid; de Noodwet voedselvoorziening, de artikelen 6, 7, 9, 10, 11, tweede lid, 12, 13, 22, 23, 24, eerste lid, 25 en 29; de Overgangswet elektriciteitsproductiesector, de artikelen 8, tweede lid, en 12;de Prijzennoodwet, de artikelen 5, 6, tweede lid, en - voor zover aangeduid als strafbare feiten - 8 en 9; de Sanctiewet 1977, de artikelen 2, 7 en 9, voor zover betrekking hebbend op de onderwerpen, bedoeld in artikel 3;de Spoorwegwet, artikel 96, tweede lid;de Telecommunicatiewet, de artikelen 3.3, eerste lid, 3.10, 10.1, 10.5, tweede lid, 10.9, eerste lid, 10.11, eerste lid, 15.2a, 18.8 en 18.9; de Uitvoeringswet verdrag biologische wapens, de artikelen 2, eerste en derde lid, 3 en 4; de Uitvoeringswet verdrag chemische wapens, de artikelen 2 en 3, eerste lid; de Waterleidingwet, artikel 3i;de Wet goedkeuring en uitvoering Markham-overeenkomst artikel 6; de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994, artikel 5, eerste lid; de Wet ruimtevaartactiviteiten, de artikelen 3, eerste en derde lid, 7, derde lid, en 10;de Wet voorkoming misbruik chemicaliën, de artikelen 2, onder a, en 4, tweede lid.
2
overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens: de Algemene douanewet, de artikelen 1:4, eerste en tweede lid, en 3:1, voorzover betrekking hebbend op goederen die niet ingevolge regelingen van internationaal of nationaal recht worden aangemerkt als strategische goederen;de Bodemproductiewet 1939, artikel 3; Diergeneesmiddelenwet, de artikelen 19, 35, 36, 41, 42 en 45, derde lid;de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, de artikelen 3 tot en met 13, 66, 68, 73, eerste lid, 77 tot en met 80, 96, 97, 99, 101, 102 tot en met 105, 107, 111 en 120;de Kaderwet diervoeders, de artikelen 10, 22 en 35;de Landbouwwet, de artikelen 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 47, en 51; de Mijnbouwwet, de artikelen 6, 13, tweede lid, 22, vijfde lid, 23, 25, 29, eerste lid, 34, eerste en derde lid, 36, tweede en derde lid, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 91, tweede lid, 102, 120, 123, 130 en 151;de Telecommunicatiewet, de artikelen 2.1, eerste en vijfde lid, eerste volzin, 3.8, eerste tot en met derde lid, 4.1, vierde lid, 4.2, vijfde en tiende lid, 4.4, vijfde lid, 10.2, 10.10, eerste lid, laatste volzin, 11.7, derde lid, 13.1, 13.2, 13.2a, 13.2b, 13.5 en 13.8; de verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van de Europese Unie van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht (PbEG L 227), de artikelen 13, tweede lid, 17, eerste en tweede lid en 18, derde lid;de verordening (EG) nr. 2271/96 van de Raad van de Europese Unie van 22 november 1996 tot bescherming tegen de gevolgen van de extraterritoriale toepassing van rechtsregels uitgevaardigd door een derde land en daarop gebaseerde of daaruit voortvloeiende handelingen (PbEG L 309), artikel 2, eerste en tweede alinea, en artikel 5, eerste alinea;de verordening (EG) nr. 1338/2001 van de Raad van de Europese Unie van 28 juni 2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (PbEG L 181), artikel 6, eerste lid, eerste en tweede volzin; de Waterleidingwet, de artikelen 3m en 3o, eerste lid;de Wet tot behoud van cultuurbezit, de artikelen 7, 8, 9, 14a en 14b;de Wet explosieven voor civiel gebruik, de artikelen 3, 10 en 17, eerste lid; de Wet op het financieel toezicht, de artikelen 1:10, 1:12, derde en vierde lid, 1:58, tweede lid, 1:59, tweede lid, 1:67, eerste lid, 1:74, eerste lid, 2:4, eerste lid, 2:6, eerste lid, 2:8, eerste lid, 2:10, tweede lid, 2:11, eerste lid, 2:15, 2:16, eerste lid, 2:18, 2:19, 2:20, eerste lid, 2:23, eerste lid, 2:25, 2:26, 2:27, eerste lid, 2:35, 2:36, eerste, tweede lid en vijfde lid, 2:38, eerste en tweede lid, 2:39, 2:40, 2:45, eerste en vierde lid, 2:46, eerste lid, 2:48, eerste lid, 2:50, eerste lid, 2:52, eerste lid, 2:54, eerste, tweede en vierde lid, 2:55, eerste lid, 2:60, eerste lid, 2:65, eerste en tweede lid, 2:71, eerste lid, 2:72, eerste tot en met derde lid, 2:73, tweede lid, 2:75, eerste lid, 2:80, eerste lid, 2:81, vierde lid, 2:84, tweede lid, 2:86, eerste lid, 2:90, tweede lid, 2:92, eerste lid, 2:96, 2:101, eerste lid, 2:102, eerste lid, 2:103, 2:107, eerste lid, 2:108, eerste lid, 2:110, eerste lid, 2:111, eerste lid, 2:112, eerste lid, 2:114, eerste lid, 2:115, eerste lid, 2:117, eerste lid, 2:118, eerste lid, 2:120, eerste lid, 2:122, eerste lid, 2:123, eerste lid, 2:125, eerste lid, 2:126, eerste lid, 2:127, eerste lid, 2:129, eerste lid, 2:130, eerste lid, 3:5, eerste en vierde lid, 3:7, eerste en vierde lid, 3:30, eerste lid, 3:34, eerste lid, 3:36, eerste en tweede lid, 3:38, 3:44, eerste lid, 3:51, 3:53, eerste tot en met derde lid, 3:54, derde lid, 3:55, tweede lid, 3:57, eerste en tweede lid, 3:59, 3:62, tweede lid, 3:63, eerste en tweede lid, 3:67, eerste tot en met vierde lid, 3:68, eerste en tweede lid, 3:69, eerste en tweede lid, 3:72, eerste, derde tot en met zevende en negende lid, 3:75, 3:82, eerste en tweede lid, 3:86, eerste en tweede lid, 3:88, vierde lid, 3:95, eerste lid, 3:96, eerste lid, 3:103, tweede lid, 3:104, eerste en derde lid, 3:106, eerste lid, 3:108, eerste en derde lid, 3:135, eerste lid, 3:138, eerste lid, 3:139, eerste lid, 3:144, eerste lid, 3:145, eerste lid, 3:146, eerste lid, 3:148, eerste lid, 3:151, derde lid, 3:153, 3:155, eerste en derde lid, 3:156, zesde en tiende lid, 3:158, derde en vierde lid, 3:264, eerste lid, 3:285, eerste en tweede lid, 3:286, eerste en tweede lid, 3:296, eerste en derde lid, 4:3, eerste lid, 4:4, eerste lid, 4:4a, 4:4b, eerste lid 4:9, eerste en tweede lid, 4:10, eerste lid, 4:11, eerste tot en met vierde lid, 4:13, eerste en tweede lid, 4:14, eerste en tweede lid, 4:17, eerste tot en met derde lid, 4:20, eerste, derde en vierde lid, 4:22, eerste lid, 4:25, eerste lid, 4:26, eerste tot en met derde lid, 4:27, eerste, tweede en vierde lid, 4:31, eerste lid, 4:39, 4:40, 4:41, 4:42, 4:43, 4:44, eerste en tweede lid, 4:48, eerste en tweede lid, 4:49, eerste tot en met derde lid, 4:50, eerste en tweede lid, 4:51, eerste, tweede en vierde lid, 4:52, eerste tot en met derde lid, 4:53, 4:56, eerste lid, 4:59, tweede lid, 4:60, vijfde lid, 4:61, eerste lid, 4:63, eerste lid, 4:83, eerste lid, 4:84, eerste en tweede lid, 4:86, 4:87, eerste tot en met derde lid, 4:88, eerste, tweede, derde en vierde lid, 4:89, eerste en tweede lid, 4:90, eerste en tweede lid, 4:94, tweede en derde lid, 4:95, tweede en derde lid, 4:96, eerste en tweede lid, 5:2, 5:26, eerste lid, 5:28, eerste en tweede lid, 5:29, 5:30, 5:32, eerste en vierde lid, 5:34, eerste en tweede lid, 5:35, eerste tot en met vierde lid, 5:36, 5:38, eerste en tweede lid, 5:39, eerste lid, 5:40, 5:41, eerste en tweede lid, 5:42, 5:43, eerste en tweede lid, 5:48, derde tot en met achtste lid, 5:56, eerste en derde lid, 5:56 zevende lid, 5:57, eerste lid, 5:58, eerste lid, 5:59, eerste, tweede, vijfde, zevende en achtste lid, 5:60, eerste en derde lid, 5:63, derde lid, 5:64, eerste en derde tot en met zevende lid, 5:65, 5:68, eerste lid, 5:71, eerste en derde lid, 5:72;de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994, de artikelen 3, 4, 6, derde lid, en 8; de Wet inzake de geldtransactiekantoren, de artikelen 3, eerste lid, 4, derde lid, 5, derde lid, 8, derde en vijfde lid, 9, eerste lid, 10, 11, 15, tweede en derde lid;de Wet kinderopvang, de artikelen 45 en 66;de Wet laden en lossen zeeschepen, artikel 19, tweede tot en met vijfde lid;de Wet marktordening gezondheidszorg, de artikelen 25, tweede lid, 35, 36, eerste en tweede lid, 38, eerste, tweede en vierde lid, 40, eerste, tweede en derde lid, 60, 63 en 66, eerste lid, alsmede de regels, vastgesteld krachtens de artikelen 36, derde lid, 38, zevende lid, 40, vierde lid, en 45;de Wet op het notarisambt, artikel 127, tweede lid;de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de artikelen 2, 3, eerste lid, 4, eerste lid, 5, eerste en derde lid, 8, 16, 17, tweede lid, 23 eerste en tweede lid, 33 en 34;de Wet toezicht accountantsorganisaties, de artikelen 5, eerste lid, 6, derde lid, 21a en 29a; de Wet toezicht trustkantoren, de artikelen 2, eerste en derde tot en met vijfde lid, 3, derde lid, 5, 9, tweede en derde lid, voor zover het betreft het voorschrift van artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht en het voorschrift inzage te verlenen in zakelijke gegevens en bescheiden, 10, 11, 14, tweede lid, en 16, tweede lid Wet voorkoming misbruik chemicaliën, artikel 2, onder b;de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, de artikelen 39, 40, 41, 42, 46, 48, derde lid, 57 tot en met 60, 85 en 87.
3
overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens: de Arbeidstijdenwet, artikel 8:3, eerste lid, en een niet naleven als bedoeld in artikel 11:3, eerste tot en met derde lid; de Prijzenwet, de artikelen 2, 3, en - voor zover aangeduid als strafbare feiten - 11; de Warenwet, artikel 21, tweede lid, 27, derde lid, 30, derde lid; de Wet op het financieel toezicht, de artikelen 5:53, eerste en tweede lid, 5:56, 5:57, 5:58, 5:70, eerste lid, 5:72, 5:74, eerste en vierde lid, 5:76 en 5:77;de Wet luchtvaart, artikel 6.52; de Wet op de kansspelen, de artikelen 1, onder a, b en d, 7, 7c, tweede lid, 13, 14, 27, 28, 30b, eerste lid, 30d, eerste lid, 30g, eerste lid, 30h, eerste lid, 30i, eerste lid, onder b, 30j, eerste lid, 30m, eerste lid, 30q, derde lid, 30r, derde en vierde lid, 30t, eerste, tweede en vijfde lid, 30u, eerste lid, 30x en 30z;de Wet personenvervoer 2000, de artikelen 4 en 11, tweede en derde lid;de Arbeidsomstandighedenwet, de artikelen 6, eerste lid, eerste volzin, 10, 28, zesde lid, 32 en de handeling of het nalaten, bedoeld in artikel 33, derde lid alsmede- voorzover aangewezen als strafbare feiten - de artikelen 6, eerste lid, tweede volzin, en 16, tiende lid.
4
overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens: de Arbeidstijdenwet, de artikel 3:2, eerste en vierde lid, 3:3, derde en vierde lid, 3:5, eerste lid, 4:1, zesde lid, 4:3, eerste lid, 4:6, 5:3, eerste en tweede lid, 5:4, derde en vierde lid, 5:5, 5:6, 5:7, derde lid, 5:8, derde lid, 5:9, derde lid, 5:10, eerste, tweede en zevende lid, 5:11, tweede tot en met vijfde lid, 5:13, tweede lid, 5:14, derde lid, 5:15, zesde lid, 5:16, eerste lid, voor zover het niet-naleven van de in dit artikellid bedoelde bepalingen een strafbaar feit oplevert, 11:2, alsmede - voor zover aangeduid als strafbare feiten - het niet-naleven van de voorschriften krachtens de artikelen 2:7, eerste lid, 4:3, tweede tot en met vierde lid en 5:12, eerste en tweede lid; het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, artikel 8; de Diergeneesmiddelenwet, de artikelen 14, eerste en tweede lid, 20, tweede lid, 39, 40, 43, eerste lid, en 58, derde lid;de Drank- en Horecawet, de artikelen 2, 3, 12 tot en met 25, 35, tweede lid, en 38;de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, de artikelen 34, 35, voorzover deze voorschriften zijn gesteld in samenhang met op grond van artikel 45 gestelde voorschriften, 38, 39, 41, derde lid, 42, 44, 45, 46, 47, zesde lid, 52, eerste lid, 53 tot en met 57, 59, 59a, 59b, eerste en tweede lid, 65 en 76;de Handelsregisterwet 2007, de artikelen 27 en 47; de Kaderwet diervoeders, de artikelen 12, onderdelen c en d, 20, 22, 33, onderdeel d, en 36;de Landbouwkwaliteitswet, de artikelen 2, eerste en tweede lid, 3, tweede lid en 4, vierde lid; de Landbouwuitvoerwet 1938, de artikelen 2, 4 en 7; de Luchtvaartwet, de artikelen 37ab, 37ae, eerste lid, 37f, derde lid, 37g, derde lid, of 37r;de Metrologiewet, de artikelen 22, eerste lid, 23, eerste en tweede lid en vijfde lid, tweede volzin, 24, eerste, tweede en derde lid, en vierde lid, tweede volzin, 25, 26 en 36, eerste lid;de Plantenziektenwet, de artikelen 2, 3, 3a, 6, en 13; de Reconstructiewet concentratiegebieden, de artikelen 36, eerste en derde lid, en 47, eerste lid;de Spoorwegwet, de artikelen 10, 13, 27, tweede lid, onderdelen a tot en met c, 33, zevende lid, 36, eerste en vierde lid, 39, 42, 45, 46, derde lid, 47, 48 en 53, alsmede - voor zover aangeduid als strafbare feiten - overtredingen van voorschriften krachtens de hoofdstukken 3 en 4, met uitzondering van de artikelen 64, tweede lid, en 65, eerste lid, gegeven;de Tabakswet, de artikelen 2, 3, 3a , 3b, 3c, 3e, 4, 5, 5a, 7, 8, 9, 10, 11, 11a en 18; de Telecommunicatiewet, de artikelen 2.3, derde lid, 3.4, tweede lid, 5.4, eerste en tweede lid, 5.6, tweede en derde lid, 7.7, 10.6, 10.7, 13.4, eerste, tweede en derde lid, 18.1, 18.2, 18.7, 18.12, 18.15, eerste en tweede lid en 18.17, eerste en derde lid;de Uitvoeringswet verdrag chemische wapens, de artikelen 4 tot en met 8;de Verordening (EG) Nr. 1435/2003 van de Raad van de Europese Unie van 22 juli 2003 betreffende het statuut voor een Europese Coöperatieve Vennootschap (SCE) (PbEU L 207), artikel 11, vierde lid;de Verordening nr. 2137/85 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 juli 1985 tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden (PbEG L 199/1), artikel 7, tweede alinea, onder i, en artikel 25, eerste alinea, letters a, c, d en e, en tweede alinea; de Verordening (EG) Nr. 2157/2001 van de Raad van de Europese Unie van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE) (PbEG L 294), artikel 12, vierde lid;De verordening (EG) nr. 2560/2001 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 december 2001 betreffende grensoverschrijdende betalingen in euro (PbEG L 344), de artikelen 3, 4 en 5;de Visserijwet 1963, de artikelen 3, 3a, 4, 5 en 9; de Waarborgwet 1986, de artikelen 7a, 12, 30, 31, 35, 36, 37, 39, 44, 46, 57, 58 en 58a; de Warenwet, de artikelen 1a, 4 tot en met 11a, 13 tot en met 20, 21, eerste lid, 21b, 22, 26, tweede lid, 27, eerste lid, laatste volzin, 31 en 32k; de Waterleidingwet, artikel 3l;de Wedervergeldingswet zeescheepvaart, de artikelen 2, eerste lid, 5, 9, derde lid, 10, eerste lid, 11c, eerste en tweede lid, 11d en 17; de Wegenverkeerswet 1994, de artikelen 34, eerste lid, en 35;de Wet aansprakelijkheid olietankschepen, de artikelen 11, 12, 18, eerste lid, 20, 22 , 23, 24 en 26, tweede lid; de Wet agrarisch grondverkeer, de artikelen 61en 64, derde lid; de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de artikelen 4 en 12, tweede lid;de Wet arbeid vreemdelingen, artikel 19c;Wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting, artikel 15;de Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot, artikel 6 alsmede - voor zover aangeduid als strafbare feiten - overtredingen van voorschriften krachtens die wet gegeven; de Wet op de Bedrijfsorganisatie, - voor zover aangewezen als strafbare feiten - de artikelen 32, 93 en 113;de Wet op het consumentenkrediet, de artikelen 34, 36, 38, 47 en 48, tweede lid, voor zover artikel 69 van die wet niet anders bepaalt; de Wet energiebesparing toestellen, de artikelen 2, 4, tweede lid, 5, 6, 8 , 9, 17, tweede en derde lid, 19, tweede lid, en 21; de Wet energiedistributie, de artikelen 10, 11, 12, zesde lid, en 13;de Wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart (Stb. 1951, 472), de artikelen 4, 5, 30, 36, 45, tweede en zesde lid, 51, eerste lid, 59, derde lid, 60, 62, eerste en zevende lid, en 65, eerste lid, alsmede - voor zover aangeduid als strafbare feiten - overtredingen van voorschriften krachtens deze wet gegeven; de Wet explosieven voor civiel gebruik, de artikelen 7, 14, 15, derde lid, 16 en 21; de Wet goederenvervoer over de weg, de artikelen 4, eerste en tweede lid, 5, eerste en derde lid, 14, eerste en vijfde lid, 15, eerste lid, 21, 25, eerste lid, 29, eerste lid, 30, 31 en 49, derde lid, alsmede - voor zover aangeduid als strafbare feiten - de artikelen 5, tweede lid, 26, tweede lid, en 28; de Wet goedkeuring en uitvoering Markham-overeenkomst, de artikelen 3, derde lid, en 4, tweede lid; de Wet havenstaatcontrole, de artikelen 12, eerste en derde lid, en 13, eerste tot en met derde lid. de Wet houdende vaststelling van minimumeisen voor het houden van legkippen, de artikelen 2 en 3, eerste lid; de wet houdende wijziging van de Wet personenvervoer voor het taxivervoer (deregulering taxivervoer), artikel V;de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten, de artikelen 2, tweede en derde lid, en 13;de Wet inrichting landelijk gebied, artikel 35, eerste en tweede lid;de Wet kabelbaaninstallaties, artikelen 31, 32 en 33;de Wet laden en lossen zeeschepen, de artikelen 7, 8, eerste lid, onderdelen b en c, en tweede lid, 9, derde lid, 10, 11, eerste lid, 12, 13, 14, eerste en tweede lid, 19, eerste lid, 24, zevende lid, en - voorzover aangeduid als strafbare feiten - artikel 24, eerste tot en met derde lid;de Wet luchtvaart, de artikelen 4.1, eerste en derde lid, alsmede - voor zover aangeduid als strafbare feiten - overtredingen van voorschriften krachtens hoofdstuk 4 van die wet gegeven;de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen, artikelen 2, 3 en 5, vierde lid; de Wet op de loonvorming, artikel 10, vijfde lid; de Wet op de medische hulpmiddelen, de artikelen 2, 3, eerste lid, 4, 5, 7, eerste lid, en 9, eerste en derde lid; de Wet op de ondernemingsraden, de artikelen 26, zesde lid, en 36, zevende lid; de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, de artikelen 2 en 5, tweede en vierde lid;de Wet personenvervoer 2000, de artikelen 5a, eerste en tweede lid, 11, eerste lid, 19, 30, vierde lid, 39, eerste lid, 43a, derde lid, 51, 85 alsmede - voor zover aangeduid als strafbare feiten - 8, 9, vijfde lid, 83, 86 en 104, aanhef en onderdelen c en d;de Wet pleziervaartuigen artikel 17;de Wet ruimtevaartactiviteiten, artikelen 11, tweede en vierde lid;de Wet schadefonds olietankschepen, de artikelen 5, eerste lid, en 8;de Wet scheepsuitrusting, artikel 26;de Wet inzake spaarbewijzen, de artikelen 3, tweede en derde lid, en 3a, en - voor zover aangeduid als strafbare feiten - artikel 2; de Wet ambtelijk toezicht bij openbare verkopingen, artikel 1; de Wet uitvoering Internationaal Energieprogramma, de artikelen 3, eerste en tweede lid, 6, derde lid, 10, eerste lid, en 11, tweede lid, alsmede artikel 9 juncto artikel 3, eerste of tweede lid, of 6, derde lid; de Wet tot uitvoering van de Verordening No. 11 van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap, de artikelen 2 en 3; de Wet op bijzondere medische verrichtingen, de artikelen 2, 3, 4 en 6a;de Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen, de artikelen 3 juncto 8, eerste lid, 4, 5, 7, 9, tweede en vierde lid, 11 en 12; de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal, de artikelen 3, 4, eerste en derde lid, 5, 7, eerste, tweede en vierde lid, 8, 9, eerste lid, 10, vierde lid, 12, eerste lid en 20;de Wet vervoer binnenvaart, de artikelen 5, tweede lid, 7, 9, eerste lid, 10, 15, tweede lid, 16, tweede lid, 20, eerste lid, 21, 23, tweede en vierde lid, 24, 26, 43, eerste lid, 44, 46, tweede lid, 48, eerste lid, 49, 53, 55, 74, 81 en 82, alsmede - voor zover aangeduid als strafbare feiten - overtredingen van voorschriften krachtens die wet gegeven; de Wet vervoer over zee, de artikelen 2, eerste en tweede lid, 3, eerste en derde lid, 4, eerste, tweede en vierde lid, 7, 9, 10, derde lid, 12, eerste lid, 15, 17, 18, eerste lid, 20, eerste lid, 23, 25, 30 en 31; de Wet voorkoming misbruik chemicaliën, artikel 2, onder c;de Wet voorraadvorming aardolieproducten, de artikelen 3, eerste lid, 5, derde lid, laatste volzin, en vierde lid, 8, derde lid, 10, derde lid, 13, eerste, tweede en vierde lid, 14, eerste lid, tweede volzin, en 27; de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, artikel 65, tweede lid; de Wet van 28 juni 1989, Stb. 245, tot uitvoering van de Verordening nr. 2137/85 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 juli 1985 tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden (PbEG L 199/1), artikel 3, vierde lid; de Wet van 19 december 1991, Stb. 710, tot aanpassing van de wetgeving aan de twaalfde richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake het vennootschapsrecht, artikel IV, eerste en tweede lid, eerste en tweede volzin; het Burgerlijk Wetboek, Boek 2 (Rechtspersonen), - voor zover van toepassing of van overeenkomstige toepassing op stichtingen en verenigingen als bedoeld in artikel 360, derde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, Europese naamloze vennootschappen, Europese economische samenwerkingsverbanden, Europese coöperatieve vennootschappen of formeel buitenlandse vennootschappen als bedoeld in de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen - de artikelen 19, vijfde lid, tweede volzin, 56, tweede lid, 61, onder b en d, 63b, 75, 76a, tweede lid, 85, 91a, 94b, vierde lid, 94c, vijfde lid, 96, derde en vierde lid, 96a, zevende lid, tweede volzin, 105, vierde lid, laatste zin, 120, vierde lid, 153, 154, derde lid, 186, 194, 204b, vierde lid, 204c, vijfde lid, 230, vierde lid, 263, 264, derde lid, 359b, vijfde lid, 362, zesde lid, laatste zin, 393, eerste lid, 394, derde lid, 395, 451, tweede lid en 452, vierde lid; Boek 3 (Vermogensrecht) van het Burgerlijk Wetboek, artikel 15d, eerste en tweede lid, en artikel 15e, eerste en tweede lid;de Winkeltijdenwet, de artikelen 2, 3, vijfde lid, 4, derde lid, 5, derde lid, 6, tweede lid, 7, derde lid, en 8, tweede lid;de Wijzigingswet 1988 Warenwet, artikel II, tweede en vijfde lid; de Zeevaartbemanningswet, artikelen 56, 57, 58, 59 en 60;
5
de delicten, genoemd in de artikelen 26, 33 en 34.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AO4490, Eerste aanleg - enkelvoudig, 05/087681-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Betreft het niet voldoen aan de verplichting om kippen op te hokken tijdens de Vogelpestcrisis. Beroep op gelijkheidsbeginsel, strafbepaling onvoldoende bepaald en verschoonbare dwaling verworpen.
 • LJN AR7473, Eerste aanleg - enkelvoudig, 06/035092-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Door heringebruikname van verzegelde sorteermachine voor sorteren van eieren op transportschade, welke eieren (in verband met de Vogelspestcrisis) afkomstig zijn van een opslagplaats buiten het vervoersbeperkingengebied, is grossier weer actief als pakstation.
 • LJN AG0228, Eerste aanleg - enkelvoudig, 19.035456-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  In de onderhavige situatie is niet sprake van een (rechtstreeks) conflict van wettelijke plichten, maar veeleer een situatie dat verdachte op grond van financiële overwegingen kiest voor de naleving van andere bepalingen dan die gesteld bij en krachtens de Arbeidstijdenregelgeving.
 • LJN AQ8922, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/064391-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Wet personenvervoer 2000: vervoer als onderdeel van het verzorgen van reizen/ vakanties voor mensen met een verstandelijk handicap is in casu vergunningsplichtig taxivervoer. Verweer: Vervoer is onderdeel van de door verdachte aangeboden dienst, te weten het verzorgen van reizen/ vakanties voor mensen met een verstandelijk handicap...
 • LJN AU9008, Eerste aanleg - meervoudig, 04/990018-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Veediefstal van aanmerkelijke omvang. De gestolen koeien worden "omgekat" en doorverkocht, waarvoor valsheid in geschrifte wordt gepleegd met behulp van valse geboortebewijzen. Daardoor wordt ook de runderregistratieplicht geschonden. De rechtbank motiveert de bewezenverklaring uitvoerig. Er wordt...
 • LJN AO4264, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 02/1729
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  04-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Op 10 oktober 2002 heeft het College van appellante een beroepschrift ontvangen, waarbij beroep wordt ingesteld tegen een besluit van verweerder van 30 augustus 2002. Bij dit besluit heeft verweerder beslist op het bezwaar van appellante tegen het geven van een bindende aanwijzing op grond van artikel 5, zesde lid, van de Elektriciteitswet 1998 ...
 • LJN BI2289, Cassatie, 07/12928 E
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Onttrekking aan het verkeer (OAHV). Art. 36b.1. onder 3 Sr. Het Hof heeft niet meer vastgesteld dan dat een strafbaar feit is begaan, waarbij het klaarblijkelijk niet het oog heeft gehad op het feit waarvoor verdachte is vrijgesproken, maar op een door een ander gepleegd strafbaar feit. Voor zover het...
 • LJN AE3766, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/062229-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  RECHTBANK ROERMOND Parketnummer : 04/064429-00 uitspraak d.d. : 28 maart 2002 TEGENSPRAAK VONNIS van de economische politierechter in het arrondissement te Roermond, in de zaak tegen: naam : [verdachte] gevestigd te : [adres]. 1. Het onderzoek van de zaak Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 14 maart 2002...
 • LJN BC5822, Eerste aanleg - meervoudig, 07/915162-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  bewijs, arbeidsomstandigheden, veiligheid, arbeidsongeval, oogmerk, strafmaatmotivering.
 • LJN BB8760, Hoger beroep, 2200462805
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Hoger beroep bouwzaak. De verdachte B.V. wordt vrijgesproken. Naar het oordeel van het hof is niet aannemelijk geworden dat het oogmerk van de in de tenlastelegging genoemde egalisatiefondsen gericht was op het opzettelijk overtreden van artikel 15 WEM en oplichting (bedriegelijke wederrechtelijke bevoordeling...
 • LJN BB7186, Eerste aanleg - meervoudig, 18/030608-03 en 18/670497-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Veroordeling wegens medeplegen van mensenhandel. Ontvankelijkheid O.M.; groot aantal slachtoffers; lange periode; overschrijding redelijke termijn; strafoplegging 23 maanden gevangenisstraf plus 13 geldboetes van elk 1000 euro wegens overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen.
 • LJN AO4265, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 02/1730
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  04-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Op 10 oktober 2002 heeft het College van appellante een beroepschrift ontvangen, waarbij beroep wordt ingesteld tegen een besluit van verweerder van 30 augustus 2002. Bij dit besluit heeft verweerder beslist op het bezwaar van appellante tegen het geven van een bindende aanwijzing op grond van artikel 5, zesde lid, van de Elektriciteitswet 1998 ...
 • LJN BJ2728, Eerste aanleg - meervoudig, 10/993000-09
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Faillissementsfraude, veroordeling tot 18 maanden gevangenisstraf waarvan 6 maanden voorwaardelijk inzake feitelijk leidinggeven aan bedrieglijke bankbreuk door zeven rechtspersonen. Deze rechtspersonen hebben niet voldaan aan hun verplichtingen op grond van artikel 3:15i BW door de administratie niet te bewaren en op verzoek aan de curator uit te leveren...
 • LJN AU6282, Cassatie, 00506/05 E
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Arbeidstijdenbesluit vervoer art. 8:1.2. Wettelijke basis aansprakelijkstelling werkgever voor overtredingen werknemers. Uit de NvT op het KB van 27-11-00, Stb. 2001, 5, tot wijziging van het Arbeidstijdenbesluit vervoer volgt dat de desbetreffende normen aldus zijn geformuleerd dat, evenals onder het...
 • LJN BD9839, Eerste aanleg - meervoudig, 08/700078-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Veroordeling voor handel in en bezit van XTC, kamagra en zelfgemaakte GHB. Verweer ontbreken NFI-test bij kamagra-pillen verworpen.
 • LJN AX7098, Eerste aanleg - meervoudig, 09/750001-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  De rechtbank spreekt verdachte vrij van de onder 1, 2 en 3 telastgelegde feiten. Deze feiten hebben betrekking hebben op een aantal gedragingen die strafbaar zijn gesteld op grond van de Wet Oorlogsstrafrecht. De rechtbank acht bewezen dat verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen wapens...
 •