Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Vreemdelingenwet 2000Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AZ1880, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/2391
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  02-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Somalië / interim measures / ongewenstverklaring. Eiser, van Somalische afkomst en behorend tot de Reer Hamar, is ongewenst verklaard; de vergunning “voortgezet verblijf” is ingetrokken. Het geschil spitst zich toe op de meeromvattende beschikking in relatie met de door het EHRM getroffen interim measures...
 • LJN AZ5549, Hoger beroep, 200604715/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  13-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Intrekking ambtshalve verleende verblijfsvergunning regulier Redelijke wetstoepassing brengt met zich dat bij een intrekking van een ambtshalve verleende verblijfsvergunning regulier de aan de beoordeling of een vreemdeling in aanmerking komt voor het ambtshalve verlenen van een verblijfsvergunning regulier...
 • LJN BA8610, Eerste aanleg - enkelvoudig, Awb 06/656
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  22-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Inhoudsindicatie: Wijziging beperking verblijfsvergunning regulier / niet tijdig, wel binnen redelijke termijn ingediend / middelenvereiste. Verweerder heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat eiseres haar aanvraag om wijziging van de aan haar reguliere verblijfsvergunning voor bepaalde tijd verbonden...
 • LJN BI7515, Hoger beroep, 200806544/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  04-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Intrekking verblijfsvergunning regulier / onjuiste gegevens over duurzaamheid middelen van bestaan / wetenschap en relevantie ontslag is niet van belang

  Uit de op 30 november 2005 gedateerde brief waarin de werkgever aan de echtgenoot van de vreemdeling meedeelt dat de echtgenoot per 31 december 2005...

 • LJN AY9090, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 06/2135, 06/2134
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  29-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Ama / individueel ambtsbericht / onjuiste gegevens / intrekkingsbevoegdheid / motivering. Verzoeker is van Togolese nationaliteit. Op 20 september 2000 is verzoeker ambtshalve in het bezit gesteld van een vergunning tot verblijf onder de beperking ‘alleenstaande minderjarige asielzoeker’. Deze verblijfsvergunning...
 • LJN BD1177, Hoger beroep, 200708454/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  24-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Intrekking verblijfsvergunning regulier / artikel 8 EVRM / drie jaar geen contact met kind
  De vreemdeling heeft verder betoogd dat de intrekking van zijn verblijfsvergunning een schending van artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna...
 • LJN AY3839, Hoger beroep, 200602107/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  04-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Nationale veiligheid / ambtsbericht AIVD / geen inzage van onderliggende stukken door verweerder. De rechtbank heeft miskend dat in de wet de term 'gevaar voor de nationale veiligheid' niet nader is omschreven, volgens paragraaf B1/3.2.5 Vc 2000 gevaar voor de nationale veiligheid per geval wordt beoordeeld,...
 • LJN BC6279, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/37688
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  04-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Intrekking verblijfsvergunning regulier met terugwerkende kracht / verstrekken onjuiste gegevens
  Tussen partijen is niet in geschil dat de relatie tussen en zijn ex-partner is verbroken per 7 juni 2004. De rechtbank is van oordeel dat verweerder zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen...
 • LJN BC9264, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/28134
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  09-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Artikel 6 van het Associatiebesluit 1/80 / dezelfde werkgever / uitzendbureau / dezelfde inlener
  Volgens verweerder kan eiser geen rechten ontlenen aan Besluit 1/80, omdat een uitzendbureau in het kader van artikel 6 van het Besluit (per definitie) niet kan worden aangemerkt als ‘dezelfde werkgever’,...
 • LJN AV1932, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 04/11827
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  10-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Amv / intrekking verblijfsvergunning / TBV 2002/13 / China. Gelet op het feit dat het hier gaat om de aanspraak op een verblijfsvergunning die naar zijn aard is gebonden aan de leeftijd van de betrokken vreemdeling, welke aanspraak bovendien eindigt bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd, is...
 •