Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet gemeenschappelijke regelingenJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AY9352, Kort geding, KG 06/937
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  04-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Kort geding over (onaangekondigde) huisbezoeken die gemeenten afleggen bij personen die een bijstandsuitkering ontvangen of aanvragen. Eisers vorderen onder meer een verbod op die huisbezoeken en een schadevergoeding van € 2.000,-- per persoon. Eisers zijn deels niet-ontvankelijk in hun vorderingen; vorderingen zijn deels niet toewijsbaar...
 • LJN AB1255, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 98/1142 AW V02
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  11-04-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Bij besluit van 19 juni 1996 heeft verweerder eiser, onder toekenning van een wachtgelduitkering, met ingang van 1 oktober 1996 eervol ontslag verleend uit zijn functie van consulent muzikale vorming.
 • LJN BA0353, Kort geding, 131749
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  16-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Eiseres vordert ontruiming van een pand dat is gekraakt. Vast staat dat de kraker het pand zonder recht of geldige titel in gebruik heeft genomen en aldus onrechtmatig handelt jegens eiseres. Eiseres heeft haar plannen met het perceel tegenover de betwisting door de kraker voldoende geconcretiseerd en...
 • LJN AO1222, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 03/331
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  24-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Bestuursrechter acht zich bevoegd kennis te nemen van geschil inzake woonurgentie hoewel door de betreffende overheidsorganen is beoogd uitsluitend de civiele rechtsgang open te stellen. Geen overeenkomsten als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Huisvestingswet gesloten.
 • LJN BD0013, Eerste aanleg - enkelvoudig, 374597/HP 08-8
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  18-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Vent- en standplaatsvergunning. De afgevende instantie wenst de vergunningen niet te verlengen. Verzoeker doet beroep op huurbeschermingsbepalingen. Is hier sprake van een huurovereenkomst? De afgegeven vent- en standplaatsvergunning hebben hun basis in publiekrechtelijke regelingen, te weten: de Wet...
 • LJN BG8026, Hoger beroep, 200.009.003/01
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  30-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Huur van standplaats aan parkeerplaats heeft geen betrekking op gebouwde onroerende zaak. Terras met kiezels en tegels, op hoogovenslak, en voorzien van elektriciteitsaansluiting, ontbeert enig relevant bouwsel, ondanks tijdelijk geplaatste snackunit. Geen huurbescherming.
 • LJN AR6662, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 04/361 WWB
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  24-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Uit een onderzoek door de Sociale Recherche is gebleken dat eiseres niet heeft voldaan aan de inlichtingenplicht ex artikel 65, eerste lid, van de Abw door niet aan verweerder op te geven dat zij en haar partner sedert 3 november 2000 een BMW M5 bouwjaar 1991 met het Duitse kenteken DN-ZN 995 in hun...
 • LJN AT3849, Kort geding, 87/2005
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  14-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Eiseres vordert, kort gezegd, een verbod tegen gedaagde om op het aan haar door eiseres in erfpacht uitgegeven campingterrein chalets, vakantiewoningen of daarmee vergelijkbare opstallen te plaatsen. De vordering wordt afgewezen, omdat een spoedeisend belang aan de zijde van eiseres ontbreekt.
 •