Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BC1574, Hoger beroep, VI 07/07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Deels toewijzen van de vordering tot achterwege blijven van de vervroegde invrijheidstelling. In de artikelen 67, eerste lid, onder a, en 67a, tweede lid, onder 3, van het Wetboek van Strafvordering is bepaald dat in geval van verdenking van overtreding van artikel 285 Wetboek van Strafrecht voorlopige hechtenis is toegelaten...
 • LJN BD6993, Raadkamer, AVNR: 782-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  De term “zaak” in de zin van artikel 89 van het Wetboek van Stafvordering. Verzoek niet-ontvankelijk nu zaak niet is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel.
 • LJN BI1365, Raadkamer, AVNR 11390-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  89 Sv: In het onderhavige geval is er sprake van splitsing hetgeen de grenzen van de zaak heeft gewijzigd. Hierdoor zijn twee afzonderlijke zaken ontstaan. Verzoeker is voor feit 1 van de inleidende dagvaarding in verzekering gesteld en heeft voorts voor beide feiten voorlopige hechtenis ondergaan. Nu...
 • LJN BI1307, Raadkamer, Avnr: 766-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  De term “zaak” in de zin van artikel 89 van het Wetboek van Stafvordering. Het hof heeft gelet op de vaste jurisprudentie van de Hoge Raad en een passage in het jaarverslag 2005-2006 van de Hoge Raad. Verzoek is niet-ontvankelijk nu de zaak niet is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel.
 • LJN BI1340, Raadkamer, Avnr: 225-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  89 Sv: Bij in kracht van gewijsde gegaan arrest van het hof is verzoeker vrijgesproken van het hem onder 1 telastegelegde en ten aanzien van het onder 2 bewezenverklaarde, namelijk diefstal, veroordeeld tot jeugddetentie voor de duur van twee weken met aftrek overeenkomstig artikel 27 Sr. Uit hetgeen...
 • LJN BD6991, Raadkamer, AVNR: 783-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  De term “zaak” in de zin van artikel 89 van het Wetboek van Stafvordering. Verzoek niet-ontvankelijk nu zaak niet is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel.
 • LJN BI1370, Raadkamer, AVNR 768/08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  89 Sv: Indien er meerdere feiten op de dagvaarding staan, dan vormen die feiten de zaak, ook al bestaat tussen die feiten onderling geen verband. Het beroep op de uitspraak van de Hoge Raad van 2 december 2008 kan de raadsman niet baten. Nog afgezien van het feit dat deze verwijzingsclausule ook in 2001...
 • LJN BD6568, Cassatie, 08/00142
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Art. 4a Sr. Afgeleide rechtsmacht. 1. “Vreemde staat” i.d.z.v. art. 4a Sr. 2. Grondslag voor overname strafvervolging. Het gaat i.c. om een Rwandees die ervan wordt beschuldigd dat hij – vzv. in cassatie van belang - in 1994 in Rwanda misdrijven i.d.z.v. art. 1 Uitvoeringswet genocideverdrag heeft gepleegd tegen niet...
 • LJN BI1338, Raadkamer, Avnr: 226-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  591a Sv: Bij in kracht van gewijsde gegaan arrest van het hof is verzoeker vrijgesproken van het hem onder 1 telastegelegde en ten aanzien van het onder 2 bewezenverklaarde, namelijk diefstal, veroordeeld tot jeugddetentie voor de duur van twee weken met aftrek overeenkomstig artikel 27 Sr. Nu er sprake...
 • LJN BC6143, Raadkamer, AVNR 358-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  591a Sv- De zaak is niet geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel, als bedoeld in artikel 591a van het Wetboek van Strafvordering en zonder dat toepassing is gegeven aan artikel 9a van het Wetboek van Strafvordering. Voor het begrip “zaak” is het door de inleidende dagvaarding omgrensde rechtsgeding bepalend...
 • LJN BI1304, Raadkamer, avnr: 638-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  De term “zaak” in de zin van artikel 89 van het Wetboek van Stafvordering. Het hof heeft gelet op de vaste jurisprudentie van de Hoge Raad en een passage in het jaarverslag 2005-2006 van de Hoge Raad. Verzoek is niet-ontvankelijk nu de zaak niet is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel.
 • LJN BJ5190, Raadkamer, avnr: 964-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Inhoudsindicatie 89 Sv: De term “zaak” in de zin van artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering. Het hof heeft gelet op de vaste jurisprudentie van de Hoge Raad en een passage in het jaarverslag 2005-2006 van de Hoge Raad. Verzoek is niet-ontvankelijk nu de zaak niet is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel.
 • LJN BC0287, Hoger beroep, 2200612007
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  WIM-zaak. Hoger beroep door OM tegen niet-ontvankelijkverklaring van het OM ter zake van feit 1 door de rechtbank (LJN BB0494). De behandeling van de zaak in hoger beroep beperkt zich hiertoe. Het gaat om de vraag of Nederland rechtsmacht heeft t.a.v. een Rwandees die verdacht wordt van genocide, gepleegd in 1994 in Rwanda...
 • LJN BI1301, Raadkamer, avnr: 714-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  De term “zaak” in de zin van artikel 89 van het Wetboek van Stafvordering. Het hof heeft gelet op de vaste jurisprudentie van de Hoge Raad en een passage in het jaarverslag 2005-2006 van de Hoge Raad. Verzoek is niet-ontvankelijk nu de zaak niet is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel.
 •