Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafrechtJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AT9163, Hoger beroep, 2200389204
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Partiele niet-ontvankelijkheid van het OM ter zake van de vervolging van de verdachte die niet (tevens) de Nederlandse nationaliteit bezit voor feiten gepleegd uitsluitend in het buitenland. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het samen met een ander opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland brengen van ...
 • LJN BB0510, Eerste aanleg - meervoudig, 11/500709-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  De rechtbank heeft een 47-jarige verdachte veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf wegens ontucht met twee minderjarige dochters en het maken en in bezit hebben van foto's en filmbestanden waarop de geslachtsdelen van deze dochters te zien zijn. Ter vermindering van het risico op herhaling is één jaar...
 • LJN AZ0539, Eerste aanleg - meervoudig, 10/600117-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Verdachte heeft zich, samen met anderen, in een georganiseerd verband schuldig gemaakt aan het witwassen van grote geldbedragen en hiervan een gewoonte gemaakt. Hij is betrokken geweest bij het regelen van transporten van geldbedragen die verborgen zaten in geprepareerde schrijfmappen vanuit Nederland naar Ecuador...
 • LJN AU4248, Eerste aanleg - meervoudig, 004817-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Gevaarlijkheid als bedoed in art 174 Sr. van een stof na vermenging. Geslaagd beroep op goede trouw bij douane aangifte. Opmaken valse documenten in verband met BTW problematiek.
 • LJN AX5818, Hoger beroep, 21-001011-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Kraggenburg. Verdachte heeft zich in georganiseerd verband schuldig gemaakt aan tien zéér ernstige strafbare feiten. Verdachte en zijn broer hadden uit geldnood het plan opgevat om een escortbureau te starten en van daaruit onder meer SM-activiteiten te verzorgen. In april 2004 zijn bij drie verschillende...
 • LJN BB5936, Eerste aanleg - meervoudig, 849309-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het gevan van leiding aan een criminele organisatie. Deze organisatie opereerde vanuit een growshop en hield zich op grote schaal bezig met de in- en verkoop van hennepstekken, het opzetten en exploiteren van hennepkwekerijen in Nederland en in Spanje, het verhandelen...
 • LJN AT9155, Hoger beroep, 2200422404
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Partiele niet-ontvankelijkheid van het OM ter zake van de vervolging van de verdachte die niet (tevens) de Nederlandse nationaliteit bezit voor feiten gepleegd uitsluitend in het buitenland. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het samen met een ander opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland brengen van ...
 • LJN AX3969, Hoger beroep, 21-005214-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Kraggenburg. Verdachte heeft zich in georganiseerd verband schuldig gemaakt aan tien zéér ernstige strafbare feiten. Verdachte en zijn broer hadden uit geldnood het plan opgevat om een escortbureau te starten en van daaruit onder meer SM-activiteiten te verzorgen. In april 2004 zijn bij drie verschillende...
 • LJN AZ5824, Eerste aanleg - meervoudig, 17/781274-05 VEV
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  Mensenhandel, rechtsmacht, verklaring getuige, ondervragingsrecht, prostitutie, voordeel trekken, overwicht
 • LJN AE3841, Eerste aanleg - meervoudig, 03/008200-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Parketnummer: 03/008200-01 Datum uitspraak: 30 mei 2002 RECHTBANK MAASTRICHT VONNIS op tegenspraak gewezen door de meervoudige kamer voor strafzaken in de zaak tegen [naam verdachte], geboren te [geboortedatum/plaats], wonende te [woonplaats], thans gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting Limburg Zuid ...
 • LJN BA9208, Eerste aanleg - meervoudig, 04860979-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Door psychotherapeut bij patiënten verrichtte handeling zijn ontuchtige handelingen als bedoeld in artikel 249, tweede lid van het Wetboek van Strafrecht en geen therapeutische handelingen in het kader van zijn beroep.
 • LJN BI4995, Hoger beroep, 107.002.102/01
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  28-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Verzekeringsplicht. Verzekeringsvoorwaarden (auto) sluiten vergoeding uit bij overtreding art. 8 WVW. Aanrijding in Duitsland. Bloedonderzoek uitslag 0,33 0/00 maar daaraan voorafgaande blaastest wijst 0,66 0/00 aan. Verzekeraar beroept zich ten onrechte op de ademanalyse.
 • LJN BG4809, Eerste aanleg - meervoudig, 01/825298-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Gevangenisstraf van 30 maanden met aftrek voorarrest voor wederrechtelijke vrijheidsberoving. Verdachte heeft met drie anderen het slachtoffer ontvoerd. De medeverdachten beschouwden verdachte als een spiritueel leider. Door het geestelijk overwicht van verdachte, maar ook door het gebruik van fysiek...
 • LJN AT4765, Hoger beroep, 2200060204
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Verdachte heeft gedurende geruime tijd deel uitgemaakt van een criminele organisatie die - kort gezegd - tot doel had: vrouwenhandel ten behoeve van prostitutie. Verdachte heeft daartoe samen met zijn mededaders de in de bewezenverklaring onder 3, 4 en 5 genoemde vrouwen door onder meer gebruik van geweld...
 • LJN AS2978, Eerste aanleg - meervoudig, 07.840009-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  mensenhandel en strafbare exploitatie van prostitutie; artikel 250a Sr; artikel 2 Sr; vereenvoudigde uitleveringsprocedure vanuit de Verenigde Staten van Amerika; parallelle opsporing door de officier van justitie tijdens het gerechtelijk vooronderzoek en de belangen van de verdediging
 • LJN AX3978, Hoger beroep, 21-000900-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Kraggenburg. In de loods van verdachte zijn vrouwen onder grote druk aan een lange reeks perversiteiten onderworpen en vernederd. Zij werden – overduidelijk tegen hun zin, al dan niet onder bedreiging van een vuurwapen en met toepassing van geweld – herhaaldelijk gedwongen tot onderwerping en in die...
 • LJN BG6499, Hoger beroep, 23-002387-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Verdachte (vader) heeft zijn minderjarige dochter onttrokken aan het wettig gezag door haar zonder medeweten en toestemming van de moeder naar Iran te brengen en haar daar te laten verblijven. Het hof is van oordeel dat degene die mede het gezag over een minderjarig kind uitoefent dit kind desondanks...
 • LJN BA4368, Hoger beroep, 2200433806
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Mensensmokkel. Uitleg van het bestanddeel “behulpzaam zijn bij”. Voor zover de vervolging ter zake van het onder 1 tenlastegelegde blijkens de zinsnede “of in Bangladesh en/of in Thailand, in elk geval (elders) in het buitenland” is gericht op niet, althans niet mede in Nederland gepleegde feiten, is...
 •