Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Burgerlijke RechtsvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AN8886, Eerste aanleg - enkelvoudig, 185282
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  24-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Rb. 's-Gravenhage:..... Met de voor handen zijnde stukken kan de rechtbank, gelet op de nationaliteit van de man, niet anders concluderen dan dat Turks recht van toepassing is geweest op de erkenning door de man van het kind. Ingevolge artikel 5 van de Wet conflictenrecht afstamming is aldus Turks recht...
 • LJN AO8653, Hoger beroep, 477/2003
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  20-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Geïntimeerde is in 1964 geboren uit een relatie tussen zijn moeder en X. X heeft geïntimeerde nooit erkend. Geïntimeerde heeft in juridische zin geen vader. X is in 1992 overleden zonder een testament te hebben gemaakt. Hij is gecremeerd en een neef, de zoon van zijn zuster, was zijn enige erfgenaam...
 • LJN AR6357, Hoger beroep, 1041-H-03
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  24-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Duurzame ontwrichting van het huwelijk. Eenhoofdig gezag over de uit het huwelijk geboren kinderen, die sedert enkele jaren in Turkije wonen:bevoegdheid hof hierover te beslissen. Bevoegdheid Nerderlandse rechter kennis te nemen van verzoek tot vaststelling kinderalimentatie. Het op het huwelijksgoederenregime toepasselijk recht.
 • LJN BC1184, Eerste aanleg - enkelvoudig, FA RK 07-2075 285226
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  17-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Ontkenning vaderschap. De rechtbank past Turks recht toe op het verzoek. Het verzoek wordt toegewezen.
 • LJN BC6188, Eerste aanleg - meervoudig, FA RK 07-1955 284855
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  10-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verklaring voor recht ex artikel 1:26 BW/ per telefoon gesloten huwelijk naar Pakistaans recht/ stijd met openbare orde? / verzoek toegewezen.
 • LJN BC8019, Eerste aanleg - enkelvoudig, 90246 CI RK 07-81
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  13-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Verzoek tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap toegewezen, terwijl de vader de minderjarige reeds voor zijn geboorte heeft erkend. De rechtbank is van oordeel dat de vrouw in haar verzoek op grond van art. 1:207 lid 2 onder a BW niet ontvankelijk zou moeten worden verklaard, maar ambtshalve...
 • LJN BD5830, Eerste aanleg - meervoudig, 85117 / FA RK 08-302
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  25-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  De bijzondere curator vraagt namens het minderjarige kind gegrondverklaring van de ontkenning van het vaderschap. Moeder en kind wonen inmiddels in België. De rechtbank acht zich bevoegd van het verzoek kennis te nemen. Voorts wordt het Nederlands recht van toepassing geacht. De rechtbank acht het van...
 • LJN BE9029, Eerste aanleg - enkelvoudig, FA RK 08-1045 304465
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  30-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Vaststelling vaderschap.
 • LJN BF8931, Eerste aanleg - enkelvoudig, 304465
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  30-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Afwijzing van een verzoek tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap van een man die het kind al heeft erkend en dus al de (juridische) vader van het kind is. Wél verlening van een gerechtelijk bewijs van verwekkerschap onder verwijzing naar het Tussentijds Bericht Nationaliteiten (TBN 2007/8...
 • LJN BG5709, Hoger beroep, 200.002.995
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  18-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  IPR; adoptie van Marokkaans kind door in Nederland wonend echtpaar van Marokkaanse/Nederlandse nationaliteit; art 3 wet Conflictenrecht Adoptie, art 149 lid 1 Mudawannah en art 1:227 en 228 BW.
 • LJN BH2019, Hoger beroep, 200.008.588
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  09-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Hoger beroep van tussenbeschikking waarin een DNA onderzoek is gelast, is nu in het inleidend verzoek niet om dat onderzoek is verzocht en hoger beroep niet is opengesteld, in dit geval niet mogelijk. Art 358 lid 4 Rv.
 • LJN BI8962, Hoger beroep, 200.008.375
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  28-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  IPR, geslachstnaamwijziging, gerechtelijke vaststelling vaderschap, art 2 Wet conflictenrecht namen en art 4 lid 1 Rijkswet op Nederlanderschap, art 1:5 lid 1 en 2 BW
 • LJN BJ5866, Eerste aanleg - enkelvoudig, 184534 / FA RK 08-6460
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  17-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Wijziging kinderalimentatie. Kinderen hebben woonplaats op de Nederlandse Antillen. Verzoeker heeft woonplaats binnen het arrondissement 's-Hertogenbosch. Interregionale bevoegdheidsvraag. Welke regelgeving is van toepassing?
 •