Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafrechtJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AY1699, Eerste aanleg - meervoudig, 09/757380-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Naar het oordeel van de rechtbank moet als vaststaand worden aangenomen dat verdachte degene is geweest die op de avond van 10 februari 2006 vanaf het AJAX-home naar Den Haag is vertrokken met een tas met daarin twee zelfgemaakte molotovcocktails. Aangekomen in Den Haag heeft hij, na het aantrekken van plastic handschoenen, de tas met molotov...
 • LJN AZ7012, Eerste aanleg - meervoudig, 15/751613-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Medeplegen van het zich verschaffen, vervoeren en/of in voorraad hebben van bankbiljetten, waarvan de valsheid hem toen hij ze ontving, bekend was, met het oogmerk om ze als echt en onvervalst uit te geven en/of te doen uitgeven, meermalen gepleegd. Op grond van is artikel 4, aanhef en sub 3e van het...
 • LJN BB3756, Hoger beroep, 23-001907-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte voorwerpen, stoffen en informatiedragers in zijn woning voorhanden heeft gehad. Het hof is van oordeel dat deze objecten kennelijk bestemd waren voor het – kort gezegd – plegen van een aanslag op één of meer van de (overheids)gebouwen die in de bewezenverklaring zijn genoemd...
 • LJN AF0017, Hoger beroep, 20.002026.01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Verklaart dat het bewezen verklaarde oplevert:
  1: "Medeplegen van voorbereiding van diefstal, voorafgegaan of vergezeld of gevolgd van geweld of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te maken, of om, bij betrapping op heterdaad,...
 • LJN AZ4610, Eerste aanleg - meervoudig, 09/757115-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verdachte heeft een organiserende rol gespeeld ten aanzien van de aktie van 10 februari 2006 die is uitgemond in de bestorming van het ADO-honk door Ajax-supporters. Artikelen - 14a, 14b, 14c, 14d, 24c, 36f, 45, 47, 57, 141 en 302 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 2 en 10 van de Opiumwet en de bij die wet behorende lijst I...
 • LJN BJ8092, Eerste aanleg - meervoudig, 14.810116-09
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-09-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  promis / diefstal met geweld / poging
 • LJN AZ9587, Raadkamer, 15/634063-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Beschikking ex artikel 89 Sv. Verzoekschrift strekt tot toekenning van een vergoeding ten laste van de Staat ten bedrage van € 101.943,15, terzake van de schade die verzoeker stelt te hebben geleden ten gevolge van ten onrechte ondergane verzekering. Van de door verzoeker gestelde materiële schade kunnen uitsluitend de inkomstenderving en de reiskosten ...
 • LJN BC1065, Eerste aanleg - meervoudig, 11/500320-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  vrijspraak voor medeplegen en medeplichtigheid van overval op een opticiën te Leerdam. Ontslag van alle rechtsvervolging omdat de in de tenlastelegging omschreven voorbereidingshandelingen ex artikel 46 Sr geen strafbaar feit oplevert.
 • LJN AZ7018, Eerste aanleg - meervoudig, 15/751640-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Medeplegen van voorbereiding van het zich verschaffen en/of vervoeren en/of in voorraad hebben van bankbiljetten, waarvan de valsheid of vervalsing hem toen hij ze ontving bekend was, met het oogmerk om ze als echt en onvervalst uit te geven en/of te doen uitgeven, meermalen gepleegd; bankbiljetten,...
 • LJN AR5215, Eerste aanleg - meervoudig, 18/030089-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  De verdachte -van de moord zonder lijk- is veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. De rechtbank heeft de brief die door de veroordeelde zelf over deze moord is geschreven als grondslag voor de bewezenverklaring gehanteerd. De inhoud van die brief vindt steun in verschillende getuigenverklaringen.
 • LJN AU7440, Hoger beroep, 20-008178-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het hof stelt echter vast, dat het hiervoor omschreven misdrijf niet is voltooid, tengevolge van een omstandigheid van de wil van verdachten afhankelijk. Verdachten zijn immers vrijwillig teruggetreden toen zij waren aangekomen bij het [locatie] en aldaar zagen dat er kinderen en andere personen aanwezig waren...
 • LJN AY8446, Eerste aanleg - meervoudig, 09/900306-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verdachte is naar Den Haag gegaan om te vechten met een rivaliserende supportersgroep. Verdachte is met de zichtbaar bewapende groep AJAX-supporters meegelopen naar het ADO-honk. Verdachte heeft zich, eenmaal bij het ADO-honk aangekomen, niet losgemaakt uit de deels bewapende groep die aldaar duidelijk de confrontatie zocht...
 • LJN AF9014, Eerste aanleg - meervoudig, 10/110034-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Parketnummer van de berechte zaak: 10/110034-02 Datum uitspraak: 21 mei 2003 Tegenspraak VONNIS van de RECHTBANK TE ROTTERDAM, meervoudige kamer voor strafzaken, in de strafzaak tegen: [verdachte] geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie...
 • LJN AO8902, Eerste aanleg - meervoudig, 10.060212/03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  De Rechtbank legt de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege op voor belager mevrouw Balkenende. De rechtbank acht bewezen dat verdachte T. zich op 27 oktober 2003 schuldig heeft gemaakt aan het voorbereiden van een moord op mevrouw Balkenende (feit 1). De rechtbank acht verder bewezen dat verdachte T...
 • LJN AU6181, Hoger beroep, 2200347805
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Samir A. Het hof dient thans te komen tot een kwalitatieve beoordeling van de hiervoor beschreven materialen, met het oog op de vraag of de gezamenlijkheid van die voorwerpen in samenhang met overige belastende informatie omtrent de verdachte tot het wettig en overtuigend bewijs leidt dat de verdachte...
 • LJN BH7560, Eerste aanleg - meervoudig, 13/524369-08 (Promis)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  1. Vrijspraak overval juwelier nu een bloedspoor van verdachte het enige voor hem belastende bewijs vormt en niet kan worden uitgesloten dat dit bloedspoor reeds voor de overval op de plaats delict is terechtgekomen. 2. Artikel 46 Sr. Geen strafbare voorbereidingshandelingen. Auto’s en mobiele telefoons...
 • LJN AY1432, Eerste aanleg - meervoudig, 09/900307-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verdachte is naar Den Haag gegaan om te vechten met een rivaliserende supportersgroep. Verdachte is met de zichtbaar bewapende groep AJAX-supporters meegelopen naar het ADO-honk. Verdachte heeft zich, eenmaal bij het ADO-honk aangekomen, niet losgemaakt uit de deels bewapende groep die aldaar duidelijk de confrontatie zocht...
 • LJN BB4072, Eerste aanleg - meervoudig, UTL-I-2007.030.902 raadkamernummer 07/1744
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verzoek tot uitlevering aan Zwitserland van man die heeft verklaard de Nigeriaanse en Italiaanse, maar niet de Nederlandse nationaliteit te hebben. De minister van justitie van Zwitserland heeft de minister van justitie van Nederland verzocht om uitlevering van de opgeëiste persoon ter fine van strafvervolging...
 • LJN AZ0213, Cassatie, 00447/06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  “Kennelijk bestemd” ex art. 46.1 (oud) Sr. Bij de beantwoording van de vraag of de in art. 46.1 (oud) Sr vermelde voorwerpen, etc., afzonderlijk of gezamenlijk, naar hun uiterlijke verschijningsvorm “kennelijk bestemd” zijn tot het begaan van het misdrijf i.d.z.v. deze bepaling, kan, naar mede volgt...
 • LJN BJ3568, Eerste aanleg - meervoudig, 07.610100-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  overval, bewijs, strafmaatmotivering
 • LJN AU2011, Eerste aanleg - meervoudig, 04/610024-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Verdachte en zijn mededaders zijn tijdens de carnaval op zoek gegaan naar een willekeurig slachtoffer om te overvallen. Met dat doel hebben zij enige tijd gezocht teneinde een in hun ogen geschikt slachtoffer op een geschikte locatie te vinden. Vervolgens geven zij het slachtoffer nauwelijks de tijd om zijn portemonnee af te geven...
 • LJN BC3876, Hoger beroep, 2200673306
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Bestorming ADO-home door supporters van Ajax. Geen sprake van vrijwillige terugtred: De intentie van de verdachte en al zijn handelingen waren erop gericht het ADO-home te bereiken. Dat verdachte het ADO-home uiteindelijk niet heeft weten te bereiken is geheel te wijten aan omstandigheden onafhankelijk van verdachtes wil...
 • LJN AZ0038, Eerste aanleg - meervoudig, 11/510161-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  De rechtbank heeft een 26-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en zes maanden voor onder meer het plegen van een overval op een postkantoor aan de Van Hogenhoucklaan te Den Haag op 14 oktober van het vorig jaar en voor het voorbereiden van een overval op een GWK-Kantoor aan de Beijerlandselaan te Rotterdam in de tweede helft van 2005...
 • LJN AU2005, Eerste aanleg - meervoudig, 04/620045-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Verdachte en zijn mededaders zijn tijdens de carnaval op zoek gegaan naar een willekeurig slachtoffer om te overvallen. Met dat doel hebben zij enige tijd gezocht teneinde een in hun ogen geschikt slachtoffer op een geschikte locatie te vinden. Vervolgens geven zij het slachtoffer nauwelijks de tijd om zijn portemonnee af te geven...
 •