Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Vreemdelingenwet 2000Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AQ1515, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 04/14689
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  05-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Mvv-vereiste / hardheidsclausule / bewijsnood. De hardheidsclausule is volgens de rechtbank niet van toepassing. De omstandigheid van het in rechte onaantastbare besluit tot weigering van legalisatie en de gestelde bewijsnood speelt geen rol met betrekking tot de aanvraag van een verblijfsvergunning regulier...
 • LJN AF6841, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 02/20884, 02/20885
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  03-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Mvv / hardheidsclausule. Ter beoordeling staat of het van onevenredige hardheid is van verzoeksters te verlangen om naar Armenië terug te keren, in afwachting van de eventuele afgifte van een mvv. De voorzieningenrechter is van oordeel dat daarvan in een zeer bijzonder geval als het onderhavige sprake...
 • LJN AE6143, Voorlopige voorziening, AWB 02/15134 BEPTDN, 02/15132
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  03-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Heroverweging / Sri Lanka / nova. Betrokkenen hebben reeds meerdere procedures gevoerd. Hun asielaanvragen zijn afgewezen en de procedure is geëindigd met ongegrondverklaring van beroep door de rechtbank. Daarna hebben zij een vtv-driejarenbeleid aangevraagd, welke aanvragen op 28 januari 1999 zijn...
 • LJN AR3321, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 03/21696, 03/21699
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  26-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Mvv / hardheidsclausule / Iran. Verzoekers stellen dat dat zij in Iran een reëel risico op een behandeling ex artikel 3 EVRM lopen. De voorzieningenrechter overweegt dat deze stelling in deze procedure niet aan de orde kan komen, nu de asielprocedure daarvoor de geëigende procedure is. Met betrekking...
 • LJN AR8565, Voorlopige voorziening, AWB 03/44941
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  23-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Mvv-vereiste / artikel 8 EVRM. De uitspraak is voor wat betreft de van belang zijnde overweging gebaseerd op de Afdelinguitspraak van 28 september 2004, waarin de Afdeling toetsing aan artikel 8 EVRM niet aan de orde acht in een zaak over een reguliere vergunning, waarbij het ontbreken van het mvv-vereiste wordt tegengeworpen...
 • LJN AM2509, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 03/51590
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  08-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Leges / niet behandelen aanvraag. Verweerder heeft de aanvraag voor de verlenging van de verblijfsvergunning wegens het niet betalen van leges buiten behandeling gesteld. Bij uitspraak van 10 september 2003 heeft de voorzieningenrechter bepaald dat verweerder de termijn van vier weken ex artikel 4:5, vierde lid, Awb, niet in acht heeft genomen...
 • LJN BF0509, Hoger beroep, 200801885/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  04-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Andere beperking geen ne bis in idem / geen toepassing artikel 4:6 tweede lid van de Awb
  Zoals ook voortvloeit uit de uitspraak van de Afdeling van 28 mei 2008 in zaak nr. 200802254/1 (www.raadvanstate.nl) heeft de rechtbank, bij de beantwoording van de vraag of voormeld beoordelingskader van toepassing...
 • LJN BF0513, Hoger beroep, 200804613/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  04-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Andere beperking geen ne bis in idem / geen toepassing artikel 4:6, tweede lid van de Awb
  Zoals ook voortvloeit uit de uitspraak van de Afdeling van 28 mei 2008 in zaak nr. 200802254/1 (www.raadvanstate.nl) heeft de rechtbank, bij de beantwoording van de vraag of het hiervoor onder 2.1.1 weergegeven...
 •