Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de accijns

 

Artikel 5
1
Het is niet toegestaan:
a
een accijnsgoed te vervaardigen buiten een accijnsgoederenplaats die voor dat soort accijnsgoed als zodanig is aangewezen;
b
een accijnsgoed voorhanden te hebben dat niet overeenkomstig de bepalingen van deze wet in de heffing is betrokken.
2
Het verbod als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, is niet van toepassing indien het vervaardigen geschiedt overeenkomstig de wettelijke bepalingen, bedoeld in artikel 1:1, eerste en tweede lid, van de Algemene douanewet.
3
Onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden en beperkingen wordt ontheffing verleend van de in het eerste lid bedoelde verboden voor:
a
het vervaardigen van accijnsgoederen uit andere accijnsgoederen, waarbij het accijnsbedrag dat de eerstbedoelde accijnsgoederen vertegenwoordigen niet hoger is dan het accijnsbedrag dat de accijnsgoederen vertegenwoordigen waaruit zij zijn vervaardigd;
b
het vervaardigen van accijnsgoederen waarvoor een vrijstelling van accijns geldt op de voet van artikel 65;
c
het thuis vervaardigen van bier en wijn door particulieren, voor zover die goederen worden aangewend voor eigen gebruik;
d
het vervaardigen en het voorhanden hebben van andere minerale oliën dan bedoeld in het vierde lid, mits deze minerale oliën niet op grond van artikel 28 worden gelijkgesteld met minerale oliën waarvoor in artikel 27 een tarief is vastgesteld.
4
De in het derde lid, onderdeel d, bedoelde minerale oliën zijn de produkten van de GN-codes:
a
1507 tot en met 1518, indien deze zijn bestemd om te worden gebruikt als motorbrandstof of als brandstof voor verwarming;
b
2707 10, 2707 20, 2707 30 en 2707 50;
c
2710 11 tot en met 2710 19 69; codes 2710 11 21, 2710 11 25 en 2710 19 29, indien deze in bulk worden vervoerd;
d
2711, met uitzondering van de producten van de GN-codes 2711 11, 2711 21 en 2711 29;
e
2901 10;
f
2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 en 2902 44;
g
2905 11 00, die niet langs synthetische weg zijn verkregen en die zijn bestemd om te worden gebruikt als motorbrandstof of als brandstof voor verwarming;
h
3824 90 99, indien deze zijn bestemd om te worden gebruikt als motorbrandstof of als brandstof voor verwarming.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AX4814, Eerste aanleg - meervoudig, 10-000437-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die zich bezighield met grootschalige sigarettensmokkel gedurende langere tijd. Om de sigaretten aan het oog van de douane te onttrekken werd tijdens transporten gebruik gemaakt van zogenaamde dekladingen. De bewezenverklaarde feiten hebben als...
 • LJN AE2651, Eerste aanleg - meervoudig, 00/01504
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem derde meervoudige belastingkamer nummer 00/01504 U i t s p r a a k Op het beroep van [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/Douanedistrict [P] op het bezwaarschrift van belanghebbende tegen na te noemen aan hem opgelegde naheffingsaanslag in de tabaksaccijns...
 • LJN AO2337, Eerste aanleg - meervoudig, 99/01646
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Tussen partijen is in geschil het antwoord op de volgende vragen: (1) Dient de bestreden uitspraak te worden vernietigd wegens motiveringsgebreken? (2) Is van de belanghebbende terecht accijns nageheven ingevolge artikel 2f van de Wet wegens het voorhanden hebben van 19.008 flessen whisky die niet in de accijnsheffing zijn betrokken...
 • LJN AX4134, Eerste aanleg - meervoudig, 10.603016-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die zich bezighield met grootschalige sigarettensmokkel gedurende langere tijd. Om de sigaretten aan het oog van de douane te onttrekken werd tijdens transporten gebruik gemaakt van zogenaamde dekladingen. De bewezenverklaarde feiten hebben als...
 • LJN AX4038, Eerste aanleg - meervoudig, 10.603017-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die zich bezighield met grootschalige sigarettensmokkel gedurende langere tijd. Om de sigaretten aan het oog van de douane te onttrekken werd tijdens transporten gebruik gemaakt van zogenaamde dekladingen. De bewezenverklaarde feiten hebben als...
 • LJN AD9014, Eerste aanleg - meervoudig, 13/133018-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  RECHTBANK VAN HET ARRONDISSEMENT AMSTERDAM Parketnummer: 13/133018-00 Datum uitspraak: 6 februari 2002 op tegenspraak VERKORT VONNIS van de rechtbank van het arrondissement Amsterdam, meervoudige kamer extra, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],...
 • LJN AX4066, Eerste aanleg - meervoudig, 10.000063-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die zich bezighield met grootschalige sigarettensmokkel gedurende langere tijd. Om de sigaretten aan het oog van de douane te onttrekken werd tijdens transporten gebruik gemaakt van zogenaamde dekladingen.
  De bewezenverklaarde feiten hebben...
 • LJN AA8405, Cassatie, 00144/99 II
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  12 november 2002 Strafkamer nr. 00144/99 II SM Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een bij verstek gewezen arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 23 december 1998, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] (Italië) op [geboortedatum] 1946, wonende te [woonplaats] ...
 • LJN AX4924, Eerste aanleg - meervoudig, 10.000422-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die zich bezighield met grootschalige sigarettensmokkel gedurende langere tijd. Om de sigaretten aan het oog van de douane te onttrekken werd tijdens transporten gebruik gemaakt van zogenaamde dekladingen. De bewezenverklaarde feiten hebben als...
 • LJN AF4601, Eerste aanleg - meervoudig, 00/02124
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  GERECHTSHOF ARNHEM derde meervoudige belastingkamer nummer 00/02124 (omzetbelasting) UITSPRAAK op het beroep van [X] te [Z] (hierna te noemen belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/ Douanedistrict [P] op het bezwaarschrift van belanghebbende tegen na te noemen...
 • LJN BH2386, Eerste aanleg - meervoudig, 996004-07 [P]
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Verdachte heeft zich samen met medeverdachten schuldig gemaakt aan het voorhanden hebben van onveraccijnsde sigaretten. Daarnaast heeft verdachte met andere medeverdachten meer dan 600 kilogram hennep ingevoerd vanuit Thailand. Hiervoor legt de rechtbank een gevangenis van 42 maanden op. De bewezenverklaring...
 • LJN AD9012, Eerste aanleg - meervoudig, 13/133015-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  RECHTBANK VAN HET ARRONDISSEMENT AMSTERDAM Parketnummer: 13/133015-00 Datum uitspraak: 6 februari 2002 op tegenspraak VERKORT VONNIS van de rechtbank van het arrondissement Amsterdam, meervoudige kamer extra, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [woonplaats] op [geboortedatum],...
 • LJN AV3419, Eerste aanleg - meervoudig, 00/01305
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Hoogte naheffingsaanslag accijns op sigaretten
 • LJN AX4887, Eerste aanleg - meervoudig, 10.603015-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die zich bezighield met grootschalige sigarettensmokkel gedurende langere tijd. Om de sigaretten aan het oog van de douane te onttrekken werd tijdens transporten gebruik gemaakt van zogenaamde dekladingen. De bewezenverklaarde feiten hebben als...
 • LJN AR8435, Eerste aanleg - meervoudig, 13/097228-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overlevingswet, Europees aanhoudingsbevel (EAB) uit Letland, art. 2, 5 en 7 van de OLW.
 • LJN AX4441, Eerste aanleg - meervoudig, 10.000420-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die zich bezighield met grootschalige sigarettensmokkel gedurende langere tijd. Om de sigaretten aan het oog van de douane te onttrekken werd tijdens transporten gebruik gemaakt van zogenaamde dekladingen. De bewezenverklaarde feiten hebben als...
 • LJN AX4531, Eerste aanleg - meervoudig, 10.000421-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die zich bezighield met grootschalige sigarettensmokkel gedurende langere tijd. Om de sigaretten aan het oog van de douane te onttrekken werd tijdens transporten gebruik gemaakt van zogenaamde dekladingen. De bewezenverklaarde feiten hebben als...
 •