Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BI1437, Eerste aanleg - meervoudig, 04/610056-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Vrijheidsberoving en poging zware mishandeling. (On)bruikbaarheid verklaringen aangeefster. Vrijspraak bedreigingen politie, bewezenverklaring beledigingen politie en ambtsbelemmering.
 • LJN BJ6347, Eerste aanleg - enkelvoudig, 15/668349-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  De politierechter verwerpt het verweer van de verdediging dat het openbaar ministerie niet ontvankelijk dient te worden verklaard. Het openbaar ministerie kon in het onderhavige geval in redelijkheid komen tot de beslissing om tot vervolging van verdachte over te gaan. De politierechter acht wettig...
 • LJN AT3275, Eerste aanleg - meervoudig, 06/460105-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Rechtbank legt ISD-maatregel (inrichting voor stelselmatige daders) op aan veelplegers.
 • LJN BB4564, Eerste aanleg - enkelvoudig, 628451-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Verdachte zou een ambtelijk bevel niet hebben opgevolgd door te zijn weggereden nadat hij was aangehouden. De raadsman stelde dat er in casu geen sprake was van aanhouding omdat er geen vrijheidsbeneming had plaatsgevonden. Verwezen werd naar NJ 1978, 53 en NJ 1992, 60. Vrijspraak.
 • LJN BJ4306, Hoger beroep, 24-001984-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Verdachte wordt ter zake van het opzettelijk niet voldoen aan een bevel of vordering, krachtens wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar met de uitoefening van enig toezicht of door een ambtenaar belast met of bevoegd verklaard tot het opsporen of onderzoeken van strafbare feiten, alsmede ter...
 • LJN BD8602, Eerste aanleg - meervoudig, 01/845465-07 en 01/850530-08 (ter terechtzitting gevoegd)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Promis vonnis. De rechtbank ’s-Hertogenbosch heeft een 21-jarige man veroordeeld tot een gedeeltelijk voorwaardelijke gevangenisstraf en een werkstraf voor de duur van 240 uur. De man heeft zich naar het oordeel van de rechtbank schuldig gemaakt aan opruiing, belemmering van ambtsverrichtingen en de belediging van een politieambtenaar...
 • LJN BJ6412, Eerste aanleg - enkelvoudig, 15/668352-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Politierechter; ontvankelijkheid; bevoegd gegeven bevel; vordering door politie; aanhouding; geen nader onderzoek; rechtvaardigingsgrond. De politierechter verwerpt het verweer van de verdediging dat het openbaar ministerie niet ontvankelijk dient te worden verklaard. Het openbaar ministerie kon in het...
 • LJN BJ5966, Eerste aanleg - enkelvoudig, 15/668350-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Politierechter; belemmering; ontvankelijkheid; opzet; medeplegen; Vrijspraak ter zake van wederspannigheid. Verdachte heeft zich samen met haar medeverdachte schuldig gemaakt aan het belemmeren van de politie in de uitoefening van hun werk. Verdachte en de medeverdachte bevonden zich als jongerenwerkers...
 • LJN BD2980, Eerste aanleg - meervoudig, 13/451991-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Verzet tegen de politie bij een betoging op het Anton de Komplein.
 • LJN BC5518, Hoger beroep, 21-004597-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Door de verdediging is voorts aangevoerd dat de aanhouding van verdachte door de beveiliging niet rechtsgeldig was en dat de vruchten van die aanhouding buiten beschouwing moeten blijven. Het hof overweegt dat de aanhouding van verdachte door het wachtpersoneel op 1 maart 2006 (om 23:15 uur) rechtmatig...
 • LJN BD2981, Eerste aanleg - meervoudig, 13/452263-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Op grond van hetgeen in paragraaf 4.4. en 4.5. is overwogen, is aannemelijk dat het gedrag van verdachte op een of meer momenten hinderlijk is geweest en dat hij daardoor de normale gang van zaken bij de overbrenging van [arrestant] heeft bemoeilijkt. De verbalisanten hadden in het kader van de uitoefening...
 • LJN BJ6158, Eerste aanleg - meervoudig, 10/690229-09
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Promis. Geen wederrechtelijk handelen van RET-functionarissen, dus geen noodweer van de verdachten. Bij dit oordeel wordt opgemerkt dat de reacties van deze functionarissen op het handelen van de verdachten, gelet ook op de in zekere zin relatief gezien niet buitengewoon gewelddadige aard daarvan, de...
 •