Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene wet inzake rijksbelastingenJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AX8954, Eerste aanleg - enkelvoudig, 05/5943
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Eiser heeft een voorlopige teruggaaf ontvangen die is verrekend met een belastingschuld die niet invorderbaar was. Deze teruggaaf bleek ten onrechte verleend en is vervolgens verrekend met de definitieve aanslag. De rechtbank acht deze verrekening onzorgvuldig aangezien de teruggaaf nimmer door eiser is ontvangen of hem anderszins ten goede is gekomen.
 • LJN AA7532, Eerste aanleg - meervoudig, 99/00515
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-05-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende, die voorheen enkel uitkeringen van de Sociale Dienst genoot, treedt op 1 maart 1995 in dienst van de naar Belgisch recht opgerichte N.V. B tegen een netto-maandsalaris van fl. 7.000. Een loonbelastingverklaring is toen niet ingevuld. Tot augustus 1995 ontving belanghebbende ‘mondjesmaat met plukjes’ bedragen tot in totaal fl...
 • LJN AO5813, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK 1362/02 Inkomstenbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  3.1. In geschil is het antwoord op de volgende vragen: a. Heeft de inspecteur de onderhavige voorlopige aanslag terecht verrekend met de definitieve aanslag, zodat de belanghebbende een bedrag van ƒ 12.749,-- dient terug te betalen? b. Heeft de inspecteur daarbij terecht een bedrag van ƒ 586,-- aan heffingsrente in rekening gebracht?
 • LJN AW2040, Eerste aanleg - meervoudig, 03/01483
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Inkomstenbelasting Het hof acht aannemelijk dat belanghebbendes werkgever – zijn BV – heeft voldaan aan de verplichting tot inhouding en afdracht van de loonbelasting, zodat verrekening daarvan dient plaats te vinden met de onderhavige aanslag in de inkomstenbelasting.
 • LJN AN9146, Eerste aanleg - enkelvoudig, 03/00034
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  In geschil is de verrekening van de eerder verleende voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen als gevolg van de toegekende heffingskortingen.
 • LJN AY9933, Cassatie, 43019
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Is de betalingskorting voor de vennootschapsbelasting belast? Artikel 10, letter d, Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
 • LJN BB3372, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/882/IB/PVV
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verweerder heeft bij de voorlopige aanslagregeling een bedrag van € 666 als ingehouden loonheffing verrekend met de door eiser verschuldigde inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Dit bedrag betrof een aan eiser in rekening gebrachte ziekenfondspremie. Bij de definitieve aanslagregeling is de verrekening van het hiervoor genoemde bedrag teruggenomen...
 • LJN AW1355, Eerste aanleg - meervoudig, BK 738/04 Inkomstenbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Te dezen is in geschil het antwoord op de vraag of tot een bedrag van € 18.015,- loonbelasting bij wijze van voorheffing op de belasting ter zake van het belastbaar inkomen uit werk en woning in aanmerking kan worden genomen.
 • LJN AE9602, Eerste aanleg - meervoudig, 00/00012
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 00/00012 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, eerste meervoudige Belastingkamer, op de beroepen van de heer mr. X te Y tegen de onderscheidenlijke uitspraken van het hoofd van de eenheid ondernemingen te P van de rijksbelastingdienst ...
 • LJN BJ2873, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/2307
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Uitlating door medewerker Belastingtelefoon inzake VUT-uitkering wekt geen in rechte te beschermen vertrouwen.
 • LJN BC8740, Hoger beroep, 06/00084
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Inkomstenbelasting. Lagere cataloguswaarde van ter beschikking gestelde auto in appel alsnog aannemelijk.
 • LJN AE7600, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/00482
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Belastingkamer Nr. 98/00482 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, zevende enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van X te Y tegen de uitspraak van het Hoofd van de eenheid ondernemingen te P van de rijksbelastingdienst (hierna...
 •