Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de rechterlijke organisatieJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AN9457, Eerste aanleg - meervoudig, 0132/98
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  06-02-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  In casu gaat het om de vraag of navordering achterwege had dienen te blijven in verband met de tweede voorwaarde in artikel 220, tweede lid, letter b, van het CDW. Partijen zij het erover eens dat door een vergissing van de douaneautoriteiten in het Gebruikstarief een lager bedrag aan douanerechten is geboekt dan het verschuldigde bedrag...
 • LJN AA5539, Cassatie, 34291
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-04-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 34291 19 april 2000 gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden van 6 maart 1998 betreffende na te melden aan X BV te Z opgelegde naheffingsaanslag loonbelasting / premie volksverzekeringen. 1. Naheffingsaanslag,...
 • LJN AA2723, Cassatie, 34337
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-04-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X B.V. tegen de uit spraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 10 maart 1998 betreffende na te melden ten aanzien van belanghebbende gegeven beschikking als bedoeld in artikel 30e, lid 1, (tekst 1993) van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. 1. Beschikking,...
 • LJN AA2485, Cassatie, 31532
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-03-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden van 18 augustus 1995 betreffende na te melden aan X te Z opgelegde naheffingsaanslag in de overschotheffing op grond van de Meststoffenwet. 1. Naheffingsaanslag,...
 • LJN AA9987, Cassatie, 35790
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-02-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 35790 14 februari 2001 YS gewezen op het beroep in cassatie van X B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te ¢s-Gravenhage van 12 november 1999, nr. 97/01125, betreffende na te melden aan haar voor het jaar 1995 opgelegde aanslag in de verontreinigingsheffing rijkswateren. 1. Aanslag,...
 • LJN AA4577, Eerste aanleg - meervoudig, 95/0775
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-06-1995
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE derde meervoudige belastingkamer 28 juni 1995 nummer 95/0775 UITSPRAAK naar aanleiding van het beroep van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z tegen de uitspraak van de Inspecteur, het hoofd van de eenheid Belastingdienst/Ondernemingen, betreffende na te noemen bezwaar...
 • LJN AA1822, Cassatie, 29996
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-03-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de naamloze vennootschap N.V. X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 13 oktober 1993 betreffende na te melden aan haar voor het jaar 1989 opgelegde aanslag in de verontreinigingsheffing rijkswateren. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor...
 • LJN AA2405, Cassatie, 33026
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-01-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 6 december 1996 betreffende de hem voor het jaar 1992 opgelegde aanslag in de vermogensbelasting. 1.Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende is voor het jaar 1992 een aanslag in de vermogensbelasting opgelegd naar een vermogen van f 2...
 • LJN AB3323, Cassatie, 00340/00 E
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  16 oktober 2001 Strafkamer nr. 00340/00 E SM Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Amsterdam, Economische Kamer, van 13 oktober 1999, nummer 23/001743-97, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1964, wonende te [woonplaats]...
 • LJN AO7742, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 02/1646
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  26-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Op 11 september 2002 heeft het College van de Douanekamer van het Gerechtshof te Amsterdam een aldaar op 1 mei 2002 binnengekomen beroepschrift van appellante ontvangen, waarbij beroep wordt ingesteld tegen een besluit van verweerder van 22 maart 2002. Bij dit besluit heeft verweerder beslist op het...
 • LJN AT5876, Eerste aanleg - enkelvoudig, 05/993026-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Afwijzing beroep op de inkeerbepaling van artikel 69, lid 3 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.
 • LJN AD4501, Hoger beroep, 20.001660.00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  parketnummer : 20.001660.00 uitspraakdatum : 2 oktober 2001 tegenspraak; GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH meervoudige kamer voor strafzaken A R R E S T gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de arrondissementsrechtbank...
 •