Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Burgerlijke RechtsvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AE5122, Eerste aanleg - meervoudig, 44765 HA RK 02-2120
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  10-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Nummer: 44765 HA RK 02-2120 Datum uitspraak: 10 juli 2002 RECHTBANK DORDRECHT Beschikking van de meervoudige kamer voor burgerlijke zaken (verder ook te noemen: wrakingskamer) op een verzoek ex artikel 36 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering van...
 • LJN AV6567, Raadkamer, 139022 EX RK 06-38
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  20-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Beslissing op wrakingsverzoek; afwijzing. Geen grond voor een objectief bestaande vrees voor vooringenomenheid van de rechter.
 • LJN BA2389, Eerste aanleg - meervoudig, 152281
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  01-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Samenvatting beschikking 1 maart 2007 wrakingskamer Wraking, beslissing tot aanhouding, voorlopige omgangsregeling, stukken niet gelezen, verzoek afgewezen. Een beslissing tot aanhouding is een procedurele beslissing, die niets zegt over enige vooringenomenheid. Dat de gewraakte rechter de door verzoeker ingediende stukken niet ...
 • LJN BA6177, Eerste aanleg - meervoudig, 92469/HA RK 07-67
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  30-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Een wrakingsverzoek dient te worden gedaan zodra de feiten of omstandigheden aan de verzoeker bekend zijn geworden. Door eerst elf dagen na sluiting van het onderzoek ter terechtzitting schriftelijk een verzoek in te dienen dat betrekking heeft op feiten of omstandigheden die zich ter zitting hebben voorgedaan heeft verzoeker aan dit vereiste niet voldaan...
 • LJN BA8869, Raadkamer, 120606/HA RK 07-40
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  25-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  wraking;
 • LJN BB2119, Eerste aanleg - meervoudig, HA RK 07-541
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  09-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Schriftelijk verzoek tot wraking in familiezaak. Verzoek wordt afgewezen. Verzoeker heeft naar het oordeel van de rechtbank geen concrete feiten en omstandigheden aangevoerd waaruit objectief de vrees voor partijdigheid van de rechter kan worden afgeleid. Het feit dat de man tijdens de zitting zijn vragen...
 • LJN BB4825, Eerste aanleg - meervoudig, 96864/HA RK 07-409
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  03-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Wrakingsverzoek ter zitting; verzoeker is van mening dat de rechter ten onrechte heeft besloten ter zitting stukken te weigeren daarom is de rechter niet langer onpartijdig. Het wrakingsverzoek wordt afgewezen.
 • LJN BD1141, Eerste aanleg - meervoudig, 173088 EX RK 08-61
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  06-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Wrakingsverzoek toegewezen
 • LJN BD1439, Eerste aanleg - meervoudig, 74992 HARK 08-2019
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  14-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Wrakingsbeschikking. Buiten behandeling gelaten verzoek evident niet-ontvankelijk. Behandeld verzoek ongegrond. Tardieve grondslag. Juistheid van eindbeslissingen van collega kantonrechters op verzoeken in beschermingsbewind niet ter beoordeling van opvolgend kantonrechter. Wraking niet om juistheid van een beslissing inhoudelijk aan de orde te stellen
 • LJN BD2880, Eerste aanleg - meervoudig, 101206/HA RK 08-122
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  29-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Wraking omdat rechter eerdere zaken van verzoekers heeft behandeld. Verzoek is afgewezen.
 • LJN BD2883, Eerste aanleg - meervoudig, 101063/HA RK 08-108
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  29-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Wrakingverzoek omdat de gewraakte rechter meerder zaken van verzoekster heeft behandeld. Tevens verzoek tot wraking van Bureau Jeugdzorg. Verzoek is afgewezen.
 • LJN BD2886, Eerste aanleg - meervoudig, 100983/HA RK 08-106
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  28-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Wraking omdat ten onrechte door een gerechtsambtenaar uitstel van een te houden comparitie is verleend aangezien verzoekers niet op dit verzoek gehoord zijn.
 • LJN BD3795, Eerste aanleg - meervoudig, 91880 KG RK 08-151
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  13-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Verzoek tot wraking, afgewezen.
 • LJN BD3813, Eerste aanleg - meervoudig, 91019 KG RK 08-23
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  21-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Verzoek tot wraking, afgewezen en niet-ontvankelijk verklaard. De wrakingskamer verklaart [verzoeker A] en [verzoeker B] niet-ontvankelijk in hun verzoek tot wraking van [gewraakte rechters c.s.] voor zover hieraan ten grondslag is gelegd dat de griffier onbevoegdelijk heeft beslist op verzoeken van belanghebbenden...
 • LJN BF1339, Eerste aanleg - enkelvoudig, 101055 / HA RK 08-23
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  16-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Wraking van onder meer twee sectoren van de rechtbank en de rechtbank als geheel. Niet-ontvankelijk!
 • LJN BG4949, Eerste aanleg - meervoudig, 256777 / HA RK 08-459
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  20-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Wraking in procedure over beschermingsbewind. Wrakingsverzoek gegrond verklaard: schijn van vooringenomenheid vanwege verloop van de procedure.
 • LJN BG8872, Eerste aanleg - meervoudig, 177613 / 08/306
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  23-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  De rechtbank wijst het verzoek tot wraking van de voorzitter van de wrakingskamer af. De voorzitter van de wrakingskamer is niet verplicht de stukken uit de onderliggende hoofdzaak aan verzoeker te verschaffen. Tevens doet het feit dat de voorzitter reeds in een eerdere procedure stukken aan verzoeker...
 • LJN BH0551, Eerste aanleg - meervoudig, 107046 / HA RK 08-84
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  22-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Wraking door partij tevens advocaat in eigen zaak. Ongegrond.
 • LJN BH1514, Eerste aanleg - meervoudig, 176831/08/283
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  23-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Een wrakingsverzoek dat is ingediend in een andere, nieuwe zaak (waarbij verzoeker opnieuw partij is en ook dezelfde rechter is betrokken), maar zich richt op een eerdere zaak, waarvan de behandeling reeds is gesloten, kan niet worden toegewezen, nu er ten aanzien van de rechter die oordeelt over de nieuwe zaak geen sprake is van objectieve partijdigheid...
 • LJN BH1562, Eerste aanleg - meervoudig, 08-319
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  02-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  .
 • LJN BI1224, Eerste aanleg - meervoudig, 109346
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  01-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Wrakingsverzoek afgewezen.
 • LJN BI2325, Eerste aanleg - meervoudig, 183531
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  14-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Wrakingsverzoek afgewezen. De enkele omstandigheid dat een rechter mede een tussenvonnis heeft gewezen in een zaak die uiteindelijk heeft geleid tot een arrest in cassatie naar aanleiding waarvan een hypotheekrecht is gevestigd, betekent niet dat de partijdigheid van die rechter in het geding is als...
 • LJN BI2996, Eerste aanleg - meervoudig, 265705 HARK 09-128
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  29-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Verzoek tot wraking van een kantonrechter afgewezen.
 • LJN BI3630, Eerste aanleg - meervoudig, 110256/HA RK 09-35
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  12-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  wrakingsverzoek afgewezen
 • LJN BJ1007, Eerste aanleg - meervoudig, 184656/-9/174
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  11-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  wegens drukke werkzaamheden geruime tijd wachten met het indienen van een wrakingsverzoek, levert geen grond op tot achterwege laten niet ontvankelijk verklaring van het verzoek.
 • LJN BJ3135, Eerste aanleg - meervoudig, 270534 HARK 09-237
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  17-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Wrakingverzoek
 •