Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA1150, Eerste aanleg - enkelvoudig, M 97/007
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-06-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem vijfde enkelvoudige belastingkamer nr. M 97/007 Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende:*X te:*Z ambtenaar:inspecteur van de Belastingdienst/Centraal bureau motorrijtuigenbelasting te Apeldoorn aangevallen beslissing:uitspraak op bezwaarschrift d.d. 29 november 1996 soort belasting...
 • LJN AB2349, Hoger beroep, 00/03427
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Verkoop van kampeerauto met mogelijkheid voor koper tot terugverkoop tegen afgesproken koopsom is geen bedrijfsmatige verhuur van deze kampeerauto.
 • LJN AB2921, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/01724
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem Eerste enkelvoudige belastingkamer nummer 98/01724 U i t s p r a a k op het beroep van [X te Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/Centraal bureau motorrijtuigenbelasting Apeldoorn op het bezwaarschrift van belanghebbende...
 • LJN AD6857, Eerste aanleg - meervoudig, 99/01131
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem tweede meervoudige belastingkamer nummer 99/01131 U i t s p r a a k op het beroep van [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/Centraal bureau motorrijtuigenbelasting op het bezwaar van belanghebbende tegen de hem voor het...
 • LJN AK3813, Eerste aanleg - meervoudig, 01/00212
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Tussen partijen is in geschil het antwoord op de volgende vragen: I Is het motorrijtuig ingericht als kampeerauto als bedoeld in artikel 30, derde lid, van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 (hierna: de Wet) juncto artikel 6 van het Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994 (hierna: het Uitvoeringsbesluit...
 • LJN AS4109, Cassatie, 39958
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Tarief kampeerauto’s. Voorwaarden in art. 6, leden 3-5, van het Uitvoeringsbesluit Motorrijtuigenbelasting 1994 onverbindend.
 • LJN BA8932, Eerste aanleg - enkelvoudig, 06/11949
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Motorrijtuigenbelasting. Gebruik van de weg met een motorrijtuig tijdens een voor dat motorrijtuig geldende schorsing. Het kenteken is in Nederland geregistreerd en staat op naam van eiser. Ongeacht het gebruik door anderen, is eiser uit dien hoofde te beschouwen als houder van het motorrijtuig en als belastingplichtige in de zin van de Wet MRB.
 • LJN BF7582, Hoger beroep, 07/00604
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Motorrijtuigenbelasting. Een in het buitenland geregistreerd motorrijtuig wordt niet aangemerkt als een motorrijtuig waarvoor geen kenteken is opgegeven.
 • LJN BI2860, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 08/6518
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Eiser wordt aansprakelijk gehouden voor de motorrijtuigenbelasting. De auto is in beslag genomen in verband met een openstaande boete. Het kenteken is eveneens ingenomen. Eiser had zelf invloed op de lengte van de termijn van de inbeslagname door het wel of niet betalen van de boete. Beroep ongegrond.
 • LJN BI2861, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 08/4646
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Eiser wordt aansprakelijk gehouden voor de motorrijtuigenbelasting. De auto noch de papieren zijn in zijn bezit. Auto is in beslag genomen. Beroep ongegrond.
 •