Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafrechtJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BG7900, Hoger beroep, H-115/2008
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba
  Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift door facturen te vervalsen zodat zijn klanten minder belasting zouden betalen in hun land van herkomst en hiermee financieel voordeel zouden behalen. Eigen belang was hierbij het verwerven en behouden van klanten. Juiste informatieverstrekking...
 • LJN BH0903, Hoger beroep, H-110/2008
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba
  Verdachte is schuldig aan moord op een persoon die een nacht eerder ruzie gemaakt had met hem. Mogelijk meende hij het slachtoffer te moeten vermoorden omdat hij anders zelf zou worden vermoord. Hij heeft slachtoffer in de val gelokt en hem met twee mededaders doorzeefd met kogels. Hof houdt rekening...
 • LJN BG4547, Eerste aanleg - enkelvoudig, 900.276/07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen
  Het Gea veroordeelt wegens opzettelijk witwassen van geld tot 1 jaar gevangenisstraf, en 90.000 dollar wordt verbeurd verklaard. Verdachte heeft grote hoeveelheid contant geld op heimelijke wijze verpakt van Suriname naar Curaçao. Het Gea stelt dat het witwassen van misdaadgelden het voor criminelen...
 • LJN BJ7644, Hoger beroep, H-92/2009
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-09-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba
  Verdachte is aangehouden op schip met grote hoeveelheid drugs in de territoriale wateren van Sint Maarten. Hij had een organiserende rol bij het vervoer van de verdovende middelen. Betreft een ‘first-offender’. Hof acht straf van 8 jaar op zijn plaats, maar i.v.m. normschendingen, n.l. gevangenhouding...
 • LJN BC9965, Cassatie, 07/10455 U
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Uitlevering. HR ambtshalve: De bestreden uitspraak houdt in strijd met art. 28.3 Uw niet een genoegzame vermelding in van de feiten waarvoor de uitlevering kan worden toegestaan. N.a.v. een door de waarnemend A-G gedaan verzoek om nadere inlichtingen heeft het parket van de OvJ te Oslo hierover bij een schrijven bericht...
 • LJN BG7885, Hoger beroep, H 177/2008
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba
  Verdachte heeft 30 kilo cocaïne vervoerd van Curacao naar Sint Maarten. Drugs was verpakt in dozen met fruitdranken van het bedrijf waar verdachte werkzaam was. Heeft aldus als tussenpersoon aandeel in drugshandel gehad, op verzoek van een jeugdvriend. Betreft first offender en krijgt ook korting wegens te lange tijd te hebben gezeten in politiecel...
 • LJN BJ7631, Hoger beroep, H-94/2009
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-09-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba
  Verdachte is aangehouden op schip met grote hoeveelheid drugs in de territoriale wateren van Sint Maarten. Hij verleende hand- en spandiensten. Betreft een ‘first-offender’. Hof acht straf van 6 jaar op zijn plaats, maar i.v.m. normschendingen krijgt hij strafkorting van 6 maanden en wordt het 5 en half jaar.
 • LJN BH7070, Hoger beroep, 167/2008
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba
  Verdachte is aangehouden in het kader van drugshandel waarbij personen die werkzaam waren op de luchthaven te Sint Maarten betrokken zouden zijn. Tijdens zijn verhoor hierover is er een flesje water uit zijn hand geschopt door een van de verbalisanten. Het Hof stelt dat deze vorm van agressie een schending is van voor de procesvoering wezenlijke normen...
 • LJN BC7427, Cassatie, 07/10662 A
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Antilliaanse zaak. Art. 366 SrA, vernielen en onbruikbaar maken van een lijk. 1. Verhouding art. 366 SrA en art. 157 SrA (wegmaken van een lijk). 2. Toebehoren van een lijk. 3. Onbruikbaar maken. Ad 1. ’s Hofs oordeel dat geen sprake is van een (systematische) specialis-verhouding tussen art. 157 SrA en art...
 • LJN BJ7656, Hoger beroep, H-31/2009
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-09-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba
  Verdachte wordt schuldig bevonden aan het opzettelijk witwassen van geld, meermalen gepleegd. Op verzoek van zijn vader organiseerde hij de verzending van geldbedragen. Witwas praktijken houden het plegen van criminele activiteiten in stand en bevorderen het. Beroep op niet-ontvankelijkheid van het OM faalt...
 • LJN BJ0634, Eerste aanleg - enkelvoudig, 900.250/07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen
  Betreft zaak waarin drie rechercheurs een verdachte, na aanhouding en inverzekeringstelling, tijdens zijn verhoor met een wapenstok hebben afgeranseld. Het beroep op niet-ontvankelijkheid wegens het bij verdachte opgewekt vertrouwen dat hij niet zal worden vervolgd faalt. Het Hof heeft ambtshalve de...
 • LJN BJ7639, Hoger beroep, H-93/2009
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-09-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba
  Verdachte is aangehouden op schip met grote hoeveelheid drugs welke door hem en mededaders in de territoriale wateren van Sint Maarten is gebracht. Hij verleende hand- en spandiensten aan de medeverdachte die de organisatie van vervoer in handen had. Hof houdt rekening met het feit dat hij een ‘first...
 • LJN BG7914, Hoger beroep, H-117/2008
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba
  Het valselijk opmaken van documenten wordt verdachte toegerekend, redengevend daartoe is dat de gedragingen zijn verricht door bij het bedrijf werkzame personen en dat de verdachte en haar feitelijk leidinggevers op de hoogte waren van het opmaken van de valse facturen en zij hebben dat al dan niet gestimuleerd of getolereerd...
 •